(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
  Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
 • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | Notice holiday in February 2021 > คลิก

TSUBOMIYA ตะไบ

CAD
เรียงลำดับตาม
 1. 1
ยี่ห้อ
ชุดผลิตภัณฑ์
วันจัดส่ง
ชนิด
ประเภทผลิตภัณฑ์
ขนาดที่ ขนาดเกลียว
ขนาดเกลียว
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
ความหยาบของ เม็ดขัด
ขนาดอนุภาค(#)
ความหยาบของ เม็ดขัด ( ตะไบ งานละเอียด )
ความยาวของส่วน Electrodeposition(มิลลิเมตร)
ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว

  ตะไบ สารพันชุด MG

  ยี่ห้อ

  TSUBOMIYA

  ชุดผลิตภัณฑ์

  ตะไบ สารพันชุด MG【5-12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

  วันจัดส่ง 3 วัน (s)หรือมากกว่า
  ชนิดตะไบ สารพัน
  ประเภทผลิตภัณฑ์-
  ขนาดที่ ขนาดเกลียว-
  ขนาดเกลียว-
  ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)170 ~ 215
  ความหยาบของ เม็ดขัดละเอียด / ตัดครั้งที่สอง / หยาบ
  ขนาดอนุภาค(#)-
  ความหยาบของ เม็ดขัด ( ตะไบ งานละเอียด )-
  ความยาวของส่วน Electrodeposition(มิลลิเมตร)-
  ผลิตภัณฑ์ชุดเดียวคลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ / บรรจุสินค้า

  กำลังโหลด …

  1. 1

  กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ ตะไบ