(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2563 | Notice holiday in November 2020 > คลิก
 • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
  Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.

เครื่องติดฉลาก

เครื่องติดฉลาก หรือเครื่องติดฉลากเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ติด ป้ายฉลาก อย่างรวดเร็ว แอพพลิเคชั่นที่คุ้นเคยรวมถึงการติด ป้ายแท็ก ราคาสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต เครื่องติดฉลาก ยังใช้เพื่อให้รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการขนส่งเช่นการขนส่งและการเก็บรักษา ฉลากมือซึ่งสามารถใช้งานได้ง่ายด้วยมือเพียงข้างเดียวมีประโยชน์ในการติดแท็กราคาและป้ายที่ดีที่สุดก่อน ป้ายฉลาก จะถูกพิมพ์เมื่อมีการแนบดังนั้นข้อผิดพลาดการติดฉลากจะถูกเก็บไว้ให้น้อยที่สุด เครื่องติดฉลาก มือมีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากไม่ต้อง พาวเวอร์ซัพพลาย และสามารถใช้ได้ทุกที่ พวกเขาทำจาก อะลูมิเนียม หรือ วัสดุ แสงอื่น ๆ เครื่องพิมพ์ ความร้อน โต๊ะช่าง และตู้จ่ายฉลากที่สามารถทำ ป้ายฉลาก หลากหลายเหมาะสำหรับ ป้ายฉลาก ที่มีข้อมูลจำนวนมาก
วันจัดส่ง
 • ทั้งหมด
 • 1 วันหรือน้อยกว่า
 • 12 วันหรือน้อยกว่า
 • 19 วันหรือน้อยกว่า
 • 45 วันหรือน้อยกว่า
 1. 1
ยี่ห้อ
ชุดผลิตภัณฑ์
วันจัดส่ง
ประเภทผลิตภัณฑ์

  เครื่องจ่ายฉลาก รุ่น มาตรฐาน

   Hand เครื่องติดฉลาก

    เครื่องพิมพ์ ร้อน พิมพ์ 2 แถวHP-362-N2

     ป้ายฉลาก Hand เครื่องติดฉลาก

      Hand เครื่องติดฉลาก - โรเลอร์ หมึก

       เครื่องปอกซีล Seal Mate EX2

        เครื่องจ่ายฉลาก รุ่น รองรับการใช้งาน ฉลากกว้าง

        ยี่ห้อ

        ELM

        SATO HOLDINGS

        FUJIIMPULSE

        SATO HOLDINGS

        SATO HOLDINGS

        SATO HOLDINGS

        ELM

        ชุดผลิตภัณฑ์

        เครื่องจ่ายฉลาก รุ่น มาตรฐาน

        Hand เครื่องติดฉลาก

        เครื่องพิมพ์ ร้อน พิมพ์ 2 แถวHP-362-N2

        ป้ายฉลาก Hand เครื่องติดฉลาก

        Hand เครื่องติดฉลาก - โรเลอร์ หมึก

        เครื่องปอกซีล Seal Mate EX2

        เครื่องจ่ายฉลาก รุ่น รองรับการใช้งาน ฉลากกว้าง

        วันจัดส่ง 12 วัน (s) 1 วัน (s) 19 วัน (s) 1 วัน (s)หรือมากกว่า 1 วัน (s) 1 วัน (s) 45 วัน (s)
        ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องติดฉลากเครื่องติดฉลากอื่น ๆอื่น ๆเครื่องติดฉลากอื่น ๆเครื่องติดฉลาก

        กำลังโหลด …

        1. 1

        กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ เครื่องติดฉลาก