• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

High Torque Timing Pulleys S5M Type

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...กำลังโหลด …
Part Number
HTPA14S5M100-A-C10
HTPA14S5M100-A-H6.35
HTPA14S5M100-A-H[5-10/1]
HTPA14S5M100-A-N[8,​10]
HTPA14S5M100-A-NK10
HTPA14S5M100-A-P6.35
HTPA14S5M100-A-P[5-10/1]
HTPA14S5M100-A-V[5-6/1]
HTPA14S5M100-A-Y[5-6/1]
HTPA14S5M100-B-F[5-6/1]
HTPA14S5M100-B-H6.35
HTPA14S5M100-B-H[5-10/1]
HTPA14S5M100-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
HTPA14S5M100-B-V[5-6/1]
HTPA14S5M150-A-C10
HTPA14S5M150-A-H6.35
HTPA14S5M150-A-H[5-10/1]
HTPA14S5M150-A-N[8,​10]
HTPA14S5M150-A-NK10
HTPA14S5M150-A-P6.35
HTPA14S5M150-A-P[5-10/1]
HTPA14S5M150-A-V[5-6/1]
HTPA14S5M150-A-Y[5-6/1]
HTPA14S5M150-B-F[5-6/1]
HTPA14S5M150-B-H6.35
HTPA14S5M150-B-H[5-10/1]
HTPA14S5M150-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
HTPA14S5M150-B-V[5-6/1]
HTPA14S5M250-A-C10
HTPA14S5M250-A-H6.35
HTPA14S5M250-A-H[5-10/1]
HTPA14S5M250-A-N[8,​10]
HTPA14S5M250-A-NK10
HTPA14S5M250-A-P6.35
HTPA14S5M250-A-P[5-10/1]
HTPA14S5M250-A-V[5-6/1]
HTPA14S5M250-A-Y[5-6/1]
HTPA14S5M250-B-F[5-6/1]
HTPA14S5M250-B-H6.35
HTPA14S5M250-B-H[5-10/1]
HTPA14S5M250-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
HTPA14S5M250-B-V[5-6/1]
HTPA15S5M100-A-C10
HTPA15S5M100-A-H6.35
HTPA15S5M100-A-H[5-10/1]
HTPA15S5M100-A-N[8,​10]
HTPA15S5M100-A-NK10
HTPA15S5M100-A-P6.35
HTPA15S5M100-A-P[5-10/1]
HTPA15S5M100-A-V[5,​6,​6.35,​7,​8]
HTPA15S5M100-A-Y[5,​6,​7,​8]
HTPA15S5M100-B-F[5,​6,​6.35,​7,​8]
HTPA15S5M100-B-H6.35
HTPA15S5M100-B-H[5-10/1]
HTPA15S5M100-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
HTPA15S5M100-B-V[5,​6,​6.35,​7,​8]
HTPA15S5M150-A-C10
HTPA15S5M150-A-H6.35
HTPA15S5M150-A-H[5-10/1]
HTPA15S5M150-A-N[8,​10]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSBelt Width Used (mm)
(mm)
Number of Teeth
(T)
Pulley Shape Material Surface Treatment Timing Pulley / Idler Shaft Bore Specifications (Both Ends Stepped Hole) [Y]
(mm)
Shaft Bore Specifications (New JIS Keyway Hole + Tap) [N]
(mm)
Shaft Bore Specifications (Old JIS Keyway Hole + Tap) [C]
(mm)
Shaft Bore Specifications (Round Hole + Tap) [P]
(mm)
Shaft Bore Specifications (Round Hole) [H]
(mm)
Shaft Bore Specifications (Shaft Bore Dia. 10 Keyway Width 4mm Height 1.8mm) [NK] Shaft Bore Specifications (Stepped Hole) [V]
(mm)
Shaft Bore Specifications (Stepped Hole: Counterbored Holes on the Hub Side) [F]
(mm)
Shaft Bore Specifications (Two-stepped Hole) [WB]
(mm)
2 Day(s) 101014Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys--10------
2 Day(s) 101014Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys----6.35----
2 Day(s) 101014Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys----5 ~ 10----
2 Day(s) 101014Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys-8 ~ 10-------
2 Day(s) 101014Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys-----10---
2 Day(s) 101014Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys---6.35-----
2 Day(s) 101014Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys---5 ~ 10-----
2 Day(s) 101014Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys------5 ~ 6--
2 Day(s) 101014Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys5 ~ 6--------
2 Day(s) 101014Shape B[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys-------5 ~ 6-
2 Day(s) 101014Shape B[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys----6.35----
2 Day(s) 101014Shape B[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys----5 ~ 10----
2 Day(s) 101014Shape B[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys---5 ~ 8-----
2 Day(s) 101014Shape B[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys------5 ~ 6--
2 Day(s) 101514Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys--10------
2 Day(s) 101514Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys----6.35----
2 Day(s) 101514Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys----5 ~ 10----
2 Day(s) 101514Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys-8 ~ 10-------
2 Day(s) 101514Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys-----10---
2 Day(s) 101514Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys---6.35-----
2 Day(s) 101514Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys---5 ~ 10-----
2 Day(s) 101514Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys------5 ~ 6--
2 Day(s) 101514Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys5 ~ 6--------
2 Day(s) 101514Shape B[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys-------5 ~ 6-
2 Day(s) 101514Shape B[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys----6.35----
2 Day(s) 101514Shape B[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys----5 ~ 10----
2 Day(s) 101514Shape B[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys---5 ~ 8-----
2 Day(s) 101514Shape B[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys------5 ~ 6--
2 Day(s) 102514Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys--10------
2 Day(s) 102514Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys----6.35----
2 Day(s) 102514Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys----5 ~ 10----
2 Day(s) 102514Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys-8 ~ 10-------
2 Day(s) 102514Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys-----10---
2 Day(s) 102514Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys---6.35-----
2 Day(s) 102514Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys---5 ~ 10-----
2 Day(s) 102514Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys------5 ~ 6--
2 Day(s) 102514Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys5 ~ 6--------
2 Day(s) 102514Shape B[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys-------5 ~ 6-
2 Day(s) 102514Shape B[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys----6.35----
2 Day(s) 102514Shape B[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys----5 ~ 10----
2 Day(s) 102514Shape B[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys---5 ~ 8-----
2 Day(s) 102514Shape B[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys------5 ~ 6--
2 Day(s) 101015Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys--10------
2 Day(s) 101015Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys----6.35----
2 Day(s) 101015Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys----5 ~ 10----
2 Day(s) 101015Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys-8 ~ 10-------
2 Day(s) 101015Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys-----10---
2 Day(s) 101015Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys---6.35-----
2 Day(s) 101015Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys---5 ~ 10-----
2 Day(s) 101015Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys------5 ~ 8--
2 Day(s) 101015Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys5 ~ 8--------
2 Day(s) 101015Shape B[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys-------5 ~ 8-
2 Day(s) 101015Shape B[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys----6.35----
2 Day(s) 101015Shape B[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys----5 ~ 10----
2 Day(s) 101015Shape B[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys---5 ~ 8-----
2 Day(s) 101015Shape B[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys------5 ~ 8--
2 Day(s) 101515Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys--10------
2 Day(s) 101515Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys----6.35----
2 Day(s) 101515Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys----5 ~ 10----
2 Day(s) 101515Shape A[Aluminum] Aluminum AlloyClear AnodizePulleys-8 ~ 10-------

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Timing Pulleys Belt Type S5M

Additional Products in this Category

Complementary Products

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

MISUMI Unit Example related to this product

Tech Support

Factory Automation
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)