• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Manual Switching Valves(Number of Switching Positions:2-Position Exhaust)

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 1. 1
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Main Body Shape
Number of Ports
Number of Switching Positions
Switching Operation
Connecting Tube Diameter
Pipe Port Type
Plumbing Thread Nominal
Plumbing Type and Direction
Effective Sectional Area(mm2)
Mounting Method

  Hand valve 5 port 2 position - 5 port 3 position

   Control Equipment TAC Air Valve Line Push Button Type Valve

    Manual Rotary Valve 4 Ports 2 Positions 4 Ports 3 Positions

     Control Equipment TAC Air Valve Line Lever Type Valve

      Control Equipment TAC2 Air Valve Push Button

       Hand Switch Valve/Toggle Grip Type

        Switch Valves/Manually Operated/Lever Type

         Hand Switching Valves/with Lever

          Manual valve VLM25 series round flat button type

           Control equipment TAC2 air valve pin lever type

            Hand-operated Valve - 5 Ports 2 Positions/5 Ports 3 Positions - [VLHL]

             Manual valve VLM23 series key switch type

              Manual valve VLM25 series select button type

               Manual switching valve 4 directions 2 positions

                Manual valve VLM23 series round flat button type

                 Manual valve VLM23 series round nose button type

                  Manual valve VLM23 series large round button type

                   Manual valve VLM23 series interlock button type

                    Manual valve VLM23 series select button type

                     Manual valve VLM25 series round nose button type

                      Manual valve VLM25 series large round button type

                       Manual valve VLM25 series interlock button type

                        Manual valve VLM25 series key switch type

                        Brand

                        AIRTAC

                        KOGANEI

                        AIRTAC

                        KOGANEI

                        KOGANEI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        CHELIC

                        KOGANEI

                        CHELIC

                        CHELIC

                        CHELIC

                        NIHON SEIKI

                        CHELIC

                        CHELIC

                        CHELIC

                        CHELIC

                        CHELIC

                        CHELIC

                        CHELIC

                        CHELIC

                        CHELIC

                        Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                        Hand valve 5 port 2 position - 5 port 3 position

                        Control Equipment TAC Air Valve Line Push Button Type Valve

                        Manual Rotary Valve 4 Ports 2 Positions 4 Ports 3 Positions

                        Control Equipment TAC Air Valve Line Lever Type Valve

                        Control Equipment TAC2 Air Valve Push Button

                        Hand Switch Valve/Toggle Grip Type

                        Switch Valves/Manually Operated/Lever Type

                        Hand Switching Valves/with Lever

                        Manual valve VLM25 series round flat button type

                        Control equipment TAC2 air valve pin lever type

                        Hand-operated Valve - 5 Ports 2 Positions/5 Ports 3 Positions - [VLHL]

                        Manual valve VLM23 series key switch type

                        Manual valve VLM25 series select button type

                        Manual switching valve 4 directions 2 positions

                        Manual valve VLM23 series round flat button type

                        Manual valve VLM23 series round nose button type

                        Manual valve VLM23 series large round button type

                        Manual valve VLM23 series interlock button type

                        Manual valve VLM23 series select button type

                        Manual valve VLM25 series round nose button type

                        Manual valve VLM25 series large round button type

                        Manual valve VLM25 series interlock button type

                        Manual valve VLM25 series key switch type

                        CAD
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 3D
                        • 3D
                        • 3D
                        • 3D
                        • 3D
                        • 3D
                        • 3D
                        • 3D
                        • 3D
                        • 3D
                        • 3D
                        Days to Shipวันจัดส่ง Same day Same day or more Same day or more Same day or more Same day Same day 3 Day(s) or more Same day 3 Day(s) Same day or more 7 Day(s) 7 Day(s) 3 Day(s) 2 Day(s) or more 7 Day(s) 7 Day(s) Same day or more 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 3 Day(s) 7 Day(s)
                        Main Body ShapeBlock Horizontal TypeBlock Vertical TypeBlock Horizontal TypePin ShapeBlock Vertical TypeBlock Horizontal TypeBlock Horizontal TypeBlock Horizontal TypeBlock Vertical TypePin ShapeBlock Horizontal TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Horizontal TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical Type
                        Number of Ports5-Port5-Port4-Port5-Port5-Port5-Port4-Port4-Port5-Port5-Port5-Port5-Port5-Port5-Port5-Port5-Port5-Port5-Port5-Port5-Port5-Port5-Port5-Port
                        Number of Switching Positions2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust
                        Switching OperationManual LeverPush ButtonManual Lever / Manual Lever with Locking MechanismPush Button / Toggle SwitchesPush ButtonManual LeverManual LeverManual LeverPush ButtonToggle SwitchesManual LeverSelector Knob with KeyKnobManual LeverPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonKnobPush ButtonPush ButtonPush ButtonSelector Knob with Key
                        Connecting Tube Diameter-----------------------
                        Pipe Port TypeRc (R)MRc (R)MRc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)
                        Plumbing Thread Nominal1/8 / 1/4M51/4 / 3/8M51/81/4 / 3/81/41/41/41/81/8 / 1/4 / 3/81/81/41/4 / 3/81/81/81/81/81/81/41/41/81/4
                        Plumbing Type and DirectionDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Bottom SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Bottom SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side Surface
                        Effective Sectional Area(mm2)14 ~ 162.516 ~ 332.55.518 ~ 34207.5145.514 ~ 18121418 ~ 34121212121214141414
                        Mounting MethodBottomPanel MountBottomPanel MountPanel MountBottomBottomBottomSide-BottomSideSidePanel MountSideSideSideSideSideSideSideSideSide

                        Loading...กำลังโหลด …

                        1. 1

                        Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                        Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Manual Switching Valves