• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
  If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Screw Fittings, Screw-In Type Flanges(Connecting Shape:Sockets)

Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
Brand
Product Series
CAD
Days to Ship
Type
Connection Type
Connecting Shape
Material
Nominal of Thread M1
Nominal of Thread M2
Connection Thread Type M1
Connection Thread Type M2
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw)
Max. Operating Pressure(MPa)
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Applicable Fluid
Types of Screw 4 (When Different Dia. or Different Type Screw)
Surface Treatment
Nominal of Thread 4(Different Diameters or Different Type Screw)
Divisions of Max. Operating Pressure
Types of Related components
Interior Resin Lining

  Thread Conversion Fittings - L Fixed Type / L Configurable Type

   Low Pressure Fittings/Socket

    High Pressure Pipe Fittings/Socket

     Stainless Steel Screw-in Tube Fitting Pipe Socket with Parallel Thread

      Low Pressure Fittings/Socket/Parallel Tapped

       Extension Fittings - L Selectable

        Stainless Steel Socket Threaded Fitting

         Low Pressure Fittings/Reducer Socket

          Stainless Steel Screw-in Tube Fitting Reducing Socket

           Stainless Steel Different Diameters Socket Screw Fitting

            Stainless Steel Screw-in Tube Fitting Pipe Socket with Tapered Thread

             CK Pre-Seal SUS Fitting Socket Straight

              High-Pressure Screw Fitting, 111SS Round Socket, SUS304

               Stainless Steel Taper Socket Threaded Fitting

                NPT Fittings S/ Socket

                 Steel Pipe Screw-In Pipe Fitting Steel Socket (Standard Product)

                  Tube Fitting Pipe Socket Half Coupling with Stainless Steel Thread

                   Stainless Steel Screw-in Pipe Fitting, Reducing Socket, (Differential External Diameter) RS

                    High Pressure Pipe Fittings/Socket/Hexagon

                     Stainless Steel Screw-In Tube Fitting, Tapered Half Socket

                      Brass Fittings for Steel Pipe/Socket

                       Stainless Steel Screw-In Pipe Fitting, Half Socket, Parallel Female Screw HS

                        Low Pressure Fittings/Long Socket

                         Pipe Fittings - Socket

                          Stainless Steel Screw-In Pipe Fitting, Socket, Parallel Female Screw S

                           CK Fittings - Screw-in Type Malleable Cast Iron Pipe Fitting - Socket with Different Diameters

                            Threaded Pipe Fittings PT Socket- From Flobal

                             Stainless Steel Screwing Fitting Half Socket Taper Female Screw HST

                              Pipe Fittings - Reducing Socket - Plated

                               Stainless Steel Screw-In Tube Fitting, Straight Socket

                                Stainless Steel Screw-In Tube Fitting Stainless Steel Socket Straight

                                 Brass Fittings for Steel Pipe/Reducer Socket

                                  Screw-in Type Fitting Female Socket

                                   Socket, Tapered Thread, SFS Type, Lost Wax Casting

                                    Stainless Steel Products - Half Socket (Tapered Thread) SFHS Type

                                     20K・20KZD Tube Fitting, Reducing Socket HBRS

                                      Pipe-End Anticorrosion Fitting, RCF-K Type, Standard Product, Reducing Socket

                                       NPT Fitting, HC / Half Socket

                                        High-Pressure Pipe Fittings, Screw-in Type Pipe Fittings, SRC Reducer

                                         ESLON, Eslo-Coat LX Fitting, Gunmetal Water Faucet Socket (SS)

                                          Pipe Fittings - Socket - Unplated

                                           Pre-Seal Core Fitting Normal Type Socket for Connection of Lining Steel Pipes

                                            CK Pre-Seal SUS Fittings - Tapered Socket

                                             Socket Straight (Stainless Steel)

                                              High Pressure Fitting (Conversion Adapter)

                                              Brand

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              YODOSHI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              KITZ

                                              MISUMI

                                              YODOSHI

                                              KITZ

                                              YODOSHI

                                              CK KINZOKU

                                              FUJIIKOUATU

                                              KITZ

                                              FUJI SPECIAL

                                              NAGOYA

                                              YODOSHI

                                              ON INDUSTRIES

                                              MISUMI

                                              JFEPIPEFITTING

                                              MISUMI

                                              ON INDUSTRIES

                                              MISUMI

                                              HITACHI KINZOKU

                                              ON INDUSTRIES

                                              CK KINZOKU

                                              FLOBAL

                                              ON INDUSTRIES

                                              TEIKOKUKINZOKU

                                              JFEPIPEFITTING

                                              NAGOYA

                                              MISUMI

                                              KOYO

                                              ONDASEISAKUSYO

                                              ONDASEISAKUSYO

                                              RIKEN

                                              RIKEN

                                              FUJI SPECIAL

                                              IHARA SCIENCE

                                              SEKISUI CHEMICAL

                                              TEIKOKUKINZOKU

                                              CK KINZOKU

                                              CK KINZOKU

                                              INOC

                                              YAMATOSANKI

                                              Product Series

                                              Thread Conversion Fittings - L Fixed Type / L Configurable Type

                                              Low Pressure Fittings/Socket

                                              High Pressure Pipe Fittings/Socket

                                              Stainless Steel Screw-in Tube Fitting Pipe Socket with Parallel Thread

                                              Low Pressure Fittings/Socket/Parallel Tapped

                                              Extension Fittings - L Selectable

                                              Stainless Steel Socket Threaded Fitting

                                              Low Pressure Fittings/Reducer Socket

                                              Stainless Steel Screw-in Tube Fitting Reducing Socket

                                              Stainless Steel Different Diameters Socket Screw Fitting

                                              Stainless Steel Screw-in Tube Fitting Pipe Socket with Tapered Thread

                                              CK Pre-Seal SUS Fitting Socket Straight

                                              High-Pressure Screw Fitting, 111SS Round Socket, SUS304

                                              Stainless Steel Taper Socket Threaded Fitting

                                              NPT Fittings S/ Socket

                                              Steel Pipe Screw-In Pipe Fitting Steel Socket (Standard Product)

                                              Tube Fitting Pipe Socket Half Coupling with Stainless Steel Thread

                                              Stainless Steel Screw-in Pipe Fitting, Reducing Socket, (Differential External Diameter) RS

                                              High Pressure Pipe Fittings/Socket/Hexagon

                                              Stainless Steel Screw-In Tube Fitting, Tapered Half Socket

                                              Brass Fittings for Steel Pipe/Socket

                                              Stainless Steel Screw-In Pipe Fitting, Half Socket, Parallel Female Screw HS

                                              Low Pressure Fittings/Long Socket

                                              Pipe Fittings - Socket

                                              Stainless Steel Screw-In Pipe Fitting, Socket, Parallel Female Screw S

                                              CK Fittings - Screw-in Type Malleable Cast Iron Pipe Fitting - Socket with Different Diameters

                                              Threaded Pipe Fittings PT Socket- From Flobal

                                              Stainless Steel Screwing Fitting Half Socket Taper Female Screw HST

                                              Pipe Fittings - Reducing Socket - Plated

                                              Stainless Steel Screw-In Tube Fitting, Straight Socket

                                              Stainless Steel Screw-In Tube Fitting Stainless Steel Socket Straight

                                              Brass Fittings for Steel Pipe/Reducer Socket

                                              Screw-in Type Fitting Female Socket

                                              Socket, Tapered Thread, SFS Type, Lost Wax Casting

                                              Stainless Steel Products - Half Socket (Tapered Thread) SFHS Type

                                              20K・20KZD Tube Fitting, Reducing Socket HBRS

                                              Pipe-End Anticorrosion Fitting, RCF-K Type, Standard Product, Reducing Socket

                                              NPT Fitting, HC / Half Socket

                                              High-Pressure Pipe Fittings, Screw-in Type Pipe Fittings, SRC Reducer

                                              ESLON, Eslo-Coat LX Fitting, Gunmetal Water Faucet Socket (SS)

                                              Pipe Fittings - Socket - Unplated

                                              Pre-Seal Core Fitting Normal Type Socket for Connection of Lining Steel Pipes

                                              CK Pre-Seal SUS Fittings - Tapered Socket

                                              Socket Straight (Stainless Steel)

                                              High Pressure Fitting (Conversion Adapter)

                                              CAD
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              Days to Ship 5 Day(s) or more Same day or more Same day Same day or more Same day 5 Day(s) Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more 2 Day(s) or more 7 Day(s) or more Same day or more 2 Day(s) or more 5 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more Same day or more 6 Day(s) or more Same day 2 Day(s) or more Same day or more Same day or more 2 Day(s) or more 5 Day(s) or more 4 Day(s) or more Same day or more 5 Day(s) or more 6 Day(s) or more 5 Day(s) or more Same day or more Same day or more 6 Day(s) or more 4 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more Quote 14 Day(s) or more 7 Day(s) or more 4 Day(s) or more Same day or more 4 Day(s) or more
                                              TypeFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFittingFitting
                                              Connection TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same Type / Thread <-> Thread, Equal Dia. Different Type / Thread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same Type / Thread <-> Thread, Equal Dia. Different Type / Thread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same Type / Thread <-> Steel PipeThread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Steel PipeThread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same Type / Thread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Steel PipeThread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Equal Dia. Same Type / Thread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Steel PipeThread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Equal Dia. Same Type / Thread <-> Thread, Unequal Dia.Thread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Equal Dia. Same TypeThread <-> Thread, Unequal Dia.
                                              Connecting ShapeSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSocketsSockets
                                              MaterialStainless Steel / Steel / BrassStainless Steel / SteelStainless Steel / SteelStainless SteelStainless Steel / SteelStainless Steel / SteelStainless SteelStainless Steel / SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless Steel / SteelSteelStainless SteelStainless SteelSteelStainless SteelBrassStainless SteelStainless SteelCast IronStainless SteelCast IronStainless SteelStainless SteelCast IronStainless SteelStainless SteelBrassBrassStainless SteelStainless SteelSteelSteelStainless Steel / SteelSteelBronzeCast IronCast IronStainless SteelStainless SteelStainless Steel / Brass
                                              Nominal of Thread M11/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / M51/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A)1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A)1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A)1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A)1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A) / 6B(150A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A)1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A)1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A) / 6B(150A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A)1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A) / 6B(150A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A)1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A)1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A) / 6B(150A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A)1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A)2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A)3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A) / 6B(150A)1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A)1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A)1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A) / 6B(150A)1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A) / 6B(150A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A)M12×1.0 / M16×1.5
                                              Nominal of Thread M21/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / M5----1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / M5-1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A)1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A)-------1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A)-----1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A)-1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A)--1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A)--1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A)1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A)--1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 4B(100A)1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A) / 2B(50A) / 2 1/2B(65A) / 3B(80A) / 4B(100A) / 5B(125A)-1/8B(6A) / 1/4B(8A) / 3/8B(10A) / 1/2B(15A) / 3/4B(20A) / 1B(25A) / 1 1/4B(32A) / 1 1/2B(40A)1/2B(15A) / 3/4B(20A)----1/4B(8A)
                                              Connection Thread Type M1Rc / NPT (Female thread) / G (Tapped)RcRcRpRpRc / M (Female Thread)RpRcRcRcRcRcRcRcNPT (Female thread)G (Tapped)Rc / RpRcRcRcRcRpRpRcRpRcRcRcRcRcG (Tapped)RcRcRcRcRcRcNPT (Female thread)RcRpRcRcRcRcM (Female Thread)
                                              Connection Thread Type M2Rc / PJ / Rp / NPT (Male thread) / NPT (Female thread) / G (Tapped) / M (Female Thread)----Rc / NPT (Female thread) / M (Female Thread)-RcRcRc-------Rc-----Rc-Rc--Rc--RcRc--RcRc-RcRp----Rc
                                              Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw)---------------------------------------------
                                              Max. Operating Pressure(MPa)20.6220.62220.62222221.5 ~ 621222220.626.9222.522.5122.5226.921223.4 ~ 10.3112--2.512-0.99
                                              Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)---------------------------------------------
                                              Applicable FluidWater / AirWater / Air / vapor / Gas / OilWater / Air / vapor / Gas / OilWater / Air / vapor / Chemical / OilWater / Air / vapor / Gas / OilWater / AirWater / Air / vapor / Gas / OilWater / Air / vapor / Gas / OilWater / Air / vapor / Chemical / OilWater / Air / vapor / Gas / OilWater / Air / vapor / Chemical / OilWater / Air / vapor / OilNot specified by ManufacturerWater / Air / vapor / Gas / OilWater / vapor / OilWater / Air / vapor / Gas / OilWater / Air / vapor / Chemical / OilWater / Air / OilWater / Air / vapor / Gas / OilWater / Air / vapor / Gas / Chemical / OilWater / AirWater / Air / OilWater / Air / vapor / Gas / OilWater / Air / vapor / Gas / OilWater / Air / OilWater / Air / vapor / Gas / OilAir / vapor / Gas / OilWater / Air / OilWater / Air / vapor / Gas / OilWater / Air / vapor / Gas / Chemical / OilWater / Air / vapor / Gas / OilWater / AirAirWater / Air / vapor / Gas / OilWater / Air / vapor / Gas / OilWater / OilWaterWater / vapor / OilOilWaterWater / Air / vapor / Gas / OilWaterWater / Air / vapor / OilWater / Gas / OilAir
                                              Types of Screw 4 (When Different Dia. or Different Type Screw)---------------------------------------------
                                              Surface TreatmentNot Provided / Nickel PlatingNot Provided / Zinc PlatingNot ProvidedNot ProvidedNot Provided / Zinc PlatingNot Provided / Nickel PlatingNot ProvidedNot Provided / Zinc PlatingNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedZinc Plating / Black OxideNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided / Zinc PlatingNot ProvidedNot Provided / Zinc Plating / Resin CoatingNot ProvidedNot ProvidedZinc PlatingNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided / PolishingNot ProvidedZinc PlatingPaintedNot Provided-Not ProvidedNot ProvidedPaintedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided
                                              Nominal of Thread 4(Different Diameters or Different Type Screw)---------------------------------------------
                                              Divisions of Max. Operating Pressure---2.0Mpa or Less--2.0Mpa or Less-2.0Mpa or Less2.0Mpa or Less2.0Mpa or Less2.0Mpa or Less2.0Mpa or Less / than 2.0Mpa2.0Mpa or Lessthan 2.0Mpa2.0Mpa or Less2.0Mpa or Less2.0Mpa or Less-2.0Mpa or Less-2.0Mpa or Less-than 2.0Mpa2.0Mpa or Lessthan 2.0Mpa1.0Mpa or Less2.0Mpa or Lessthan 2.0Mpa2.0Mpa or Less2.0Mpa or Less-than 2.0Mpa2.0Mpa or Less2.0Mpa or Lessthan 2.0Mpa1.0Mpa or Lessthan 2.0Mpa--than 2.0Mpa1.0Mpa or Less2.0Mpa or Less-1.0Mpa or Less
                                              Types of Related components---------------------------------------------
                                              Interior Resin Lining---No--No-NoNoNoNoNoNoNoNoNoNo-No-No-NoNoNoNoNoNoNoNo-NoNoNoNoPresenceNoNoPresenceNoPresenceNoNoNo

                                              Loading...

                                              Application example related to this category

                                              Related Categories to Screw Fittings, Screw-In Type Flanges