• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
  According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Compressors(Page2)

This is the selection page for compressors that produce compressed air. In the MISUMI e-catalog, we sell compressors that can be found with various conditions such as pressure, discharge air volume and compression method.

[What is a compressor?]
A compressor is a machine for compressing air that's considered the heart of a pneumatic circuit, used for moving a pneumatic device such as a cylinder by compressed air. As the pressure and air quantity used vary depending on the application, there are various types of compressors that produce compressed air.
Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • 1 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 • 12 Day(s) or Less
 • 13 Day(s) or Less
 • 14 Day(s) or Less
 • 16 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Type
Motor Rated Horsepower Output Range(PS)
Motor Rated Output(kW{PS})
Lubrication Method
Maximum Pressure(MPa)
Compressor Air Delivery(L/min)
Driving Source (Types)
Driving Source (Rated Voltage)
Noise Emission Value(dB)
Compression Method
Dryers
Drive Control Method

  Dry Pax (Package Compressor with Dryer) DPKM-75B

   Booster Compressor Package

    Basic Compressor Two-Stage Compressor BT-55C

     Portable (Engine-Driven) GE-33CS

      Electronic Package Oil-Free Compressor

       Escal Air-Cooled 3.7 to 5.5 kW

        22kW Dual Reciprocating Package Compressor

         Air Dryer Mounted Electronic Package Oil-Free Compressor

          2.2kW Oil-Free Compressor Package Type

           Oil Free Compressor

            Oil Free Compressor

             Oil Free Type Oil-Free Compressor FOU-15A

              Oil Free Type Oil-Free Compressor FOU-37A

               Oil Free Type Oil-Free Compressor FOU-55A

                Oil-Free Handy Compressor COLT with Motor

                 Dry Pax (Package Compressor with Dryer) DPKH-110C

                  Dry Pax (Package Compressor with Dryer) DPKH-37B

                   Dry Pax (Package Compressor with Dryer) DPKH-75D

                    Package Screw Compressor MAS Series (Air Cooled Type)

                     Package Screw Compressor B Type

                      Package Screw Compressor B Type Inverter

                       Basic Compressor Single-Stage Compressor BN-150

                        Basic Compressor Single-Stage Compressor BN-150A

                         Basic Compressor Single-Stage Compressor BN-37

                          Basic Compressor Single-Stage Compressor BN-37A

                           Basic Compressor Single-Stage Compressor BN-75

                            Single-Stage Compressor BN-75A

                             Basic Compressor Single-Stage Compressor GHO-1C

                              Basic Compressor Single-Stage Compressor GHO-2D

                               Basic Compressor Single-Stage Compressor GHO-3D

                                Basic Compressor Single-Stage Compressor GNO-1C

                                 Basic Compressor Single-Stage Compressor GNO-2C

                                  Single-Stage Compressor GNO-3C

                                   Basic Compressor Medium Pressure Two-Stage Compressor BTH-110C

                                    Medium Pressure Two-Stage Compressor BTH-22

                                     Basic Compressor Medium Pressure Two-Stage Compressor BTH-37

                                      Basic Compressor Medium Pressure Two-Stage Compressor BTH-75C

                                       Basic Compressor Two-Stage Compressor BT-110C

                                        Basic Compressor Two-Stage Compressor BT-150CP

                                         Basic Compressor Two-Stage Compressor BT-37

                                          Basic Compressor Two-Stage Compressor BT-75C

                                           Related Equipment / Pneumatic Accessory ADT Type Auto Drain Trap

                                            Portable (Engine-Driven Package) APET37DY-140

                                             Portable (Engine-Driven Package) APET37DY-140 ST

                                              Portable (Engine-Driven Package) APET37DY140-2

                                              Brand

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MITSUISEIKI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              MEIJIKIKAI

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              Dry Pax (Package Compressor with Dryer) DPKM-75B

                                              Booster Compressor Package

                                              Basic Compressor Two-Stage Compressor BT-55C

                                              Portable (Engine-Driven) GE-33CS

                                              Electronic Package Oil-Free Compressor

                                              Escal Air-Cooled 3.7 to 5.5 kW

                                              22kW Dual Reciprocating Package Compressor

                                              Air Dryer Mounted Electronic Package Oil-Free Compressor

                                              2.2kW Oil-Free Compressor Package Type

                                              Oil Free Compressor

                                              Oil Free Compressor

                                              Oil Free Type Oil-Free Compressor FOU-15A

                                              Oil Free Type Oil-Free Compressor FOU-37A

                                              Oil Free Type Oil-Free Compressor FOU-55A

                                              Oil-Free Handy Compressor COLT with Motor

                                              Dry Pax (Package Compressor with Dryer) DPKH-110C

                                              Dry Pax (Package Compressor with Dryer) DPKH-37B

                                              Dry Pax (Package Compressor with Dryer) DPKH-75D

                                              Package Screw Compressor MAS Series (Air Cooled Type)

                                              Package Screw Compressor B Type

                                              Package Screw Compressor B Type Inverter

                                              Basic Compressor Single-Stage Compressor BN-150

                                              Basic Compressor Single-Stage Compressor BN-150A

                                              Basic Compressor Single-Stage Compressor BN-37

                                              Basic Compressor Single-Stage Compressor BN-37A

                                              Basic Compressor Single-Stage Compressor BN-75

                                              Single-Stage Compressor BN-75A

                                              Basic Compressor Single-Stage Compressor GHO-1C

                                              Basic Compressor Single-Stage Compressor GHO-2D

                                              Basic Compressor Single-Stage Compressor GHO-3D

                                              Basic Compressor Single-Stage Compressor GNO-1C

                                              Basic Compressor Single-Stage Compressor GNO-2C

                                              Single-Stage Compressor GNO-3C

                                              Basic Compressor Medium Pressure Two-Stage Compressor BTH-110C

                                              Medium Pressure Two-Stage Compressor BTH-22

                                              Basic Compressor Medium Pressure Two-Stage Compressor BTH-37

                                              Basic Compressor Medium Pressure Two-Stage Compressor BTH-75C

                                              Basic Compressor Two-Stage Compressor BT-110C

                                              Basic Compressor Two-Stage Compressor BT-150CP

                                              Basic Compressor Two-Stage Compressor BT-37

                                              Basic Compressor Two-Stage Compressor BT-75C

                                              Related Equipment / Pneumatic Accessory ADT Type Auto Drain Trap

                                              Portable (Engine-Driven Package) APET37DY-140

                                              Portable (Engine-Driven Package) APET37DY-140 ST

                                              Portable (Engine-Driven Package) APET37DY140-2

                                              CAD
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s) or more Quote 10 Day(s) or more 8 Day(s) or more 33 Day(s) or more 18 Day(s) or more 23 Day(s) or more 7 Day(s) or more 7 Day(s) or more 12 Day(s) or more 33 Day(s) or more 32 Day(s) or more 32 Day(s) or more 32 Day(s) or more 8 Day(s) or more 13 Day(s) or more 13 Day(s) or more 13 Day(s) or more 23 Day(s) or more 23 Day(s) or more 23 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 5 Day(s) or more 13 Day(s) or more 13 Day(s) or more 13 Day(s) or more
                                              TypePackage CompressorPackage CompressorCompressor BodyGeneral Purpose CompressorPackage CompressorPackage CompressorPackage CompressorPackage CompressorPackage CompressorCompressor BodyCompressor BodyGeneral Purpose CompressorGeneral Purpose CompressorGeneral Purpose CompressorGeneral Purpose CompressorPackage CompressorPackage CompressorPackage CompressorPackage CompressorPackage CompressorPackage CompressorCompressor BodyCompressor BodyCompressor BodyCompressor BodyCompressor BodyCompressor BodyCompressor BodyCompressor BodyCompressor BodyCompressor BodyCompressor BodyCompressor BodyCompressor BodyCompressor BodyCompressor BodyCompressor BodyCompressor BodyCompressor BodyCompressor BodyCompressor Body-Package CompressorPackage CompressorPackage Compressor
                                              Motor Rated Horsepower Output Range(PS)10 ~ Less than 2010 ~ Less than 205 ~ Less than 102 ~ Less than 52 ~ Less than 5 ~ 10 ~ Less than 205 ~ Less than 1030 ~ Less than 502 ~ Less than 5 ~ 10 ~ Less than 202 ~ Less than 5Less than 11 ~ Less than 2 ~ 2 ~ Less than 52 ~ Less than 55 ~ Less than 105 ~ Less than 101 ~ Less than 210 ~ Less than 205 ~ Less than 1010 ~ Less than 2010 ~ Less than 2020 ~ Less than 30 ~ 50 or More20 ~ Less than 30 ~ 50 or More20 ~ Less than 3020 ~ Less than 305 ~ Less than 105 ~ Less than 1010 ~ Less than 2010 ~ Less than 201 ~ Less than 22 ~ Less than 52 ~ Less than 51 ~ Less than 22 ~ Less than 52 ~ Less than 510 ~ Less than 202 ~ Less than 55 ~ Less than 1010 ~ Less than 2010 ~ Less than 2020 ~ Less than 305 ~ Less than 1010 ~ Less than 20-5 ~ Less than 105 ~ Less than 105 ~ Less than 10
                                              Motor Rated Output(kW{PS})7.5{10}11{15}5.5{7.5}3.3{4.5}1.5{2} / 3.7{5} / 5.5{7.5} / 7.5{10} / 11{15}3.7{5} / 5.5{7.5}22{30}1.5{2} / 3.7{5} / 5.5{7.5} / 7.5{10} / 11{15}2.2{3}0.4{1/2}0.75{1} / 1.5{2}1.5{2}3.7{5}5.5{7.5}0.78{1.1} / 0.9{1.2}11{15}3.7{5}7.5{10}11{15}15{20} / 22{30} / 37{50}15{20} / 22{30} / 37{50}15{20}15{20}3.7{5}3.7{5}7.5{10}7.5{10}0.75{1}1.5{2}2.2{3}0.75{1}1.5{2}2.2{3}11{15}2.2{3}3.7{5}7.5{10}11{15}15{20}3.7{5}7.5{10}-3.7{5}3.7{5}3.7{5}
                                              Lubrication MethodLubricating TypeLubricating TypeLubricating TypeLubricating TypeOilless TypeLubricating TypeLubricating TypeOilless TypeOilless TypeOilless TypeOilless TypeOilless TypeOilless TypeOilless Type-Lubricating TypeLubricating TypeLubricating TypeLubricating TypeLubricating TypeLubricating TypeLubricating TypeLubricating TypeLubricating TypeLubricating TypeLubricating TypeLubricating TypeLubricating TypeLubricating TypeLubricating TypeLubricating TypeLubricating TypeLubricating TypeLubricating TypeLubricating TypeLubricating TypeLubricating TypeLubricating TypeLubricating TypeLubricating TypeLubricating Type-Lubricating TypeLubricating TypeLubricating Type
                                              Maximum Pressure(MPa)0.983 ~ 3.50.980.690.85 ~ 0.930.830.90.85 ~ 0.930.930.830.930.930.930.930.781.371.371.37-0.70.85 ~ 0.90.690.690.690.690.690.690.980.980.980.980.980.981.371.371.371.370.980.880.980.98-1.371.371.37
                                              Compressor Air Delivery(L/min)800 ~ Less than 9001000 ~ Less than 5000600 ~ Less than 700400 ~ Less than 500100 ~ Less than 200 ~ 1000 ~ Less than 5000300 ~ Less than 500 ~ 700 ~ Less than 8001000 ~ Less than 5000100 ~ Less than 200 ~ 1000 ~ Less than 5000200 ~ Less than 30010 ~ Less than 10010 ~ Less than 100 ~ 100 ~ Less than 200100 ~ Less than 200400 ~ Less than 500600 ~ Less than 70010 ~ Less than 1001000 ~ Less than 5000300 ~ Less than 400700 ~ Less than 8001000 ~ Less than 50001000 ~ Less than 5000 ~ 5000 ~ Less than 100001000 ~ Less than 5000 ~ 5000 ~ Less than 100001000 ~ Less than 50001000 ~ Less than 5000500 ~ Less than 6001000 ~ Less than 50001000 ~ Less than 5000500 ~ Less than 60010 ~ Less than 100100 ~ Less than 200200 ~ Less than 30010 ~ Less than 100100 ~ Less than 200200 ~ Less than 3001000 ~ Less than 5000200 ~ Less than 300300 ~ Less than 400700 ~ Less than 8001000 ~ Less than 50001000 ~ Less than 5000400 ~ Less than 500800 ~ Less than 900-300 ~ Less than 400300 ~ Less than 400300 ~ Less than 400
                                              Driving Source (Types)3-Phase3-Phase--3-Phase3-Phase3-Phase3-Phase3-Phase--3-Phase3-Phase3-PhaseSingle Phase3-Phase3-Phase3-Phase-3-Phase3-Phase------------------------
                                              Driving Source (Rated Voltage)200V ~ 200/220V200V ~ 200/220V--200V ~ 200/220V200/220V200/220V ~ 220V200V ~ 200/220V200V ~ 200/220V--200V ~ 200/220V200V ~ 200/220V200V ~ 200/220V-200V ~ 200/220V200V ~ 200/220V200V ~ 200/220V-200V ~ 200/220V200/220V------------------------
                                              Noise Emission Value(dB)5760 ~ 63--55 ~ 6249 ~ 526555 ~ 6258--717475705954575657 ~ 5957 ~ 59---------------------676767
                                              Compression MethodReciprocalBooster-ReciprocalReciprocalScrewReciprocalReciprocalReciprocal--ReciprocalReciprocalReciprocal-ReciprocalReciprocalReciprocalScrewScrewScrew---------------------ReciprocalReciprocalReciprocal
                                              DryersEquippedNot Equipped--Not EquippedEquippedNot EquippedEquippedNot Equipped--Not EquippedNot EquippedNot Equipped-EquippedEquippedEquipped-Equipped / Not EquippedEquipped / Not Equipped------------------------
                                              Drive Control MethodMulti Drive ModePressure Switch Control (Automatic Start-stop)Unloading Control-Multi Drive ModeInvertersMulti Drive ModeMulti Drive ModePressure Switch Control (Automatic Start-stop)Unloading ControlUnloading ControlUnloading ControlUnloading ControlUnloading Control-Pressure Switch Control (Automatic Start-stop)Pressure Switch Control (Automatic Start-stop)Pressure Switch Control (Automatic Start-stop)Unloading ControlMulti Drive ModeInvertersUnloading ControlUnloading ControlUnloading ControlUnloading ControlUnloading ControlUnloading ControlUnloading ControlUnloading ControlUnloading ControlUnloading ControlUnloading ControlUnloading Control----Unloading ControlUnloading ControlUnloading ControlUnloading Control----

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Compressors