• เนื่องจากวันหยุดประเพณีในประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some Material Supplier's will be holiday during 27 April – 6 May 2019 and it may cause some of made to order product take longer than standard lead time. > click

Screw Plugs

Screw Plugs
These are also known as set screws, blocking plugs, stoppers, etc.
Many types of sunken tapered threads for pipes exist, including M, G, R, and NP threads. Special shapes with flanges or O-rings, convex shapes, and hexagonal hole types also exist.