(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2563 | Notice holiday in November 2020 > คลิก
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 11:00 29/11/2020 to 6:00 30/11/2020. We apologize for the inconvenience.

ผลิตภัณฑ์บัดกรีและผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต

อุปกรณ์บัดกรีและ ป้องกันไฟฟ้าสถิต แบ่งออกเป็นสองประเภท: เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นในการละลายโลหะสำหรับการบัดกรีและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับมาตรการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต ในระหว่างการบัดกรี การบัดกรีมักใช้เพื่อประกอบชิ้นส่วน สารกึ่งตัวนำ และ ขดลวด รัดข้อต่อ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบัดกรีรวมถึง หัวแร้งบัดกรี และ ปลาย และ อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่นเครื่องระบายควัน ตะกั่วบัดกรี ปืนดูดตะกั่ว เทอร์โมมิเตอร์ ปลายหัวแร้งบัดกรี ฟลักซ์ และ เครื่องดูดตะกั่วบัดกรี ที่ใช้ร่วมกับ หัวแร้งบัดกรี ผลิตภัณฑ์ สารกึ่งตัวนำ มีความไวสูงต่อไฟฟ้าสถิต เป็นเพราะพวกเขาได้รับความเสียหายเมื่อกระแสไฟฟ้าแรงสูงไหลผ่านเนื่องจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต เพื่อป้องกันความเสียหายเช่นเสื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, สายรัดข้อมือ, สายกราวด์, อิออน ฯลฯ จะถูกนำมาใช้เป็นมาตรการตอบโต้