(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

สายต่อเซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ

สายต่อเซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ เชื่อมต่อ มอเตอร์ กับ ชุดขับมอเตอร์ หรือ ชุดขับมอเตอร์ ด้วย ตัวควบคุม ฯลฯ สาย มอเตอร์ เชื่อมต่อ มอเตอร์ และ ชุดขับมอเตอร์ และมีให้เลือก 2 แบบคือ สายเชื่อมต่อ และ สายไฟ รีเลย์ สายเคเบิล รีเลย์ ใช้เมื่อต้องการระยะห่างระหว่าง มอเตอร์ และ ชุดขับมอเตอร์ หรือเชื่อมต่อกับ สายเชื่อมต่อ เมื่อความยาว สายไฟ ไม่เพียงพอ สายเคเบิลไดรเวอร์ใช้สำหรับเชื่อมต่อไดรเวอร์และคอนโทรลเลอร์ พวกเขามีหลายประเภทเช่นสาย EMP, ชุดสายเชื่อมต่อ, สายอเนกประสงค์ ฯลฯ และควรเลือกตามการใช้งาน สายเคเบิลอเนกประสงค์มีหลายประเภทนอกเหนือไปจาก Input/Output เช่น สายคอนโทรลมีชีลด์ มี คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งาน กับตัวเชื่อมต่อแบบครึ่ง พิทช์