• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Manual Switching Valves(Switching Operation:Push Button)

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 1. 1
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Main Body Shape
Number of Ports
Number of Switching Positions
Switching Operation
Connecting Tube Diameter
Pipe Port Type
Plumbing Thread Nominal
Plumbing Type and Direction
Effective Sectional Area(mm2)
Mounting Method

  Control Equipment TAC Air Valve Line Push Button Type Valve

   Control Equipment TAC Air Valve Line Lever Type Valve

    Control Equipment TAC2 Air Valve Push Button

     Small Switching Valves/Button Type

      Control Equipment TAC Air Valve Actuator for Line Valve Operation

       Small Switching Valves - Actuator Set Type

        Switch Valves/Manually Operated/Panel Mount/2-Port/3-Port

         Push button type manual valve.

          Mechanical Switching Valves Mechanical Valve Panel Mount Type Pin

           Manual valve VLM25 series round flat button type

            Mechanical Switching Valves Mechanical Valve Panel Mount Type Pin (Concentrated Exhaust Type)

             Hand-operated Valve VLM100 Series - Push Button Type

              Hand-operated Valve VLM15 Series - Round Flat Button Type (Horizontal Piping/Standard Type)

               Hand-operated Valve VLM15 Series - Large Round Button Type (Bottom Piping)

                Hand-operated Valve VLM15 Series - Interlock Button Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                 Hand-operated Valve VLM15 Series - Interlock Button Type (Bottom Piping)

                  Manual valve VLM20 series interlock button type

                   Hand-operated Valve VLM15 Series - Round Flat Button Type (Bottom Piping)

                    Hand-operated Valve VLM15 Series - Round Flat Button Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                     Hand-operated Valve VLM15 Series - Round Nose Button Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                      Hand-operated Valve VLM15 Series - Round Nose Button Type (Bottom Piping)

                       Manual valve VLM15 series round nose button type (lateral pipe/standard type)

                        Hand-operated Valve VLM15 Series - Large Round Button Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                         Hand-operated Valve VLM15 Series - Large Round Button Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                          Hand-operated Valve VLM15 Series - Interlock Button Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                           Manual valve VLM20 series round flat button type

                            Manual valve VLM20 series round nose button type

                             Manual valve VLM20 series large round button type

                              Manual valve VLM23 series round flat button type

                               Manual valve VLM23 series round nose button type

                                Manual valve VLM23 series large round button type

                                 Manual valve VLM23 series interlock button type

                                  Manual valve VLM25 series round nose button type

                                   Manual valve VLM25 series large round button type

                                    Manual valve VLM25 series interlock button type

                                    Brand

                                    KOGANEI

                                    KOGANEI

                                    KOGANEI

                                    MISUMI

                                    KOGANEI

                                    MISUMI

                                    MISUMI

                                    KOGANEI

                                    PISCO

                                    CHELIC

                                    PISCO

                                    CHELIC

                                    CHELIC

                                    CHELIC

                                    CHELIC

                                    CHELIC

                                    CHELIC

                                    CHELIC

                                    CHELIC

                                    CHELIC

                                    CHELIC

                                    CHELIC

                                    CHELIC

                                    CHELIC

                                    CHELIC

                                    CHELIC

                                    CHELIC

                                    CHELIC

                                    CHELIC

                                    CHELIC

                                    CHELIC

                                    CHELIC

                                    CHELIC

                                    CHELIC

                                    CHELIC

                                    Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                    Control Equipment TAC Air Valve Line Push Button Type Valve

                                    Control Equipment TAC Air Valve Line Lever Type Valve

                                    Control Equipment TAC2 Air Valve Push Button

                                    Small Switching Valves/Button Type

                                    Control Equipment TAC Air Valve Actuator for Line Valve Operation

                                    Small Switching Valves - Actuator Set Type

                                    Switch Valves/Manually Operated/Panel Mount/2-Port/3-Port

                                    Push button type manual valve.

                                    Mechanical Switching Valves Mechanical Valve Panel Mount Type Pin

                                    Manual valve VLM25 series round flat button type

                                    Mechanical Switching Valves Mechanical Valve Panel Mount Type Pin (Concentrated Exhaust Type)

                                    Hand-operated Valve VLM100 Series - Push Button Type

                                    Hand-operated Valve VLM15 Series - Round Flat Button Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                    Hand-operated Valve VLM15 Series - Large Round Button Type (Bottom Piping)

                                    Hand-operated Valve VLM15 Series - Interlock Button Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                    Hand-operated Valve VLM15 Series - Interlock Button Type (Bottom Piping)

                                    Manual valve VLM20 series interlock button type

                                    Hand-operated Valve VLM15 Series - Round Flat Button Type (Bottom Piping)

                                    Hand-operated Valve VLM15 Series - Round Flat Button Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                                    Hand-operated Valve VLM15 Series - Round Nose Button Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                    Hand-operated Valve VLM15 Series - Round Nose Button Type (Bottom Piping)

                                    Manual valve VLM15 series round nose button type (lateral pipe/standard type)

                                    Hand-operated Valve VLM15 Series - Large Round Button Type (Horizontal Piping/Standard Type)

                                    Hand-operated Valve VLM15 Series - Large Round Button Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                                    Hand-operated Valve VLM15 Series - Interlock Button Type (Horizontal Piping/Flanged-base Type)

                                    Manual valve VLM20 series round flat button type

                                    Manual valve VLM20 series round nose button type

                                    Manual valve VLM20 series large round button type

                                    Manual valve VLM23 series round flat button type

                                    Manual valve VLM23 series round nose button type

                                    Manual valve VLM23 series large round button type

                                    Manual valve VLM23 series interlock button type

                                    Manual valve VLM25 series round nose button type

                                    Manual valve VLM25 series large round button type

                                    Manual valve VLM25 series interlock button type

                                    CAD
                                    • 2D / 3D
                                    • 2D / 3D
                                    • 2D / 3D
                                    • 2D / 3D
                                    • 2D / 3D
                                    • 2D / 3D
                                    • 2D / 3D
                                    • 2D / 3D
                                    • 2D
                                    • 3D
                                    • 2D
                                    • 3D
                                    • 3D
                                    • 3D
                                    • 3D
                                    • 3D
                                    • 3D
                                    • 3D
                                    • 3D
                                    • 3D
                                    • 3D
                                    • 3D
                                    • 3D
                                    • 3D
                                    • 3D
                                    • 3D
                                    • 3D
                                    • 3D
                                    • 3D
                                    • 3D
                                    • 3D
                                    • 3D
                                    • 3D
                                    • 3D
                                    • 3D
                                    Days to Shipวันจัดส่ง Same day or more 2 Day(s) or more Same day Same day 8 Day(s) or more Same day Same day or more 2 Day(s) or more Same day 3 Day(s) Same day 3 Day(s) or more 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) Same day or more 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) Same day or more 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 3 Day(s)
                                    Main Body ShapeBlock Vertical TypePin ShapeBlock Vertical Type-OthersBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypePin ShapeBlock Vertical TypePin ShapePin ShapeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeBlock Vertical TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeMicro Switch TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical TypeBlock Vertical Type
                                    Number of Ports2-Port / 3-Port / 5-Port5-Port3-Port / 5-Port3-Port / 5-Port-3-Port / 5-Port2-Port / 3-Port / 5-Port2-Port / 3-Port2-Port / 3-Port5-Port3-Port2-Port / 3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port3-Port5-Port5-Port5-Port5-Port5-Port5-Port5-Port
                                    Number of Switching Positions2-Position Normally Closed / 2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust / Others2-Position Normally Closed-2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Open / 2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Exhaust2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Normally Closed2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust2-Position Exhaust
                                    Switching OperationPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush ButtonPush Button
                                    Connecting Tube Diameter--------Ø4 / Ø6-Ø4 / Ø6------------------------
                                    Pipe Port TypeMMRc (R)M / Rc (R)-M / Rc (R)Rc (R)Rc (R)One-Touch PlumbingRc (R)One-Touch PlumbingMRc (R)MRc (R)MRc (R)MRc (R)Rc (R)MRc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)Rc (R)
                                    Plumbing Thread NominalM5M51/8M5 / 1/8-M5 / 1/81/4 / 3/81/8 / 1/4 / 3/8-1/4-M51/8M51/8M51/4M51/81/8M51/81/81/81/81/41/41/41/81/81/81/81/41/41/8
                                    Plumbing Type and DirectionDirect Side SurfaceDirect Bottom SurfaceDirect Side Surface / Direct Bottom SurfaceDirect Side Surface-Direct Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side Surface-Direct Side Surface-Direct Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Bottom SurfaceDirect Side SurfaceDirect Bottom SurfaceDirect Side SurfaceDirect Bottom SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Bottom SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side SurfaceDirect Side Surface
                                    Effective Sectional Area(mm2)1.8 ~ 2.52.55.51.8 ~ 5.5-1.8 ~ 5.518 ~ 305.5 ~ 153 ~ 5143 ~ 51.87777337777777733333312121212141414
                                    Mounting MethodPanel MountPanel MountPanel MountSide / Bottom-Side / BottomPanel MountBottomPanel MountSidePanel MountPanel MountSideSideSideSide / BottomSideSideBottomSideSideBottomSideBottomBottomSideSideSideSideSideSideSideSideSideSide

                                    Loading...กำลังโหลด …

                                    1. 1

                                    Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                                    Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Manual Switching Valves