(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

สายเชื่อมต่อ PLC

สายเชื่อมต่อ PLC คือ สายไฟ ที่เชื่อมต่อ พอร์ตเชื่อมต่อ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อถ่ายโอนโปรแกรม ฯลฯนอกจาก สายไฟ มีขั้วต่อที่ปลายทั้งสองข้างและ สายไฟ มี คอนเนคเตอร์ เพียงด้านเดียวแล้วยังมี คลองเลื่อย เทอร์มินอลบล็อค และ สายไฟ อีกด้วยผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่มี เทอร์มินอลบล็อค ต่อเป็น ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ แบบพุชอินและสามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายสามารถดึง สายไฟ มีฮูดแบบทำมุมออกในแนวทแยงมุมนอกจากนี้ยังมีสาย PLC ที่ช่วยลดขนาดและ ประหยัดพื้นที่เมื่อใช้ สายไฟ จำเป็นต้องตรวจสอบความยาวจำนวนพินและรุ่นที่ รองรับการใช้งานชื่อสัญญาณหน่วยอินพุตชื่อสัญญาณยูนิต เอาต์พุต หมายเลข ขาพินคอนเนคเตอร์ ฯลฯ จะพิมพ์อยู่บน แผ่นป้ายชื่อนอกจากนี้ยังมีปลอกสายไฟพร้อมชื่อสัญญาณ PLC และสายเคเบิลพร้อมขั้วจอบ