• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Nuts

Various kinds of nuts used as fitting materials for screws/bolts are available. Normal hexagonal nuts are available in types 1 to 3, as well as type 4 which is not for distribution. Wide range of sizes from M1 to 130, as well as imperial screws.
Contact us if you cannot find the desired size.

[Materials]
Iron, stainless steel, titanium, brass (bronze), aluminum, ceramic, resin
[Size]
M1 to M130