(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

แคลมป์ยึด

แคลมป์ปีกนก คือ จิ๊ก ที่ยึดวัตถุโดยใช้ กลไก สลับใช้สำหรับเชื่อมจิ๊กงานประกอบ ฯลฯมีรูปทรงต่างๆเช่นปากกาจับเชื่อมที่สามารถใช้เชื่อมได้ทุกมุม, ตัวกดด้านล่าง / ด้ามจับแนวนอนที่มีแรงกดในการขันและง่ายต่อการรักษาความปลอดภัย, ปากกาจับแนวนอนที่สามารถใช้แคลมป์ชนิดดันแนวนอนในการหนีบ ชิ้นงานจากด้านข้าง ฯลฯแคลมป์ปีกนก แต่ละ ตัว มีลักษณะเฉพาะของตัวเองดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกอันที่เหมาะสมที่สุดตามวัตถุประสงค์และการใช้งานแคลมป์ยึด สลับยังมี อุปกรณ์เสริม เฉพาะด้าน เช่น โบลท์ และอุปกรณ์โลหะดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกประเภทที่เหมาะสม