• เนื่องจากวันหยุดประเพณีในประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some Material Supplier's will be holiday during 27 April – 6 May 2019 and it may cause some of made to order product take longer than standard lead time. > click

Anchors

These bolts are used in conjunction with concrete for fixing structural parts and equipment within the building and civil engineering industries. These can be classified into two main types: "pre-construction anchors" that are driven before concrete foundations are constructed and "post-construction anchors" that are driven after concrete foundations are constructed.
They may also be classified as metal type anchors or resin type anchors (chemical anchors). MISUMI handles a wide range of anchors and driving tools. Products that can usually only be bought by the box are also sold from just 1 piece.

[Search Keywords] Construction, Construction Anchors, Post-Construction, Driving, Internal Cone, Core Rod Drive, Cone Nut, Tapered Bolt, Double Cone, Wedge, Undercut