(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 | MISUMI's New Year Holidays 2021 > คลิก

อุปกรณ์เสริมสำหรับสายสัญญาณ

มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการรวมกลุ่มและส่งเสริมการระบุตัวตนเช่น อุปกรณ์เสริมสำหรับสายสัญญาณ รวมถึงสายเคเบิลหลายเส้นเช่น เทป ป้องกัน การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า ที่พันทับ สายไฟ เทปกาวป้องกันไฟฟ้าสถิต ที่ใช้ในการ แยก และ มัด สายไฟ การ ผูก สาย เข็มขัดรัดสายไฟ ที่พิมพ์ อักขระเพื่อให้ง่ายต่อการแยกแยะสายเคเบิล ฯลฯนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมสายเคเบิลที่ใช้สำหรับการเดินสายเคเบิลที่ราบรื่นเช่นที่หุ้มสายเคเบิลที่มีเทปสองด้านสำหรับผนังลวดเย็บกระดาษฉนวนสำหรับยึดสายเคเบิลและที่แขวนสายเคเบิลสำหรับติดและรองรับสายเคเบิลกับผนังและคาน