• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Rivet

Rivets/Studs
These are parts used for joining plate materials via plastic deformation. The head has a pan shape that is inserted into a hole drilling in stacked sheet materials up to the trunk (shaft, mandrel), then fixed by distorting the other side (crushing, opening).
These are also known as studs.
Various head shapes including circle, plate, round plate, flat, pan, and other types exist, as do various materials.
Types that can be tightened from one side, such as by screwing or hammering the tip, are also available.