(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
  Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
 • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | Notice holiday in February 2021 > คลิก

TRUSCO อุปกรณ์สำหรับห้องแลบเรซิ่น/ โลหะ

CAD
เรียงลำดับตาม
 1. 1
ยี่ห้อ
ชุดผลิตภัณฑ์
วันจัดส่ง
ประเภทผลิตภัณฑ์
ความยาว(มิลลิเมตร)
ความกว้าง(มิลลิเมตร)
ความสูง(มิลลิเมตร)
ความจุ(มล.)
อื่น ๆ

  แปรงทำความสะอาดขวด (ขนแปรง PBT)

   แปรงทำความสะอาด ปีเปตต์ (ขนแปรง PBT) 10 ชิ้น

    เตียง แบน สเตนเลส

     หลอดทดลอง (PBT ไฟเบอร์) คลองเลื่อย 5 ชิ้น

      แปรงล้าง หลอดทดลอง (ไฟเบอร์ PBT)

       หลอดทดลอง (ไนล่อน) คลองเลื่อย 5 ชิ้น

        แปรงล้าง หลอดทดลอง (เส้นใย ไนล่อน )

         หลอดทดลอง (ขนหมู) คลองเลื่อย 5 ชิ้น

          แปรงล้าง หลอดทดลอง (ขนหมู)

           แปรงทำความสะอาดขวด (ขนแปรง PBT) จำนวน 5 ชิ้น

            แปรงทำความสะอาดขวด (ขนแปรง ไนล่อน ) 5 ชิ้น

             แปรงทำความสะอาดขวด (ขนแปรง ไนล่อน )

              ขวดแปรงทำความสะอาด (Berkshire ขน) 5 ชิ้น

               ขวดแปรงทำความสะอาด (Berkshire ขน)

                กระบอกฉีด (ขนแปรง PBT) คลองเลื่อย 10 หน่วย

                 แปรงล้าง กระบอกฉีด (ขนแปรง PBT)

                  แปรงล้าง กระบอกฉีด (ขนแปรง ไนล่อน ) คลองเลื่อย ละ 10

                   แปรงล้าง กระบอกฉีด (ขนแปรง ไนล่อน )

                    กระบอกฉีด (ขน) คลองเลื่อย 10 หน่วย

                     กระบอกฉีด (ขน)

                      แปรงทำความสะอาด ปีเปตต์ (ขนแปรง PBT)

                       แปรงทำความสะอาด ปีเปตต์ (ขนแปรง ไนล่อน ) 10 ชิ้น

                        แปรงทำความสะอาด ปีเปตต์ (ขนแปรง ไนล่อน )

                         แปรงทำความสะอาด ปีเปตต์ (ขนแปรงขนแพะ) 10 ชิ้น

                          แปรงทำความสะอาด ปีเปตต์ (ขนแปรงขนแพะ)

                           แปรงล้าง สายยาง แคบ (ขนแปรง PBT) คลองเลื่อย 10 ชิ้น

                            แปรงล้าง สายยาง แคบ (ขนแปรง PBT)

                             แปรงล้าง สายยาง แคบ (ขนแปรง ไนล่อน ) คลองเลื่อย 10 ชิ้น

                              แปรงล้าง สายยาง แคบ (ขนแปรง ไนล่อน )

                               สายยาง (ขน) คลองเลื่อย 10 หน่วย

                                สายยาง (ขน)

                                ยี่ห้อ

                                TRUSCO

                                TRUSCO

                                TRUSCO

                                TRUSCO

                                TRUSCO

                                TRUSCO

                                TRUSCO

                                TRUSCO

                                TRUSCO

                                TRUSCO

                                TRUSCO

                                TRUSCO

                                TRUSCO

                                TRUSCO

                                TRUSCO

                                TRUSCO

                                TRUSCO

                                TRUSCO

                                TRUSCO

                                TRUSCO

                                TRUSCO

                                TRUSCO

                                TRUSCO

                                TRUSCO

                                TRUSCO

                                TRUSCO

                                TRUSCO

                                TRUSCO

                                TRUSCO

                                TRUSCO

                                TRUSCO

                                ชุดผลิตภัณฑ์

                                แปรงทำความสะอาดขวด (ขนแปรง PBT)

                                แปรงทำความสะอาด ปีเปตต์ (ขนแปรง PBT) 10 ชิ้น

                                เตียง แบน สเตนเลส

                                หลอดทดลอง (PBT ไฟเบอร์) คลองเลื่อย 5 ชิ้น

                                แปรงล้าง หลอดทดลอง (ไฟเบอร์ PBT)

                                หลอดทดลอง (ไนล่อน) คลองเลื่อย 5 ชิ้น

                                แปรงล้าง หลอดทดลอง (เส้นใย ไนล่อน )

                                หลอดทดลอง (ขนหมู) คลองเลื่อย 5 ชิ้น

                                แปรงล้าง หลอดทดลอง (ขนหมู)

                                แปรงทำความสะอาดขวด (ขนแปรง PBT) จำนวน 5 ชิ้น

                                แปรงทำความสะอาดขวด (ขนแปรง ไนล่อน ) 5 ชิ้น

                                แปรงทำความสะอาดขวด (ขนแปรง ไนล่อน )

                                ขวดแปรงทำความสะอาด (Berkshire ขน) 5 ชิ้น

                                ขวดแปรงทำความสะอาด (Berkshire ขน)

                                กระบอกฉีด (ขนแปรง PBT) คลองเลื่อย 10 หน่วย

                                แปรงล้าง กระบอกฉีด (ขนแปรง PBT)

                                แปรงล้าง กระบอกฉีด (ขนแปรง ไนล่อน ) คลองเลื่อย ละ 10

                                แปรงล้าง กระบอกฉีด (ขนแปรง ไนล่อน )

                                กระบอกฉีด (ขน) คลองเลื่อย 10 หน่วย

                                กระบอกฉีด (ขน)

                                แปรงทำความสะอาด ปีเปตต์ (ขนแปรง PBT)

                                แปรงทำความสะอาด ปีเปตต์ (ขนแปรง ไนล่อน ) 10 ชิ้น

                                แปรงทำความสะอาด ปีเปตต์ (ขนแปรง ไนล่อน )

                                แปรงทำความสะอาด ปีเปตต์ (ขนแปรงขนแพะ) 10 ชิ้น

                                แปรงทำความสะอาด ปีเปตต์ (ขนแปรงขนแพะ)

                                แปรงล้าง สายยาง แคบ (ขนแปรง PBT) คลองเลื่อย 10 ชิ้น

                                แปรงล้าง สายยาง แคบ (ขนแปรง PBT)

                                แปรงล้าง สายยาง แคบ (ขนแปรง ไนล่อน ) คลองเลื่อย 10 ชิ้น

                                แปรงล้าง สายยาง แคบ (ขนแปรง ไนล่อน )

                                สายยาง (ขน) คลองเลื่อย 10 หน่วย

                                สายยาง (ขน)

                                วันจัดส่ง 1 วัน (s) 12 วัน (s) 1 วัน (s) 12 วัน (s) 12 วัน (s) 12 วัน (s) 12 วัน (s) 12 วัน (s) 12 วัน (s) 12 วัน (s) 12 วัน (s) 1 วัน (s)หรือมากกว่า 1 วัน (s)หรือมากกว่า 12 วัน (s) 12 วัน (s)หรือมากกว่า 1 วัน (s) 12 วัน (s) บริการจัดส่งวันเดียวกันหรือมากกว่า 12 วัน (s) 1 วัน (s)หรือมากกว่า 1 วัน (s) 12 วัน (s) 12 วัน (s) 12 วัน (s) 1 วัน (s) 12 วัน (s) 12 วัน (s) 12 วัน (s) 10 วัน (s) 12 วัน (s) 1 วัน (s)
                                ประเภทผลิตภัณฑ์อื่น ๆอื่น ๆตักอื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆอื่น ๆ
                                ความยาว(มิลลิเมตร)--1140 ~ 1200----------------------------
                                ความกว้าง(มิลลิเมตร)-------------------------------
                                ความสูง(มิลลิเมตร)-------------------------------
                                ความจุ(มล.)--1200 ~ 2300----------------------------
                                อื่น ๆ-------------------------------

                                กำลังโหลด …

                                1. 1

                                กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ อุปกรณ์สำหรับห้องแลบเรซิ่น/ โลหะ