• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Scribing Needle with Tip A Type

Scribing Needle with Tip A Type

An essential item for work sites. Carbide is used at the tip, demonstrating excellent durability.
[Features]
· Tip is fitted with a carbide tip to facilitate scribing work even on hard steel, glass and the like.
· A durable stylus that causes no abrasion, chipping or burrs.
· A retractable type scribing needle to both protect the needle and meet safety requirements.
· Tip angle: 55°
[Applications]
· Used for scribing (line drawing) of steel, brass, plastic, and glass, etc.

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

A

 
Part Number
A
Part NumberVolume DiscountDays to ShipMass
(g)
Material Tip hardness Use Feature 1 Feature 2 Feature 3
2 Day(s) or more 40Main Body: Carbon Tool Steel / Tip: Hardened Tip (G2)HRA87Scribing (Line Drawing) of Materials Such as Steel, Brass, Plastic and GlassAs the tip is a super hard bit, it can scribe on steel and glass, etc.Very little abrasion and does not chip. Also, it is a durable scriber that does not create burrs.Tip angle 55°

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Model Pencil Type Marking Needle Shaft Diameter(mm) 5 Tip Portion Specifications Carbide Tip
Single item / Set Single item Total length(mm) 170 (In storage 110) Grip Length(mm) 97
Grip Diameter(mm) φ10

Please check the type/dimensions/specifications of the part A in the Scribing Needle with Tip A Type series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)