(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

เมนบอร์ด

เมนบอร์ดหรือที่รู้จักกันในชื่อมา มาเธอร์บอร์ด เป็น แผ่นวงจร หลักสำหรับติดตั้งส่วนต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ เมนบอร์ดมีซ็อกเก็ตสำหรับติดตั้ง CPU หน่วยความจำและชุดจ่ายไฟ คอนเน็กเตอร์สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์หน่วยความจำภายนอกเช่นฮาร์ดดิสก์ และช่องสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์อินเตอร์เฟซเช่นการ์ดวิดีโอ ชิปเซ็ต ที่รวม LSI ที่ติดตั้งไว้จะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และเป็น องค์ประกอบ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ เมนบอร์ด อย่างมาก หน่วยประมวลผลกลาง (CPU/ หน่วยประมวลผล) ของคอมพิวเตอร์มีอยู่ในมาตรฐานต่างๆ เลือก เมนบอร์ด ที่ รองรับการใช้งาน กับ มาตรฐาน ของ CPU/ หน่วยประมวลผล ของคุณ ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีมาตรฐานขนาดฟิสิคัลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหลายประการเช่นขนาด ATX มาตรฐาน และขนาด microATX ที่เล็กกว่า แต่ละคนมี เมนบอร์ด เฉพาะด้าน