• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Screw Plugs

Screw Plugs
These are also known as set screws, blocking plugs, stoppers, etc.
Many types of sunken tapered threads for pipes exist, including M, G, R, and NP threads. Special shapes with flanges or O-rings, convex shapes, and hexagonal hole types also exist.