(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 18/4/2021 to 6:00 19/4/2021. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

สายเชื่อมต่อจอสัมผัส

สายเชื่อมต่อจอสัมผัส เป็น สายไฟ ที่เชื่อมต่อ จอสัมผัส ของผู้ผลิตแต่ละรายกับอุปกรณ์ภายนอกอื่น ๆมีสายเคเบิลที่เชื่อมต่อแผงสัมผัสสายเคเบิลที่เชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดและสายเคเบิลที่เชื่อมต่อกับ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม เช่นซีเควนเซอร์ของอุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม เป็นต้นความยาวของ สายไฟ จำนวนมากสามารถระบุได้อย่างอิสระดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้หลากหลายตามสภาพแวดล้อมโปรดทราบว่าสายเคเบิลบางสายมีไว้สำหรับผู้ผลิตโดยเฉพาะในขณะที่สายอื่นเข้ากันได้กับผู้ผลิตหลายรายสามารถเลือกสายเคเบิล จอสัมผัส จำนวนมากได้อย่างง่ายดายจากวิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ และ รหัสรุ่น/ Part number ของสายเคเบิลเสริมดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือก สายไฟ ที่เหมาะสมกับการ การใช้งาน และความยาวที่เหมาะสมกับ ตัวอย่างการใช้งาน