(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

คีย์บอร์ด/เมาส์

คีย์บอร์ด และ เมาส์ เป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูลคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ เมื่อ กดอัด ด้วยนิ้วอุปกรณ์จะส่งสัญญาณ ตัวอักษร ฯลฯ หรือส่งคำสั่งเช่นยืนยันหรือยกเลิก มีแป้นพิมพ์ที่มีทัชแพดและล้อเลื่อนเมาส์ที่มีล้อปรับเอียงได้ ฯลฯ คีย์บอร์ด และ เมาส์ แบ่งอย่างกว้าง ๆ ออกเป็นประเภทไร้สายที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านตัวรับสัญญาณ เฉพาะด้าน และประเภทใช้สายที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และ คลองเลื่อย ได้ง่ายกว่า พวกเขาจะถูกเลือกตามการใช้งานโดยพิจารณาจากจำนวนปุ่มระยะห่างของปุ่มสวิตช์กุญแจเวลาตอบสนอง ฯลฯ ใช้เป็นระยะเวลานานในขณะที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับมือของผู้ใช้