(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

สัญญาณเตือน/ออดไฟฟ้า

สัญญาณเตือน หรือกริ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่งเสียงเตือนเมื่อพบการทำงานผิดปกติการทำงานที่ผิดปกติ ฯลฯ ในอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกนอกเหนือจากการทำงานที่ผิดปกติของอุปกรณ์แล้วยังใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจจับความผิดปกติในโปรแกรมที่ควบคุมตามลำดับ ไฟรั่วลงดิน ของวงจรและอุปกรณ์ของ โลกการ ตัดการเชื่อมต่อของ ฮีตเตอร์ เป็นต้นมีผลิตภัณฑ์ที่ตรวจจับความผิดปกติได้ด้วยตัวเองและส่งเสียงอย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ที่ใช้เครื่องรับร่วมกับ หม้อแปลง กระแสไฟฟ้า ศูนย์เฟสอุปกรณ์อะคูสติก ฯลฯ และที่ใช้ใน แผง จำหน่าย แผ่นกระดาน ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม ฯลฯ อยู่ด้วยฟังก์ชันที่ติดตั้งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ผลิตภัณฑ์ เช่นฟังก์ชันที่สามารถ สวิตช์ การตั้งค่าระหว่างเสียงไม่ต่อเนื่องและเสียงต่อเนื่องฟังก์ชันที่เปล่งแสงพร้อมเสียงฟังก์ชันที่ปิด เบรกเกอร์ หลักโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบการสั่นสะเทือนที่รุนแรงเป็นต้น