• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
  According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Air Nozzles

■ Air Nozzles
These can be installed to the tip of piping for efficiently spraying gases (compressed air).
Due to the changed manufacturing method, a range of variations are available with lowered prices, space-saving, and energy-saving.
■ Shape
Various types are available, such as flat type, round type, long type, air amplification type, wide type, compact type, vertical type, biting type, variable angle type, and rotating nozzle type.
Air source is compatible with compressors or blowers.
■ Applications
・ Drainage, dusting, blowing, assistant transportation, peeling, drying, cooling, work protection, exhaust, air curtains, air blowers, etc.
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Spray Pattern
Air Source
Material
Mounting Angle
Angle Adjustment
Blow Type
Type
Features
Applicable Fluid
Spraying Angle θ (at 0.5MPa)(deg)
 • Recommendationคำแนะนำ

Flat Air Nozzles - Standard (Plastic)

  Point Nozzles

   Air Blow Nozzles/Threaded/Tapped/Knurling Crisscross/Terminal Block

    Air Blow Nozzles - Copper Pipes for Air Blow

     Flat Air Nozzles - Wide Type

      Flat Air Nozzles - Air Amplified Standard Type

       Air Blow Nozzles

        Air Amplifying Nozzle, TAIFUJet Series (Compressor Specifications, Flat Type, Resin-Made)

         Spray Nozzles/Round Type

          Radial Air Nozzles

           Point Nozzles - Compact

            Pipe Nozzles/Steel Pipes for Air Nozzles

             Flat Air Nozzles - Standard (Metal)

              Nozzle Joints

               Point Nozzles - Reverse Flow Prevention

                Air Nozzles - De Laval Type

                 Flat Air Nozzles - Compact Type (Plastic)

                  Air Nozzle, Flat Fan-Shaped Nozzle, SAP Series (Blower Model, Metal)

                   Conical Spray Air Nozzles

                    Air Blow Nozzles - Unit Type

                     Insert Nozzle TJ Type

                      Air Nozzles - Economy Type

                       Flat Air Nozzles - Air Amplified Standard Type

                        Flat Air Nozzles - Air Amplify Wide Type

                         Nozzles with Swaged Sleeve Couplings

                          90° Air Nozzle - Wide Type

                           90° Air Nozzle - Vertica Blow Type

                            Air Nozzle, TAIFUJet Series (Blower Specification/Flat)

                             High Flow Rate Blower Nozzles

                              Rotary Nozzles - Long

                               Air Blow Nozzles - Pipe Nozzles

                                Air Blow Nozzles - Nozzles with Attachment Plate - 1-Hole Type, 2-Hole Type

                                 Terminals for Nozzles - Clamp Type

                                  Flat Air Nozzles - Standard

                                   Spray Nozzles, Circular Spray Pattern - Standard

                                    Flow Rate Control Nozzles

                                     Flat Air Nozzles - Standard (Metal) - Cast

                                      Steel Pipe Nozzles - Both Ends Threaded / Tapped, One End Threaded One End Tapped

                                       Terminals for Nozzles - Block Type

                                        90° Air Nozzle - Compact

                                         Dust Collection Nozzles

                                          Flat Air Nozzles - Compact (Metal)

                                           Point Nozzles - Air Amplified

                                            Insert Nozzle Spray Tip

                                             Pata Gun SPG Series

                                             Brand

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             IKEUCHI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             IKEUCHI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             NABEYA

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             IKEUCHI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             NABEYA

                                             DAIKOKENNETU

                                             Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                             Flat Air Nozzles - Standard (Plastic)

                                             Point Nozzles

                                             Air Blow Nozzles/Threaded/Tapped/Knurling Crisscross/Terminal Block

                                             Air Blow Nozzles - Copper Pipes for Air Blow

                                             Flat Air Nozzles - Wide Type

                                             Flat Air Nozzles - Air Amplified Standard Type

                                             Air Blow Nozzles

                                             Air Amplifying Nozzle, TAIFUJet Series (Compressor Specifications, Flat Type, Resin-Made)

                                             Spray Nozzles/Round Type

                                             Radial Air Nozzles

                                             Point Nozzles - Compact

                                             Pipe Nozzles/Steel Pipes for Air Nozzles

                                             Flat Air Nozzles - Standard (Metal)

                                             Nozzle Joints

                                             Point Nozzles - Reverse Flow Prevention

                                             Air Nozzles - De Laval Type

                                             Flat Air Nozzles - Compact Type (Plastic)

                                             Air Nozzle, Flat Fan-Shaped Nozzle, SAP Series (Blower Model, Metal)

                                             Conical Spray Air Nozzles

                                             Air Blow Nozzles - Unit Type

                                             Insert Nozzle TJ Type

                                             Air Nozzles - Economy Type

                                             Flat Air Nozzles - Air Amplified Standard Type

                                             Flat Air Nozzles - Air Amplify Wide Type

                                             Nozzles with Swaged Sleeve Couplings

                                             90° Air Nozzle - Wide Type

                                             90° Air Nozzle - Vertica Blow Type

                                             Air Nozzle, TAIFUJet Series (Blower Specification/Flat)

                                             High Flow Rate Blower Nozzles

                                             Rotary Nozzles - Long

                                             Air Blow Nozzles - Pipe Nozzles

                                             Air Blow Nozzles - Nozzles with Attachment Plate - 1-Hole Type, 2-Hole Type

                                             Terminals for Nozzles - Clamp Type

                                             Flat Air Nozzles - Standard

                                             Spray Nozzles, Circular Spray Pattern - Standard

                                             Flow Rate Control Nozzles

                                             Flat Air Nozzles - Standard (Metal) - Cast

                                             Steel Pipe Nozzles - Both Ends Threaded / Tapped, One End Threaded One End Tapped

                                             Terminals for Nozzles - Block Type

                                             90° Air Nozzle - Compact

                                             Dust Collection Nozzles

                                             Flat Air Nozzles - Compact (Metal)

                                             Point Nozzles - Air Amplified

                                             Insert Nozzle Spray Tip

                                             Pata Gun SPG Series

                                             CAD
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D
                                             Days to Shipวันจัดส่ง Same day Same day or more Same day or more Same day or more Same day Same day Same day or more Same day Same day Same day or more Same day or more 5 Day(s) or more Same day Same day or more 7 Day(s) or more Same day or more Same day Same day or more Same day 4 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day Same day Same day or more Same day Same day 5 Day(s) or more Same day or more 2 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more Same day or more Same day Same day or more 5 Day(s) or more Same day 5 Day(s) or more Same day or more Same day 2 Day(s) or more 5 Day(s) or more 2 Day(s) or more 3 Day(s) or more Same day
                                             Spray PatternStraightPointPointPointStraightStraightPointStraightRound, DiffusedRound, DiffusedPointAir Nozzle Related ComponentsStraightAir Nozzle Related ComponentsPointPointStraightFanRound, Diffused-PointFanStraightStraightPointStraightStraightStraightFanRound, DiffusedPointPointAir Nozzle Related ComponentsStraightRound, DiffusedPointStraightStraightAir Nozzle Related ComponentsStraight-StraightPointAir Nozzle Related ComponentsRound, Diffused
                                             Air SourceCompressor---CompressorCompressor-CompressorCompressorCompressor--Compressor---CompressorBlowerCompressor--CompressorCompressorCompressor---BlowerBlowerCompressor----Compressor-CompressorCompressor---Compressor--Compressor
                                             MaterialPlasticStainless SteelStainless SteelCopperPlasticPlasticStainless SteelPlasticPlasticStainless Steel-Stainless Steel / SteelStainless Steel / AluminumStainless Steel-Stainless Steel / AluminumPlasticStainless SteelAluminumCopper PipePlasticStainless SteelAluminumPlasticStainless SteelPlasticPlasticAluminum / PlasticStainless SteelStainless SteelStainless Steel / CopperStainless Steel / CopperAluminumPlasticStainless Steel / AluminumStainless SteelStainless SteelStainless Steel / SteelAluminumPlastic-Aluminum-BrassPlastic
                                             Mounting AngleFlat---FlatFlat-Flat----Flat---Flat-----FlatFlat-90°90°Flat-----90°--FlatFlat-90°-Flat--Flat
                                             Angle Adjustment-Angle AdjustableAngle Adjustable / StraightAngle Adjustable / Straight--Angle Adjustable / Straight---Angle Adjustable---Angle AdjustableStraight---Angle Adjustable / StraightAngle Adjustable---Straight-----Angle Adjustable / StraightAngle Adjustable / Straight---Straight------Angle Adjustable-Straight
                                             Blow TypeStandard---StandardAmplify Type-Amplify TypeStandardStandard--Standard---Standard-Standard---Amplify TypeAmplify Type---Amplify Type-Standard----Standard-StandardStandard---Standard--Standard
                                             TypeAir NozzlesAir NozzlesAir NozzlesAir NozzlesAir NozzlesAir NozzlesAir NozzlesAir NozzlesAir NozzlesAir NozzlesAir NozzlesRelated ComponentsAir NozzlesRelated ComponentsAir NozzlesAir NozzlesAir NozzlesAir NozzlesAir NozzlesAir NozzlesInsert NozzleAir NozzlesAir NozzlesAir Nozzles-Air NozzlesAir NozzlesAir NozzlesAir Nozzles-Air NozzlesAir NozzlesRelated ComponentsAir NozzlesAir Nozzles-Air NozzlesAir NozzlesRelated ComponentsAir Nozzles-Air NozzlesAir NozzlesInsert NozzleAir Nozzles
                                             Features--------------With Check Valve-----Movable Outlet Port-----------------------Mist
                                             Applicable FluidCompressed AirCompressed AirCompressed Air-Compressed AirCompressed AirCompressed AirCompressed AirCompressed AirCompressed AirCompressed Air-Compressed Air-Compressed AirCompressed AirCompressed AirCompressed AirCompressed AirCompressed AirSolutionCompressed AirCompressed Air--Compressed AirCompressed AirCompressed Air--Compressed AirCompressed Air-Compressed AirCompressed Air-Compressed AirCompressed Air-Compressed Air--Compressed Air-Compressed Air
                                             Spraying Angle θ (at 0.5MPa)(deg)---------0 ~ 30--------20 ~ 30--25 ~ 85-----------------------

                                             Loading...กำลังโหลด …

                                             Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Air Nozzles