(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

ชิ้นส่วนขนาดเล็ก

อุปกรณ์เสริม ๆ ในระหว่างการทำงานก่อสร้างงานประปา, การติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์เช่นระดับฟองอากาศเพื่อตรวจสอบทิศทางแนวนอนและแนวตั้งโดยการติดยึด ฯลฯ กับวัตถุ สเกลวัด ต่างๆเพื่อวัดขนาดและ เหล็กฉาก ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ขั้วต่อ สายดิน เพื่อรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ ชิ้นส่วนแผงไฟฟ้า กระจายและ เครื่องมือ เข็มขัด ฯลฯ เพื่อเก็บกุญแจสำหรับอุปกรณ์อุปกรณ์และ อุปกรณ์เสริม ขนาดเล็กจำนวนมาก มี ขนาดค่อนข้างเล็กและ คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่สามารถใช้และติดตั้งด้วยมือได้นอกจากนี้เนื่องจากมักเป็นกรณีที่ผลิตภัณฑ์ถูกใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการความปลอดภัยสูงจึงมีผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่ทำจากโลหะหรือ เรซิ่น มีความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน และ ความทนทาน ดีเยี่ยมอาจมีการ คลองเลื่อย อุณหภูมิใช้งาน พิกัดกระแสไฟฟ้า พิกัด ค่า ความต้านทานหน้าสัมผัส ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการยืนยันล่วงหน้า