• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Rivet

Rivets/Studs
These are parts used for joining plate materials via plastic deformation. The head has a pan shape that is inserted into a hole drilling in stacked sheet materials up to the trunk (shaft, mandrel), then fixed by distorting the other side (crushing, opening).
These are also known as studs.
Various head shapes including circle, plate, round plate, flat, pan, and other types exist, as do various materials.
Types that can be tightened from one side, such as by screwing or hammering the tip, are also available.