(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

สาย LAN

สายแลน คือ สายนำสัญญาณที่ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อรับ - ส่งข้อมูล หรือเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายกลาง เช่น เน็ตเวิร์คสวิตช์ โมเด็ม เราเตอร์ และอื่นอีกมากมาย โครงสร้างสายแลนมีทั้งชนิดไม่มีฉนวนป้องกันสัญญาณรบกวน (UTP) เหมาะสำหรับใช้งานกับระบบคอมพิวเตอร์ และชนิดมีฉนวนป้องกันสัญญาณรบกวน (FTP) เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งในเครื่องจักรขนาดใหญ่ ระบบงานอุตสาหกรรม ฯลฯ นอกจากนี้สายแลนมีหลายมาตรฐาน ได้แก่ CAT5, CAT5e, CAT6, CAT7 และ CAT 8 ซึ่งแต่ละมาตรฐานมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่แตกต่างกัน ยิ่งตัวเลขมากความเร็วก็มากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นก่อนนำไปใช้งานควรเลือกสายแลนให้เหมาะสม เพื่อให้การเชื่อมต่อสัญญาณและการรับส่งข้อมูลมีประสิทธิภาพสูงสุด
CAD
วันจัดส่ง
 • ทั้งหมด
 • บริการจัดส่งวันเดียวกัน
 • 1 วันหรือน้อยกว่า
 • 2 วันหรือน้อยกว่า
 • 3 วันหรือน้อยกว่า
 • 4 วันหรือน้อยกว่า
 • 5 วันหรือน้อยกว่า
 • 6 วันหรือน้อยกว่า
 • 7 วันหรือน้อยกว่า
 • 8 วันหรือน้อยกว่า
 • 10 วันหรือน้อยกว่า
เรียงลำดับตาม
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. ต่อไป >>