• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
  If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.
 • บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจในการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าและบางสินค้ามีระยะเวลาในการนำส่งนานกว่าปกติในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากข้อกำหนดที่เข้มงวด ในการนำเข้า/ส่งออก เรามีความพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าให้ท่านตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ดูรายละเอียด
  We apologize for delay of delivery and long lead time for some product because of import/export restrictions. We are ready to deliver product to you as usual from November 15th onwards. more information  

Air Nozzles(Page2)

■ Air Nozzles
These can be installed to the tip of piping for efficiently spraying gases (compressed air).
Due to the changed manufacturing method, a range of variations are available with lowered prices, space-saving, and energy-saving.
■ Shape
Various types are available, such as flat type, round type, long type, air amplification type, wide type, compact type, vertical type, biting type, variable angle type, and rotating nozzle type.
Air source is compatible with compressors or blowers.
■ Applications
・ Drainage, dusting, blowing, assistant transportation, peeling, drying, cooling, work protection, exhaust, air curtains, air blowers, etc.

Spray Pattern

Brand
Product Series
CAD
Days to Ship
Spray Pattern
Air Source
Material
Mounting Angle
Angle Adjustment
Blow Type
Type
Features
Applicable Fluid
Spraying Angle θ (at 0.5MPa)(deg)

  Nozzle Angle Adjustment Bar

   Air Nozzle, Flat Fan-Shaped Nozzle, SAP Series (Blower Model, Metal)

    Air Nozzle, TAIFUJet Series (Blower Model, Round Type)

     Air Nozzle, TAIFUJet Series (Blower Model, Long Type, Made of Resin)

      Flat Air Nozzles - Standard (Metal) - Cast

       Insert Nozzle PM Type

        Air Nozzle, TAIFUJet Series (Compressor Specification/Multi-Type/Metal)

         Air Blaster Resin AB

          Slit Steel Pipe Nozzles

           Terminals for Nozzles - Multi Port Clamp

            Flat Air Nozzles - For Blowers

             Flat Air Nozzles - Air Amplify Compact Type

              Nozzles with Swaged Sleeve Couplings

               Dust Collection Nozzles

                Insert Nozzle JB Model

                 Insert Nozzle JT Type (Mounting Parts Angle Type)

                  Insert Nozzle SB Type Tube

                   Insert Nozzle PJ Type

                    Insert Nozzle PM-ST Type

                     Insert Nozzle BE-Type

                      Air Nozzle, TAIFUJet Series (Round-Type, Made of Metal)

                       Universal Ball Joint UT Series, Metal/Plastic

                        Air Nozzle, TAIFUJet Series (Compressor Specification, Long Type, Metal)

                         KT Series for Turbo Fans

                          Flow Rate Control Nozzles

                           Flat Air Nozzles - Compact (Metal)

                            Nozzle Joint

                             Point Nozzles - Air Amplified

                              Insert Nozzle LP Type

                               Insert Nozzle SB Type

                                Insert Nozzle BU Type

                                 Insert Nozzle JJ-Type

                                  Insert Nozzle JT Type (Mounting Parts Straight Type)

                                   Insert Nozzle TJ Type

                                    Compact MX Series for Compressor

                                     DX Series for Compressors

                                      CN Series for High Pressure Blowers

                                       Pata Gun OPG Series

                                        Pata Gun PGE Series

                                        Brand

                                        NABEYA

                                        IKEUCHI

                                        IKEUCHI

                                        IKEUCHI

                                        MISUMI

                                        NABEYA

                                        IKEUCHI

                                        EVERLOY

                                        MISUMI

                                        MISUMI

                                        MISUMI

                                        MISUMI

                                        MISUMI

                                        MISUMI

                                        NABEYA

                                        NABEYA

                                        NABEYA

                                        NABEYA

                                        NABEYA

                                        NABEYA

                                        IKEUCHI

                                        IKEUCHI

                                        IKEUCHI

                                        DAIKOKENNETU

                                        MISUMI

                                        MISUMI

                                        MISUMI

                                        MISUMI

                                        NABEYA

                                        NABEYA

                                        NABEYA

                                        NABEYA

                                        NABEYA

                                        NABEYA

                                        DAIKOKENNETU

                                        DAIKOKENNETU

                                        DAIKOKENNETU

                                        DAIKOKENNETU

                                        DAIKOKENNETU

                                        Product Series

                                        Nozzle Angle Adjustment Bar

                                        Air Nozzle, Flat Fan-Shaped Nozzle, SAP Series (Blower Model, Metal)

                                        Air Nozzle, TAIFUJet Series (Blower Model, Round Type)

                                        Air Nozzle, TAIFUJet Series (Blower Model, Long Type, Made of Resin)

                                        Flat Air Nozzles - Standard (Metal) - Cast

                                        Insert Nozzle PM Type

                                        Air Nozzle, TAIFUJet Series (Compressor Specification/Multi-Type/Metal)

                                        Air Blaster Resin AB

                                        Slit Steel Pipe Nozzles

                                        Terminals for Nozzles - Multi Port Clamp

                                        Flat Air Nozzles - For Blowers

                                        Flat Air Nozzles - Air Amplify Compact Type

                                        Nozzles with Swaged Sleeve Couplings

                                        Dust Collection Nozzles

                                        Insert Nozzle JB Model

                                        Insert Nozzle JT Type (Mounting Parts Angle Type)

                                        Insert Nozzle SB Type Tube

                                        Insert Nozzle PJ Type

                                        Insert Nozzle PM-ST Type

                                        Insert Nozzle BE-Type

                                        Air Nozzle, TAIFUJet Series (Round-Type, Made of Metal)

                                        Universal Ball Joint UT Series, Metal/Plastic

                                        Air Nozzle, TAIFUJet Series (Compressor Specification, Long Type, Metal)

                                        KT Series for Turbo Fans

                                        Flow Rate Control Nozzles

                                        Flat Air Nozzles - Compact (Metal)

                                        Nozzle Joint

                                        Point Nozzles - Air Amplified

                                        Insert Nozzle LP Type

                                        Insert Nozzle SB Type

                                        Insert Nozzle BU Type

                                        Insert Nozzle JJ-Type

                                        Insert Nozzle JT Type (Mounting Parts Straight Type)

                                        Insert Nozzle TJ Type

                                        Compact MX Series for Compressor

                                        DX Series for Compressors

                                        CN Series for High Pressure Blowers

                                        Pata Gun OPG Series

                                        Pata Gun PGE Series

                                        CAD
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D
                                        • 2D
                                        • 2D
                                        • 2D
                                        • 2D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D
                                        Days to Ship 3 Day(s) or more Same day or more 5 Day(s) or more Quote Same day Same day or more Quote 6 Day(s) or more 5 Day(s) or more 7 Day(s) or more 3 Day(s) or more Same day Same day or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 3 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more Same day or more Same day or more 31 Day(s) or more 28 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more Same day or more 3 Day(s) or more Same day or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 26 Day(s) or more 6 Day(s) or more 28 Day(s) or more
                                        Spray PatternAir Nozzle Related ComponentsFanRound, DiffusedStraightStraightPointRound, DiffusedFanStraightAir Nozzle Related ComponentsStraightStraightPoint-PointPointAir Nozzle Related ComponentsPointPointPointRound, DiffusedAir Nozzle Related ComponentsStraightStraightPointStraightAir Nozzle Related ComponentsPointPointPointPointPointPointPointStraightStraightStraightFanRound, Diffused
                                        Air Source-BlowerBlowerBlowerCompressor-CompressorCompressorCompressor-CompressorCompressor--------Compressor-CompressorCompressor-Compressor--------CompressorCompressorCompressorCompressorCompressor
                                        MaterialBrassStainless SteelAluminum / PlasticPlasticStainless SteelStainless Steel / BrassStainless SteelPlasticStainless Steel / SteelAluminumAluminumPlasticStainless Steel-PlasticBrassBrassPlasticStainless Steel / BrassPlasticStainless SteelStainless Steel / Brass / PlasticStainless Steel-Stainless SteelAluminumPlastic-BrassPlasticPlasticPlasticBrassPlasticStainless SteelStainless SteelStainless SteelPlastic-
                                        Mounting Angle---FlatFlat--FlatFlat-FlatFlat----------Flat90°-Flat--------FlatFlatFlatFlatFlat
                                        Angle Adjustment-----Angle Adjustable-Straight----Straight-Angle AdjustableAngle Adjustable / Straight-Angle AdjustableAngle AdjustableAngle Adjustable---StraightStraight--Angle AdjustableAngle Adjustable / StraightAngle AdjustableAngle AdjustableAngle AdjustableAngle Adjustable / StraightAngle AdjustableStraightStraightStraightStraightStraight
                                        Blow Type--Amplify TypeStandardStandard-StandardAmplify TypeStandard-StandardAmplify Type--------Standard-StandardStandard-Standard--------StandardStandardStandardStandardStandard
                                        TypeOther PartsAir NozzlesAir NozzlesAir NozzlesAir NozzlesInsert NozzleAir NozzlesAir NozzlesAir NozzlesRelated ComponentsAir NozzlesAir Nozzles--Insert NozzleInsert NozzleInsert NozzleInsert NozzleInsert NozzleInsert NozzleAir NozzlesRelated ComponentsAir NozzlesAir Nozzles-Air NozzlesRelated ComponentsAir NozzlesInsert NozzleInsert NozzleInsert NozzleInsert NozzleInsert NozzleInsert NozzleAir NozzlesAir NozzlesAir NozzlesAir NozzlesAir Nozzles
                                        Features-----Movable Outlet Port-Mist------Movable Outlet Port--Movable Outlet PortMovable Outlet PortMovable Outlet Port-Movable Outlet Port-Mist----Movable Outlet PortMovable Outlet PortMovable Outlet PortMovable Outlet Port-Movable Outlet PortMovable Outlet PortMistMistMistMist
                                        Applicable Fluid-Compressed AirCompressed AirCompressed AirCompressed AirSolutionCompressed AirCompressed AirCompressed Air-Compressed Air---Solution--SolutionSolutionSolutionCompressed Air-Compressed AirCompressed Air---Compressed AirSolutionSolutionSolutionSolution-SolutionCompressed AirCompressed AirCompressed AirCompressed AirCompressed Air
                                        Spraying Angle θ (at 0.5MPa)(deg)---------------------------------------

                                        Loading...

                                        Related Categories to Air Nozzles