• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Screw Plugs

Screw Plugs
These are also known as set screws, blocking plugs, stoppers, etc.
Many types of sunken tapered threads for pipes exist, including M, G, R, and NP threads. Special shapes with flanges or O-rings, convex shapes, and hexagonal hole types also exist.