(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/2/2021 to 6:00 1/3/2021. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | Notice holiday in February 2021 > คลิก

แหวนกันรุน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสรุ่น/ Part number
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น/ Part number
MDZW6
MDZW8
MDZW10
MDZW12
MDZW14
MDZW16
MDZW18
MDZW20
MDZW22
MDZW25
MDZW30
MDZW35
MDZW40
MDZW50
รหัสรุ่น/ Part numberส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(Ø)
OD
(Ø)
ความหนา T
(มิลลิเมตร)
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108161.5
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010182
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012241.5
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1014261.5
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016301.5
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1018321.5
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020361.5
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1022381.5
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1024421.5
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1028481.5
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1032541.5
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1038621.5
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1042661.5
ที่มีจำหน่าย บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1052781.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุ ชนิด งานละเอียด หลายชั้น

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

ผลิตภัณฑ์เสริม

ลูกค้าที่ดู วัตถุ นี้ยังดู

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Factory Automation
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)