(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2564 | Notice holiday in June 2021 > คลิก

เครื่องลำเลียงชิ้นงาน

ตัว เครื่องลำเลียงชิ้นงาน/เครื่องป้อนชิ้นงาน คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดหาชิ้นส่วนโดยอัตโนมัติไปยัง กระบวนการแปรรูป ถัดไป ส่วนนี้จะใช้ในการอัตโนมัติหรือประหยัดแรงงานในสายการผลิต การสั่นสะเทือนใช้สำหรับจัดตำแหน่ง ชิ้น ส่วนหรือ ชิ้น ส่วน ( ชิ้นงาน) ให้อยู่ใน ตำแหน่ง แน่นอนและป้อนเข้าไปใน กระบวนการแปรรูป ถัดไป รูปทรง และการสั่นสะเทือนจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตาม รูปทรง วัสดุ และน้ำหนักของ ชิ้นงาน เครื่องจักร เป็น ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน เพื่อให้ตรงกับ ชิ้นงาน หรือเลือกผลิตภัณฑ์ที่ ผลิตภัณฑ์ผลิตตามสั่งซื้อ (Made-to-order)