• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Tools

Assembly tool and machining tool types.
Tools for fastening bolts and screws. Automatic screw feeders. Machining drills. We have nearly all the tools necessary for machining and assembly, including taps, dies, grinders, sanders, saws, drills, benders, air guns, and compressors.