(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 18/4/2021 to 6:00 19/4/2021. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

สื่อบันทึกสาร

สื่อบันทึกสาร เป็นสื่อที่สามารถบันทึกและบันทึกข้อมูลดิจิทัลโดยใช้ ความเป็นแม่เหล็ก หรือเลเซอร์ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์อุปกรณ์วิดีโอและเสียงและสามารถบันทึกและอ่านข้อมูลได้หน่วยเก็บข้อมูล USB กระดาษทรายกลม SSDs แรม ,หน่วยความจำ SD เป็นสำหรับการ์ด แรม ,หน่วยความจำ SD และการ์ด SDHC จำเป็นต้องเลือก มาตรฐาน ที่ตรงกับอุปกรณ์ที่ใช้DVD-Rs และ cd-rs เป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีสำหรับ สื่อบันทึกสาร ที่ยากต่อการใช้งานบนคอมพิวเตอร์โดยตรงข้อมูลสามารถถ่ายโอนผ่าน การ์ดรีดเดอร์ ภายนอกได้พิจารณาลักษณะต่างๆเช่นราคาความจุข้อมูลความเร็วในการอ่าน / เขียนและความสามารถในการเขียนซ้ำและเลือก สื่อบันทึกสาร ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงาน