• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Manual Switching Valves(Pipe Port Type:Rc (R))

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Main Body Shape
Number of Ports
Number of Switching Positions
Switching Operation
Connecting Tube Diameter
Pipe Port Type
Plumbing Thread Nominal
Plumbing Type and Direction
Effective Sectional Area(mm2)
Mounting Method

  Hand valve 5 port 2 position - 5 port 3 position

   Manual Rotary Valve 4 Ports 2 Positions 4 Ports 3 Positions

    Control Equipment TAC2 Air Valve Push Button

     Switch Valves/Manually Operated/Button/Toggle Type

      Small Switching Valves/Button Type

       2-port valve quick valve

        Small Switching Valves - Actuator Set Type

         2- or 3-port with manual lever

          Switch Valves/Manually Operated/Panel Mount/2-Port/3-Port

           Foot valve, 3F/3FM series, 3 ports, 2 positions

            Hand Switch Valve/Toggle Grip Type

             4 port valve manual switching valve HSV

              Push button type manual valve.

               Manual Valve, HV Series, Metal Seal/Direct Piping Type

                Switch Valves/Manually Operated/Lever Type

                 Hand Switching Valves/with Lever

                  Mechanical Operation ValveMicro-Valve

                   Hand Valve 4 PN Series

                    3-port valve quick valve

                     4 port valve manual switching valve HMV

                      Control equipment TAC2 air valve pin lever type

                       Mechanical Operated Valve Roller Cam Shape

                        Manual valve VLM25 series round flat button type

                         Mechanical valve ball cam shape

                          Manual valve lever type 3-position 5-port

                           Manual switching valve 4 directions 3 positions

                            Hand-operated Valve - 5 Ports 2 Positions/5 Ports 3 Positions - [VLHL]

                             Hand-operated Valve VLM15 Series - Hand-push Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                              Hand-operated Valve VLM15 Series - Round Flat Button Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                               Hand-operated Valve VLM15 Series - Interlock Button Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                Manual valve VLM20 series interlock button type

                                 Manual valve VLM23 series key switch type

                                  Manual valve VLM25 series select button type

                                   Rotary handle valve MH series

                                    Manual switching valve 4 directions 2 positions

                                     Hand-operated Valve - 4 Ports 3 Positions - [VLHM]

                                      Mechanical valve VLM15 series normal type (vertical pipe/flange base)

                                       Mechanical Valve VLM15 Series - Normal Type (Horizontal Piping)

                                        Mechanical Valve VLM15 Series - Roller Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                         Mechanical Valve VLM15 Series - Roller Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                                          Mechanical Valve VLM15 Series - One-side Roller Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                           Mechanical Valve VLM15 Series - One-side Roller Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                                            Hand-operated Valve VLM15 Series - Touch Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                             Hand-operated Valve VLM15 Series - Touch Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                                              Hand-operated Valve VLM15 Series - Hand-push Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                              Brand

                                              AIRTAC

                                              AIRTAC

                                              KOGANEI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              CKD

                                              MISUMI

                                              KOGANEI

                                              MISUMI

                                              AIRTAC

                                              MISUMI

                                              CKD

                                              KOGANEI

                                              KURODA PNEUMATICS

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              KOGANEI

                                              TAIYO

                                              CKD

                                              CKD

                                              KOGANEI

                                              KOGANEI

                                              CHELIC

                                              KOGANEI

                                              KOGANEI

                                              NIHON SEIKI

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              TAIYO

                                              NIHON SEIKI

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              CHELIC

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              Hand valve 5 port 2 position - 5 port 3 position

                                              Manual Rotary Valve 4 Ports 2 Positions 4 Ports 3 Positions

                                              Control Equipment TAC2 Air Valve Push Button

                                              Switch Valves/Manually Operated/Button/Toggle Type

                                              Small Switching Valves/Button Type

                                              2-port valve quick valve

                                              Small Switching Valves - Actuator Set Type

                                              2- or 3-port with manual lever

                                              Switch Valves/Manually Operated/Panel Mount/2-Port/3-Port

                                              Foot valve, 3F/3FM series, 3 ports, 2 positions

                                              Hand Switch Valve/Toggle Grip Type

                                              4 port valve manual switching valve HSV

                                              Push button type manual valve.

                                              Manual Valve, HV Series, Metal Seal/Direct Piping Type

                                              Switch Valves/Manually Operated/Lever Type

                                              Hand Switching Valves/with Lever

                                              Mechanical Operation ValveMicro-Valve

                                              Hand Valve 4 PN Series

                                              3-port valve quick valve

                                              4 port valve manual switching valve HMV

                                              Control equipment TAC2 air valve pin lever type

                                              Mechanical Operated Valve Roller Cam Shape

                                              Manual valve VLM25 series round flat button type

                                              Mechanical valve ball cam shape

                                              Manual valve lever type 3-position 5-port

                                              Manual switching valve 4 directions 3 positions

                                              Hand-operated Valve - 5 Ports 2 Positions/5 Ports 3 Positions - [VLHL]

                                              Hand-operated Valve VLM15 Series - Hand-push Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                                              Hand-operated Valve VLM15 Series - Round Flat Button Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                              Hand-operated Valve VLM15 Series - Interlock Button Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                              Manual valve VLM20 series interlock button type

                                              Manual valve VLM23 series key switch type

                                              Manual valve VLM25 series select button type

                                              Rotary handle valve MH series

                                              Manual switching valve 4 directions 2 positions

                                              Hand-operated Valve - 4 Ports 3 Positions - [VLHM]

                                              Mechanical valve VLM15 series normal type (vertical pipe/flange base)

                                              Mechanical Valve VLM15 Series - Normal Type (Horizontal Piping)

                                              Mechanical Valve VLM15 Series - Roller Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                              Mechanical Valve VLM15 Series - Roller Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                                              Mechanical Valve VLM15 Series - One-side Roller Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                              Mechanical Valve VLM15 Series - One-side Roller Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                                              Hand-operated Valve VLM15 Series - Touch Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                              Hand-operated Valve VLM15 Series - Touch Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                                              Hand-operated Valve VLM15 Series - Hand-push Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                              CAD
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              • 3D
                                              Days to Shipวันจัดส่ง Same day Same day or more Same day Same day Same day 18 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day Same day or more 2 Day(s) or more 4 Day(s) or more Same day or more Same day 2 Day(s) or more Same day or more 15 Day(s) or more 3 Day(s) or more Same day or more 2 Day(s) or more 3 Day(s) 2 Day(s) or more Same day or more 2 Day(s) or more 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 3 Day(s) 12 Day(s) or more 2 Day(s) or more 13 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 3 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s)
                                              Main Body ShapeBlock Horizontal TypeBlock Horizontal TypeBlock Vertical Type--One-Touch Fitting TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypePedal ShapeBlock Horizontal TypeBlock Horizontal TypeBlock Vertical TypeBlock Horizontal TypeBlock Horizontal TypeBlock Horizontal TypeMicro Switch TypeBlock Horizontal TypeOne-Touch Fitting TypeBlock Horizontal TypeBlock Vertical Type / Pin ShapeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Horizontal TypeBlock Horizontal TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Horizontal TypeBlock Horizontal TypeBlock Horizontal TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch Type
                                              Number of Ports5-Port4-Port3-Port / 5-Port3-Port / 5-Port3-Port / 5-Port2-Port3-Port / 5-Port2-Port / 3-Port2-Port / 3-Port / 5-Port3-Port5-Port4-Port2-Port / 3-Port4-Port4-Port4-Port2-Port / 3-Port4-Port3-Port4-Port3-Port / 5-Port2-Port / 3-Port5-Port2-Port / 3-Port5-Port4-Port5-Port3-Port3-Port3-Port3-Port5-Port5-Port4-Port5-Port4-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port
                                              Number of Switching Positions2-Position Exhaust2-Position Exhaust / 3-Position Closed Center2-Position Exhaust / Others2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally ClosedOthers2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Exhaust / 3-Position Closed Center3-Position Closed Center / 3-Position Exhaust Center2-Position Normally Open / 2-Position Normally Closed3-Position Closed Center2-Position Exhaust / 3-Position Closed Center2-Position Exhaust / 3-Position Closed Center2-Position Normally Open / 2-Position Normally Closed3-Position Closed Center2-Position Normally Closed3-Position Closed Center / 3-Position Exhaust Center2-Position Exhaust / Others2-Position Normally Open / 2-Position Normally Closed2-Position Exhaust2-Position Normally Open / 2-Position Normally Closed3-Position Exhaust Center3-Position Closed Center2-Position Exhaust / 3-Position Closed Center2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Exhaust2-Position Exhaust3-Position Closed Center2-Position Exhaust3-Position Closed Center2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed
                                              Switching OperationManual LeverManual Lever / Manual Lever with Locking MechanismPush ButtonToggle SwitchesPush ButtonKnobPlungers / Push Button / Pilot-OperatedManual LeverPush Button / Selecting KnobFoot SwitchesManual LeverManual LeverPush ButtonManual LeverManual LeverManual LeverPlungersManual LeverKnobManual LeverToggle SwitchesPlungersPush ButtonPlungersManual LeverManual LeverManual LeverPlungersPush ButtonPush ButtonPush ButtonSelector Knob with KeyKnobManual LeverManual LeverManual LeverPlungersPlungersPlungersPlungersPlungersPlungersToggle SwitchesToggle SwitchesPlungers
                                              Connecting Tube Diameter-----Ø4 / Ø6 / Ø8 / Ø10 / Ø12------------Ø4 / Ø6 / Ø8 / Ø10 / Ø12--------------------------
                                              Pipe Port TypeRc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)
                                              Plumbing Thread Nominal1/8 / 1/41/4 / 3/81/81/81/81/8 / 1/4 / 3/8 / 1/21/81/8 / 1/4 / 3/81/4 / 3/81/8 / 1/41/4 / 3/81/8 / 1/4 / 3/8 / 1/2 / 3/41/8 / 1/4 / 3/81/4 / 3/8 / 1/21/41/41/81/4 / 3/8 / 1/2 / 3/41/8 / 1/4 / 3/8 / 1/21/41/81/8 / 1/4 / 3/81/41/8 / 1/4 / 3/81/4 / 3/81/4 / 3/8 / 1/2 / 3/4 / 11/8 / 1/4 / 3/81/81/81/81/41/81/41/4 / 3/8 / 1/21/4 / 3/81/4 / 3/8 / 1/21/81/81/81/81/81/81/81/81/8
                                              Plumbing Type and DirectionDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side Surface / Direct Bottom SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side Surface-Direct Side SurfaceDirect Side Surface / Direct Bottom SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side Surface / Direct Bottom SurfaceDirect Bottom SurfaceDirect Bottom SurfaceDirect Side SurfaceDirect Bottom SurfaceDirect Bottom SurfaceDirect Side Surface / Direct Bottom SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side Surface
                                              Effective Sectional Area(mm2)14 ~ 1616 ~ 335.54.5 ~ 5.54.5 ~ 5.53.5 ~ 21.44.5 ~ 5.55.5 ~ 1518 ~ 30-16 ~ 347.5 ~ 51.55.5 ~ 159.2 ~ 27.7207.51.87.3 ~ 583.5 ~ 21.47.55.55.5 ~ 15145.5 ~ 151520 ~ 15014 ~ 187773312149.2 ~ 27.718 ~ 3417777777777
                                              Mounting MethodBottomBottomPanel MountSideSide-SideBottomPanel Mount-Bottom-BottomBottomBottomBottomSideBottom---BottomSideBottomBottomBottom / Panel MountBottomBottomSideSideSideSideSideBottomPanel MountBottomBottomSideSideBottomSideBottomSideBottomSide

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Manual Switching Valves