(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2564 | Notice holiday in April 2021 > คลิก

PLC

PLC หรือ โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ เป็นอุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติต่างๆ เช่น ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร ควบคุมระบบการนับจำนวนผลิตภัณ์ หรือควบคุมความเร็วของมอเตอร์ เป็นต้น ส่วนใหญ่โครงสร้างของ PLC จะประกอบไปด้วย หน่วยประมวลผลกลาง, หน่วยความจำ, หน่วยอินพุต/เอาต์พุต และแหล่งจ่ายพลังงาน โดย PLC แบ่งออกได้ 2 ชนิด ได้แก่ PLC ชนิดบล็อก ส่วนประกอบทั้งหมดจะอยู่ในบล็อกเดียวกัน มีขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง่ายและสามารถใช้แทนวงจรรีเลย์ได้ เหมาะกับงานควบคุมขนาดเล็ก และ PLC ชนิดโมดูล โครงสร้าง PLC ชนิดนี้ส่วนประกอบต่างๆ สามารถแยกออกหรือเพิ่มขยายระบบได้ตามต้องการ และหากอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต มีการชำรุดเกิดขึ้นที่จุดใดจุดหนึ่งก็สามารถถอดซ่อมเฉพาะจุดได้โดยไม่ส่งผลกระทบกับระบบการทำงาน ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมไปประยุกต์ใช้งานทางด้านอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย