• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
  Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

Coil Springs

Heel Guide Plate
Press Die Stock Clearance
Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 1. 1
Brand
Product Series
Days to Ship
Specifications
Brand
Material
Allowable deflection ratio(%)
Maximum load(N)
Outer diameter (D)(mm)
L Dimension (L)(mm)

  Coil Springs -SWF-

   Coil Springs -SWM-

    Coil Springs -SWC-

     Coil Springs -SWG-

      Coil Springs -SWH-

       Coil Springs -SWL-

        Coil Springs -SWB-

         Coil Spring -X-SWF-

          Coil Springs -X-SWM-

           Coil Springs-X-SWL-

            Coil Springs -X-SWH-

             Coil Springs -SWV-

              Coil Sprints -X-SWB-

               Coil Springs -SWZ-

                Coil Springs -SWX-

                Brand

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                Product Series

                Coil Springs -SWF-

                Coil Springs -SWM-

                Coil Springs -SWC-

                Coil Springs -SWG-

                Coil Springs -SWH-

                Coil Springs -SWL-

                Coil Springs -SWB-

                Coil Spring -X-SWF-

                Coil Springs -X-SWM-

                Coil Springs-X-SWL-

                Coil Springs -X-SWH-

                Coil Springs -SWV-

                Coil Sprints -X-SWB-

                Coil Springs -SWZ-

                Coil Springs -SWX-

                Days to Ship Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day Same day Same day Same day 2 Day(s) Same day 2 Day(s) or more Same day or more
                Specifications
                • FL500
                • OD100
                • FL300
                • OD100
                • FL300
                • OD25
                • FL300
                • OD50
                • FL300
                • OD100
                • FL300
                • OD100
                • FL300
                • OD100
                    • FL300
                    • OD50
                     • FL300
                     • OD50
                     • FL300
                     • OD50
                     Brand-------MISUMIMISUMIMISUMIMISUMI-MISUMI--
                     MaterialSWOSC-V Equivalent(Oil-tempered wire)SWOSC-V Equivalent(Oil-tempered wire)SWOSC-V Equivalent(Oil-tempered wire)SWOSC-V Equivalent(Oil-tempered wire)SWOSC-V Equivalent(Oil-tempered wire)SWOSC-V Equivalent(Oil-tempered wire)SWOSC-V Equivalent(Oil-tempered wire)----SWOSC-V Equivalent(Oil-tempered wire)-SWOSC-V Equivalent(Oil-tempered wire)SWOSC-V Equivalent(Oil-tempered wire)
                     Allowable deflection ratio(%)503255 ~ 6018 ~ 202440204025.63219.213161310
                     Maximum load(N)59 ~ 392098 ~ 833030 ~ 471441 ~ 12258137 ~ 1255778 ~ 5978177 ~ 1706963 ~ 2256110 ~ 564578 ~ 3816165 ~ 8467797 ~ 18452258 ~ 11290515 ~ 160451274.9 ~ 5198
                     Outer diameter (D)(mm)6 ~ 706 ~ 706 ~ 3010 ~ 506 ~ 706 ~ 706 ~ 708 ~ 608 ~ 608 ~ 608 ~ 6010 ~ 508 ~ 6010 ~ 5020 ~ 40
                     L Dimension (L)(mm)10 ~ 50010 ~ 35015 ~ 20015 ~ 20010 ~ 35010 ~ 50010 ~ 35010 ~ 50010 ~ 35010 ~ 50010 ~ 35030 ~ 20010 ~ 35025 ~ 20025 ~ 100

                     Loading...

                     1. 1

                     Application example related to this category

                     Related Categories to Coil Springs