(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2564 | Notice holiday in June 2021 > คลิก

พุก

โบลท์ เหล่านี้ใช้ร่วมกับ คอนกรีต เพื่อแก้ไขชิ้นส่วนโครงสร้างและอุปกรณ์ภายในอาคารและอุตสาหกรรมวิศวกรรมโยธา สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทหลัก: " พุก ก่อนการก่อสร้าง" ที่ถูกขับเคลื่อนก่อนที่จะสร้างฐานราก คอนกรีต และ " พุก เสา ก่อสร้าง" ที่ถูกขับเคลื่อนหลังจากสร้างฐานราก คอนกรีต
พวกเขาอาจจัดเป็นประเภท พุก โลหะหรือ พุก ประเภท เรซิ่น ( พุก เคมี) MISUMI ด้ามจับ พุก และ เครื่องมือ ขับขี่ที่ หลากหลาย ผลิตภัณฑ์ที่สามารถซื้อได้ทางกล่องมักจะขายเพียง 1 ชิ้น

[ค้นหาคำสำคัญ] การก่อสร้าง, พุก ก่อสร้าง, เสา ก่อสร้าง, การขับขี่, กรวยภายใน, คอร์/แกน ไดรฟ์, น๊อตตัวเมีย กรวย, สลักเกลียว เรียว, กรวยคู่, แผ่นเวจ, การตัดราคา