• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Manual Switching Valves(Pipe Port Type:Rc (R))

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Main Body Shape
Number of Ports
Number of Switching Positions
Switching Operation
Connecting Tube Diameter
Pipe Port Type
Plumbing Thread Nominal
Plumbing Type and Direction
Effective Sectional Area(mm2)
Mounting Method

  Hand valve 5 port 2 position - 5 port 3 position

   Manual Rotary Valve 4 Ports 2 Positions 4 Ports 3 Positions

    Control Equipment TAC2 Air Valve Push Button

     Switch Valves/Manually Operated/Button/Toggle Type

      Small Switching Valves/Button Type

       2-port valve quick valve

        Small Switching Valves - Actuator Set Type

         Foot valve, 3F/3FM series, 3 ports, 2 positions

          Switch Valves/Manually Operated/Panel Mount/2-Port/3-Port

           Push button type manual valve.

            Hand Switch Valve/Toggle Grip Type

             Mechanical Operation ValveMicro-Valve

              Manual Valve, HV Series, Metal Seal/Direct Piping Type

               Switch Valves/Manually Operated/Lever Type

                4 port valve manual switching valve HMV

                 2- or 3-port with manual lever

                  Hand Switching Valves/with Lever

                   Hand Valve 4 PN Series

                    3-port valve quick valve

                     4 port valve manual switching valve HSV

                      Control equipment TAC2 air valve pin lever type

                       Mechanical valve ball cam shape

                        Mechanical Operated Valve Roller Cam Shape

                         Manual switching valve 4 directions 3 positions

                          Hand-operated Valve - 5 Ports 2 Positions/5 Ports 3 Positions - [VLHL]

                           Hand-operated Valve VLM15 Series - Interlock Button Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                            Manual valve VLM20 series interlock button type

                             Manual valve VLM25 series round flat button type

                              Rotary handle valve MH series

                               Manual valve lever type 3-position 5-port

                                Manual switching valve 4 directions 2 positions

                                 Hand-operated Valve - 4 Ports 3 Positions - [VLHM]

                                  Mechanical valve VLM15 series normal type (vertical pipe/flange base)

                                   Mechanical Valve VLM15 Series - Normal Type (Horizontal Piping)

                                    Mechanical Valve VLM15 Series - Roller Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                     Mechanical Valve VLM15 Series - Roller Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                                      Mechanical Valve VLM15 Series - One-side Roller Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                       Mechanical Valve VLM15 Series - One-side Roller Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                                        Hand-operated Valve VLM15 Series - Touch Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                         Hand-operated Valve VLM15 Series - Touch Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                                          Hand-operated Valve VLM15 Series - Hand-push Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                           Hand-operated Valve VLM15 Series - Hand-push Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                                            Hand-operated Valve VLM15 Series - Round Flat Button Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                             Hand-operated Valve VLM15 Series - Round Flat Button Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                                              Hand-operated Valve VLM15 Series - Round Nose Button Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                              Brand

                                              AIRTAC

                                              AIRTAC

                                              KOGANEI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              CKD

                                              MISUMI

                                              AIRTAC

                                              MISUMI

                                              KOGANEI

                                              MISUMI

                                              KOGANEI

                                              KURODA PNEUMATICS

                                              MISUMI

                                              CKD

                                              KOGANEI

                                              MISUMI

                                              TAIYO

                                              CKD

                                              CKD

                                              KOGANEI

                                              KOGANEI

                                              KOGANEI

                                              NIHON SEIKI

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              TAIYO

                                              KOGANEI

                                              NIHON SEIKI

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              Hand valve 5 port 2 position - 5 port 3 position

                                              Manual Rotary Valve 4 Ports 2 Positions 4 Ports 3 Positions

                                              Control Equipment TAC2 Air Valve Push Button

                                              Switch Valves/Manually Operated/Button/Toggle Type

                                              Small Switching Valves/Button Type

                                              2-port valve quick valve

                                              Small Switching Valves - Actuator Set Type

                                              Foot valve, 3F/3FM series, 3 ports, 2 positions

                                              Switch Valves/Manually Operated/Panel Mount/2-Port/3-Port

                                              Push button type manual valve.

                                              Hand Switch Valve/Toggle Grip Type

                                              Mechanical Operation ValveMicro-Valve

                                              Manual Valve, HV Series, Metal Seal/Direct Piping Type

                                              Switch Valves/Manually Operated/Lever Type

                                              4 port valve manual switching valve HMV

                                              2- or 3-port with manual lever

                                              Hand Switching Valves/with Lever

                                              Hand Valve 4 PN Series

                                              3-port valve quick valve

                                              4 port valve manual switching valve HSV

                                              Control equipment TAC2 air valve pin lever type

                                              Mechanical valve ball cam shape

                                              Mechanical Operated Valve Roller Cam Shape

                                              Manual switching valve 4 directions 3 positions

                                              Hand-operated Valve - 5 Ports 2 Positions/5 Ports 3 Positions - [VLHL]

                                              Hand-operated Valve VLM15 Series - Interlock Button Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                              Manual valve VLM20 series interlock button type

                                              Manual valve VLM25 series round flat button type

                                              Rotary handle valve MH series

                                              Manual valve lever type 3-position 5-port

                                              Manual switching valve 4 directions 2 positions

                                              Hand-operated Valve - 4 Ports 3 Positions - [VLHM]

                                              Mechanical valve VLM15 series normal type (vertical pipe/flange base)

                                              Mechanical Valve VLM15 Series - Normal Type (Horizontal Piping)

                                              Mechanical Valve VLM15 Series - Roller Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                              Mechanical Valve VLM15 Series - Roller Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                                              Mechanical Valve VLM15 Series - One-side Roller Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                              Mechanical Valve VLM15 Series - One-side Roller Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                                              Hand-operated Valve VLM15 Series - Touch Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                              Hand-operated Valve VLM15 Series - Touch Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                                              Hand-operated Valve VLM15 Series - Hand-push Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                              Hand-operated Valve VLM15 Series - Hand-push Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                                              Hand-operated Valve VLM15 Series - Round Flat Button Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                              Hand-operated Valve VLM15 Series - Round Flat Button Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                                              Hand-operated Valve VLM15 Series - Round Nose Button Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                              CAD
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              Days to Shipวันจัดส่ง Same day Same day or more Same day Same day Same day 18 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day or more 2 Day(s) or more Same day 2 Day(s) or more 4 Day(s) or more Same day or more 3 Day(s) or more Same day or more Same day Same day or more 15 Day(s) or more Same day or more Same day or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 3 Day(s) 12 Day(s) or more Same day or more 2 Day(s) or more 13 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 3 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s)
                                              Main Body ShapeBlock Horizontal TypeBlock Horizontal TypeBlock Vertical Type--One-Touch Fitting TypeBlock Vertical TypePedal ShapeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Horizontal TypeMicro Switch TypeBlock Horizontal TypeBlock Horizontal TypeBlock Horizontal TypeBlock Vertical TypeBlock Horizontal TypeBlock Horizontal TypeOne-Touch Fitting TypeBlock Horizontal TypeBlock Vertical Type / Pin ShapeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Horizontal TypeBlock Horizontal TypeMicro Switch TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Horizontal TypeBlock Vertical TypeBlock Horizontal TypeBlock Horizontal TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch Type
                                              Number of Ports5-Port4-Port3-Port / 5-Port3-Port / 5-Port3-Port / 5-Port2-Port3-Port / 5-Port3-Port2-Port / 3-Port / 5-Port2-Port / 3-Port5-Port2-Port / 3-Port4-Port4-Port4-Port2-Port / 3-Port4-Port4-Port3-Port4-Port3-Port / 5-Port2-Port / 3-Port2-Port / 3-Port4-Port5-Port3-Port3-Port5-Port4-Port5-Port5-Port4-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port
                                              Number of Switching Positions2-Position Exhaust2-Position Exhaust / 3-Position Closed Center2-Position Exhaust / Others2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Open / 2-Position Normally Closed2-Position Exhaust / 3-Position Closed Center2-Position Normally Open / 2-Position Normally Closed3-Position Closed Center2-Position Exhaust / 3-Position Closed Center3-Position Closed Center / 3-Position Exhaust CenterOthers2-Position Exhaust / 3-Position Closed Center3-Position Closed Center2-Position Normally Closed3-Position Closed Center / 3-Position Exhaust Center2-Position Exhaust / Others2-Position Normally Open / 2-Position Normally Closed2-Position Normally Open / 2-Position Normally Closed3-Position Closed Center2-Position Exhaust / 3-Position Closed Center2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Exhaust3-Position Closed Center3-Position Exhaust Center2-Position Exhaust3-Position Closed Center2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed
                                              Switching OperationManual LeverManual Lever / Manual Lever with Locking MechanismPush ButtonToggle SwitchesPush ButtonKnobPlungers / Push Button / Pilot-OperatedFoot SwitchesPush Button / Selecting KnobPush ButtonManual LeverPlungersManual LeverManual LeverManual LeverManual LeverManual LeverManual LeverKnobManual LeverToggle SwitchesPlungersPlungersManual LeverManual LeverPush ButtonPush ButtonPush ButtonManual LeverManual LeverManual LeverManual LeverPlungersPlungersPlungersPlungersPlungersPlungersToggle SwitchesToggle SwitchesPlungersPlungersPush ButtonPush ButtonPush Button
                                              Connecting Tube Diameter-----Ø4 / Ø6 / Ø8 / Ø10 / Ø12------------Ø4 / Ø6 / Ø8 / Ø10 / Ø12--------------------------
                                              Pipe Port TypeRc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)
                                              Plumbing Thread Nominal1/8 / 1/41/4 / 3/81/81/81/81/8 / 1/4 / 3/8 / 1/21/81/8 / 1/41/4 / 3/81/8 / 1/4 / 3/81/4 / 3/81/81/4 / 3/8 / 1/21/41/41/8 / 1/4 / 3/81/41/4 / 3/8 / 1/2 / 3/41/8 / 1/4 / 3/8 / 1/21/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/41/81/8 / 1/4 / 3/81/8 / 1/4 / 3/81/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 11/8 / 1/4 / 3/81/81/41/41/4 / 3/8 / 1/21/4 / 3/81/4 / 3/81/4 / 3/8 / 1/21/81/81/81/81/81/81/81/81/81/81/81/81/8
                                              Plumbing Type and DirectionDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side Surface / Direct Bottom SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side Surface-Direct Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side Surface / Direct Bottom SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side Surface / Direct Bottom SurfaceDirect Bottom SurfaceDirect Bottom SurfaceDirect Bottom SurfaceDirect Side Surface / Direct Bottom SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Bottom SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side Surface
                                              Effective Sectional Area(mm2)14 ~ 1616 ~ 335.54.5 ~ 5.54.5 ~ 5.53.5 ~ 21.44.5 ~ 5.5-18 ~ 305.5 ~ 1516 ~ 341.89.2 ~ 27.7207.55.5 ~ 157.57.3 ~ 583.5 ~ 21.47.5 ~ 51.55.55.5 ~ 155.5 ~ 1520 ~ 15014 ~ 18733149.2 ~ 27.71518 ~ 34177777777777777
                                              Mounting MethodBottomBottomPanel MountSideSide-Side-Panel MountBottomBottomSideBottomBottom-BottomBottomBottom---BottomBottomBottom / Panel MountBottomSideSideSideBottomBottomPanel MountBottomBottomSideSideBottomSideBottomSideBottomSideBottomSideBottomSide

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Manual Switching Valves