• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Tools

Assembly tool and machining tool types.
Tools for fastening bolts and screws. Automatic screw feeders. Machining drills. We have nearly all the tools necessary for machining and assembly, including taps, dies, grinders, sanders, saws, drills, benders, air guns, and compressors.