(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

กล้องเว็บแคม/

ผลิตภัณฑ์ กล้องเว๊บแคม และเสียง บนเว็บ ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ติดตั้งรอบ ๆ คอมพิวเตอร์เช่น กล้องเว็บแคมและเครื่องเสียง ไมโครโฟน ลำโพง และชุดหูฟัง มีหลากหลายประเภทรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อผ่าน USB และอุปกรณ์พกพาที่ รองรับการใช้งาน กับ การเชื่อมต่อสายไฟ บลูทู ธ อัจฉริยะ กล้องเว๊บแคม และผลิตภัณฑ์เสียงเหล่านี้สามารถใช้สำหรับการประชุมผ่านเว็บได้อย่างง่ายดาย สปีกเกอร์โฟนการประชุมผ่านเว็บประสิทธิภาพสูงพร้อมใช้งานสำหรับการประชุมผ่านเว็บที่เหมาะ ไมโครโฟน และ ลำโพง ประกอบด้วยไม่เพียง แต่ของที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์สำหรับการประชุมผ่านเว็บหรือการกระจายวิดีโอ แต่ยังมี ลำโพง ประกอบด้วย ไมโครโฟน และ คลองเลื่อย ลำโพงที่สามารถใช้ในเหตุการณ์หรือสถานการณ์อื่น ๆ กล้องเว๊บแคม หรือ ผลิตภัณฑ์ เสียงที่เหมาะสมสามารถเลือกได้ตาม การใช้งาน หรือสถานการณ์