• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Air Nozzles(Page3)

■ Air Nozzles
These can be installed to the tip of piping for efficiently spraying gases (compressed air).
Due to the changed manufacturing method, a range of variations are available with lowered prices, space-saving, and energy-saving.
■ Shape
Various types are available, such as flat type, round type, long type, air amplification type, wide type, compact type, vertical type, biting type, variable angle type, and rotating nozzle type.
Air source is compatible with compressors or blowers.
■ Applications
・ Drainage, dusting, blowing, assistant transportation, peeling, drying, cooling, work protection, exhaust, air curtains, air blowers, etc.

Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Air Nozzles