• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Screw Fittings, Screw-In Type Flanges(Connecting Shape:Tees)

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Type
Connection Type
Connecting Shape
Material
Nominal of Thread M1
Nominal of Thread M2
Connection Thread Type M1
Connection Thread Type M2
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw)
Max. Operating Pressure(MPa)
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Applicable Fluid
Types of Screw 4 (When Different Dia. or Different Type Screw)
Surface Treatment
Nominal of Thread 4(Different Diameters or Different Type Screw)
Divisions of Max. Operating Pressure
Types of Related components
Interior Resin Lining

  Low Pressure Fittings/Tee

   Stainless Steel Tees Screw Fitting

    Low Pressure Fittings/Reducer Tee

     High Pressure Pipe Fittings/Tee

      Brass Fittings for Steel Pipe/Tee

       Stainless Steel Threaded Fitting Service Tee A STA

        Stainless Steel Different Diameter Tees Fitting Screw-in

         Stainless Steel Threaded Tube Fitting Reducing Tees

          NPT Fittings-T/Tees

           High Pressure Pipe Fittings/Reducing Tee

            Brass Fittings for Steel Pipe/Tee/Threaded

             Brass Fittings for Steel Pipe/Tee/Threaded/Tapped

              Stainless Steel Tees, SFT2 and SMT2

               Stainless Steel Product, Reducing Tees, SFRT and SMRT

                Pipe Fitting, Four-way T

                 Fire-Protection Pipe Fittings, Three-way Unequal Diameter Tees

                  ZD Fitting, White, 3-Way Reducing Tees

                   Stainless Steel Screw-In Pipe Fittings, Reducing Tee [TR]

                    Tube Female/Male T (with Band) white

                     Pipe Fittings - Three-way Reducing T

                      Stainless Steel Screw-in Tube Fitting Tees

                       High Pressure Screw Fittings PT T/Tees

                        Forged Steel Stainless Steel Threaded Tee

                         CK Fittings - Screw-in Type Malleable Cast Iron Pipe Fitting - T with Band

                          Screw-In PL Fitting, Malleable Cast Iron Pipe Fitting, Service Tee (Rimmed)

                           Screw-In Malleable Cast Iron Pipe Fitting, Reducing Tee with Collar (Only Through Side Is Small)

                            Anti-Corrosive Screw-In Fitting, PLS Fitting, Reducing Tee

                            • On Sale Till 31/10/2019

                            Threaded Fittings Tees (External x External x External Thread)

                             Pipe Fitting - Female/Male T

                              HB Fitting T

                               HB Fitting Three-Way Different Diameter Tees

                                Screw-in Type Fitting Male Tee

                                 Screw Fittings Tee with Inside Screw TF

                                  Threaded Fitting Two Direction Tee TK

                                   Screw Fitting External Screw Tees TM

                                    Steel Pipe Fittings, Screw-In Pipe Fittings, Tri-Directional Reducing Tees

                                     Stainless Steel Screw-In Pipe Fitting, Tee [T]

                                      Stainless Steel Screw-in Fitting, Tees T

                                       ESLON FP-VS Fitting, Reducing Tee (RT)

                                        ESLON, Eslo-Coat LXW Fitting, Tee (MT)

                                         Pipe Fittings - Tee - Plated

                                          Pre-Seal E-white Fitting Three-way Reducer Tee

                                           Transparent PC Core Fittings (TPC) - for Lining Steel Pipe Connection - Reducing Tee

                                            CK20K Screw Fittings - Tee

                                             Ck Fitting Threaded Transportable Cast Iron Tube Fitting Male T

                                             Brand

                                             MISUMI

                                             KITZ

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             ON INDUSTRIES

                                             KITZ

                                             YODOSHI

                                             FUJI SPECIAL

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             MISUMI

                                             ONDASEISAKUSYO

                                             ONDASEISAKUSYO

                                             HITACHI KINZOKU

                                             YODOSHI

                                             RIKEN

                                             MIETECHNO

                                             TEIKOKUKINZOKU

                                             HITACHI KINZOKU

                                             YODOSHI

                                             FUJI SPECIAL

                                             SVF

                                             CK KINZOKU

                                             JFEPIPEFITTING

                                             JFEPIPEFITTING

                                             JFEPIPEFITTING

                                             TRUSCO

                                             HITACHI KINZOKU

                                             HITACHI KINZOKU

                                             HITACHI KINZOKU

                                             KOYO

                                             ASOH

                                             ASOH

                                             ASOH

                                             RIKEN

                                             MIETECHNO

                                             ON INDUSTRIES

                                             SEKISUI CHEMICAL

                                             SEKISUI CHEMICAL

                                             TEIKOKUKINZOKU

                                             CK KINZOKU

                                             CK KINZOKU

                                             CK KINZOKU

                                             CK KINZOKU

                                             Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                             Low Pressure Fittings/Tee

                                             Stainless Steel Tees Screw Fitting

                                             Low Pressure Fittings/Reducer Tee

                                             High Pressure Pipe Fittings/Tee

                                             Brass Fittings for Steel Pipe/Tee

                                             Stainless Steel Threaded Fitting Service Tee A STA

                                             Stainless Steel Different Diameter Tees Fitting Screw-in

                                             Stainless Steel Threaded Tube Fitting Reducing Tees

                                             NPT Fittings-T/Tees

                                             High Pressure Pipe Fittings/Reducing Tee

                                             Brass Fittings for Steel Pipe/Tee/Threaded

                                             Brass Fittings for Steel Pipe/Tee/Threaded/Tapped

                                             Stainless Steel Tees, SFT2 and SMT2

                                             Stainless Steel Product, Reducing Tees, SFRT and SMRT

                                             Pipe Fitting, Four-way T

                                             Fire-Protection Pipe Fittings, Three-way Unequal Diameter Tees

                                             ZD Fitting, White, 3-Way Reducing Tees

                                             Stainless Steel Screw-In Pipe Fittings, Reducing Tee [TR]

                                             Tube Female/Male T (with Band) white

                                             Pipe Fittings - Three-way Reducing T

                                             Stainless Steel Screw-in Tube Fitting Tees

                                             High Pressure Screw Fittings PT T/Tees

                                             Forged Steel Stainless Steel Threaded Tee

                                             CK Fittings - Screw-in Type Malleable Cast Iron Pipe Fitting - T with Band

                                             Screw-In PL Fitting, Malleable Cast Iron Pipe Fitting, Service Tee (Rimmed)

                                             Screw-In Malleable Cast Iron Pipe Fitting, Reducing Tee with Collar (Only Through Side Is Small)

                                             Anti-Corrosive Screw-In Fitting, PLS Fitting, Reducing Tee

                                             Threaded Fittings Tees (External x External x External Thread)

                                             Pipe Fitting - Female/Male T

                                             HB Fitting T

                                             HB Fitting Three-Way Different Diameter Tees

                                             Screw-in Type Fitting Male Tee

                                             Screw Fittings Tee with Inside Screw TF

                                             Threaded Fitting Two Direction Tee TK

                                             Screw Fitting External Screw Tees TM

                                             Steel Pipe Fittings, Screw-In Pipe Fittings, Tri-Directional Reducing Tees

                                             Stainless Steel Screw-In Pipe Fitting, Tee [T]

                                             Stainless Steel Screw-in Fitting, Tees T

                                             ESLON FP-VS Fitting, Reducing Tee (RT)

                                             ESLON, Eslo-Coat LXW Fitting, Tee (MT)

                                             Pipe Fittings - Tee - Plated

                                             Pre-Seal E-white Fitting Three-way Reducer Tee

                                             Transparent PC Core Fittings (TPC) - for Lining Steel Pipe Connection - Reducing Tee

                                             CK20K Screw Fittings - Tee

                                             Ck Fitting Threaded Transportable Cast Iron Tube Fitting Male T

                                             CAD
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D / 3D
                                             • 2D
                                             • 2D
                                             • 2D
                                             • 2D
                                             • 2D
                                             • 2D
                                             • 2D
                                             • 2D
                                             • 2D
                                             • 2D
                                             Days to Shipวันจัดส่ง Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day Same day or more Same day or more Same day or more 3 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day or more 3 Day(s) or more 4 Day(s) or more 3 Day(s) or more 5 Day(s) or more 3 Day(s) or more 4 Day(s) or more 14 Day(s) or more 3 Day(s) or more Same day or more Same day or more 6 Day(s) or more 7 Day(s) or more 6 Day(s) or more Quote Quote 3 Day(s) or more 4 Day(s) or more 5 Day(s) or more 6 Day(s) or more 2 Day(s) or more Same day or more 2 Day(s) or more Same day or more 3 Day(s) or more 4 Day(s) or more 2 Day(s) or more Quote 5 Day(s) or more 14 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 5 Day(s) or more
                                             TypeFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFitting
                                             Connection TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Different TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Equal Dia. Different TypeThread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same Type / Thread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same Type
                                             Connecting ShapeTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTeesTees
                                             MaterialStainless Steel / SteelStainless SteelStainless Steel / SteelStainless Steel / SteelBrassStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless Steel / SteelSteelBrassBrassStainless SteelStainless SteelCast IronCast IronSteelStainless SteelCast IronCast IronStainless SteelStainless Steel / SteelStainless SteelCast IronCast IronCast IronSteelBrassCast IronSteelSteelBrassBrassBrassBrassSteelStainless SteelStainless SteelSteelSteelCast IronCast IronCast IronCast IronCast Iron
                                             Nominal of Thread M11/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A)1/2B(15A) / 3/4B(20A)1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A)3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A)1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A)1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A)1/2B(15A) / 3/4B(20A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A)1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A)1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A)3/8B(10A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A)3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A)1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A)1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 2B(50A)3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A)1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 6B(150A)3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A)3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 3B(80A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A)3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A)1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A)1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A)1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A)1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A)1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A) / 6B(150A)1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A)3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A)2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A)3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A)
                                             Nominal of Thread M2--1/2B(15A) / 3/4B(20A)--1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A)3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A)1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A)-1/2B(15A) / 3/4B(20A)-1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A)-1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A)-1/4B(8A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A)1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A)1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A)1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 2B(50A)3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A)----1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 6B(150A)1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A)3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 3B(80A)-3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A)1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A)1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A)--1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A)-1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A)--1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A)--1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A)1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A)-3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A)
                                             Connection Thread Type M1RcRcRcRcRcRcRcRcNPT (Female thread)RcRRcRcRcRcRcRcRcRRcRcRcRcRcRRcRcRRcRcRcRRcRcRRcRcRcRcRcRcRcRcRcRc
                                             Connection Thread Type M2--Rc--RRcRc-Rc-Rc-Rc-RcRcRcRcRc----RcRcRc-RRcRc--R-Rc--Rc--RcRc-R
                                             Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw)-----RcRcRc-----Rc-Rc-RcRcRc----RcRcRc-RcRcRc--Rc-Rc--Rc--RcRc-Rc
                                             Max. Operating Pressure(MPa)22220.66.92221220.66.96.9222.52.52.5-2.52.5212-2.5111142.513.813.8216.96.96.92.5-2--2.5-113.82.5
                                             Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)-----1/2B(15A) ~ 3/8B(10A)1 1/2B(40A) ~ 3/8B(10A)1 1/2B(40A) ~ 3/8B(10A)-----1 1/2B(40A) ~ 3/8B(10A)-1 1/2B(40A) ~ 3B(80A)1 1/2B(40A) ~ 3B(80A)1 1/2B(40A) ~ 3/8B(10A)1/2B(15A) ~ 3/4B(20A)1 1/2B(40A) ~ 4B(100A)----1 1/2B(40A) ~ 6B(150A)1 1/2B(40A) ~ 3/4B(20A)1 1/2B(40A) ~ 3/4B(20A)-1 1/2B(40A) ~ 3B(80A)1 1/2B(40A) ~ 5B(125A)1 1/2B(40A) ~ 3/4B(20A)--1/2B(15A) ~ 3/8B(10A)-1 1/2B(40A) ~ 3B(80A)--1 1/2B(40A) ~ 3B(80A)--1 1/2B(40A) ~ 3B(80A)1 1/2B(40A) ~ 4B(100A)-1/2B(15A) ~ 3/8B(10A)
                                             Applicable FluidWater / Air / vapor / Gas / OilWater / Air / vapor / Gas / OilWater / Air / vapor / Gas / OilWater / Air / vapor / Gas / OilWater / AirWater / Air / OilWater / Air / vapor / Gas / OilWater / Air / vapor / Chemical / OilWater / vapor / OilWater / Air / vapor / Gas / OilWater / AirWater / AirWater / Air / vapor / Gas / OilWater / Air / vapor / Gas / OilWater / Air / vapor / Gas / OilWater / Air / vapor / Gas / OilWater / Air / Gas / OilWater / Air / vapor / Gas / OilWater / Air / vapor / Gas / OilWater / Air / vapor / Gas / OilWater / Air / vapor / Chemical / OilWater / vapor / OilNot specified by ManufacturerWater / Air / Gas / OilWater / Air / vapor / Gas / OilWater / Air / vapor / Gas / OilAir / GasWater / Air / OilWater / Air / vapor / Gas / OilWater / Air / vapor / Gas / OilWater / Air / vapor / Gas / OilAirWater / Air / OilWater / Air / OilWater / Air / OilWater / Air / Gas / OilWater / Air / vapor / Gas / OilWater / Air / OilWaterWaterWater / Air / vapor / Gas / OilWater / Air / Gas / OilWaterWater / Air / Gas / OilWater / Air / Gas / Oil
                                             Types of Screw 4 (When Different Dia. or Different Type Screw)---------------------------------------------
                                             Surface TreatmentNot Provided / Zinc PlatingNot ProvidedNot Provided / Zinc PlatingNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided / PolishingNot ProvidedNot Provided / Zinc PlatingZinc PlatingZinc PlatingNot ProvidedZinc PlatingNot Provided / Zinc PlatingNot ProvidedNot Provided-Zinc PlatingZinc PlatingNot Provided / Zinc PlatingResin CoatingNot ProvidedNot Provided / Zinc PlatingZinc PlatingZinc PlatingNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedZinc PlatingNot ProvidedNot ProvidedResin CoatingResin CoatingZinc PlatingZinc PlatingResin CoatingZinc PlatingZinc Plating
                                             Nominal of Thread 4(Different Diameters or Different Type Screw)---------------------------------------------
                                             Divisions of Max. Operating Pressure-2.0Mpa or Less---2.0Mpa or Less2.0Mpa or Less2.0Mpa or Lessthan 2.0Mpa---2.0Mpa or Less2.0Mpa or Lessthan 2.0Mpathan 2.0Mpathan 2.0Mpa-than 2.0Mpathan 2.0Mpa2.0Mpa or Lessthan 2.0Mpa-than 2.0Mpa1.0Mpa or Less1.0Mpa or Less1.0Mpa or Lessthan 2.0Mpathan 2.0Mpathan 2.0Mpathan 2.0Mpathan 2.0Mpathan 2.0Mpathan 2.0Mpathan 2.0Mpathan 2.0Mpa-2.0Mpa or Less--than 2.0Mpa-1.0Mpa or Lessthan 2.0Mpathan 2.0Mpa
                                             Types of Related components---------------------------------------------
                                             Interior Resin Lining-No---NoNoNoNo---NoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoPresenceNoNoPresenceNoNo

                                             Loading...กำลังโหลด …

                                             Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                                             Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Screw Fittings, Screw-In Type Flanges