• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

FRL Units(Page3)

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Regulator Unit Combination
Connection Dia.
Filter, Filtration Level
Compressed Air Quality
Max. Operating Pressure(MPa)
Relief Mechanism
Flow Direction
Drain Cock
Pressure Gauge

  Conditioning equipment modular F.R.L GFC series metal case type

   Other Goods We Handle

    F.R.L. unit N series Set of 3

     F.R.L. unit Set of 3

      Filtered Regulator N Series

       L Shaped Steel Bracket BRT-C Type for F.R.L. Unit

        L Shaped Steel Bracket BRT-B Type for F.R.L. Unit

         F.R.L. unit modular holder BRT-15D/30D

          F.R.L. unit modular holder BRT-15E/30E

           Modular Holder BRT-60D for F.R.L. Unit

            F.R.L. unit iron bracket NBRT-10C

             F.R.L. unit iron bracket NBRT-50C

              F.R.L. unit iron bracket NBRT-20C

               F.R.L. unit iron bracket NBRT-10B

                F.R.L. unit iron bracket NBRT-30C

                 F.R.L. unit iron bracket NBRT-20B

                  F.R.L. unit iron bracket NBRT-40C

                   F.R.L. unit iron bracket NBRT-30B

                    F.R.L. unit iron bracket NBRT-40B

                     F.R.L. unit modular holder NBRT-10D type

                      F.R.L. unit modular holder NBRT-40D type

                       F.R.L. unit iron bracket NBRT-50B

                        F.R.L. unit modular holder NBRT-20D type

                         F.R.L. unit modular holder NBRT-50D type

                          F.R.L. unit modular holder NBRT-30D type

                           F.R.L. unit Set of 2

                           • On Sale Till 31/10/2019

                           FRL unit 3 point set

                           • On Sale Till 31/10/2019

                           Pressure gauge for air-unit

                            Filter Regulator EFR2 Series

                             Filter Regulator MFR2 Series

                              Filter Regulator SFR2 Series

                               Air Control Unit SKL2 Series

                                Filter Regulator With Built-In Pressure Gauge And Back Flow Mechanism AWG20K, 30K, 40K

                                 Soft Start-Up Valve AV2000-A/3000-A/4000-A/5000-A Series

                                  Air Combination, Filter Regulator + Lubricator, ACG20A, ACG30A, ACG40A

                                   Air Combination, Air Filter + Regulator, ACG20B, ACG30B, ACG40B

                                    Air Combination, Air Filter + Mist Separator + Regulator, ACG20C, ACG30C, ACG40C

                                     Air Combination, Filter Regulator + Mist Separator, ACG20D, ACG30D, ACG40D

                                     Brand

                                     AIRTAC

                                     CKD

                                     CHELIC

                                     CHELIC

                                     CHELIC

                                     CHELIC

                                     CHELIC

                                     CHELIC

                                     CHELIC

                                     CHELIC

                                     CHELIC

                                     CHELIC

                                     CHELIC

                                     CHELIC

                                     CHELIC

                                     CHELIC

                                     CHELIC

                                     CHELIC

                                     CHELIC

                                     CHELIC

                                     CHELIC

                                     CHELIC

                                     CHELIC

                                     CHELIC

                                     CHELIC

                                     CHELIC

                                     TRUSCO

                                     TRUSCO

                                     TAIYO

                                     TAIYO

                                     TAIYO

                                     TAIYO

                                     SMC

                                     SMC

                                     SMC

                                     SMC

                                     SMC

                                     SMC

                                     Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                     Conditioning equipment modular F.R.L GFC series metal case type

                                     Other Goods We Handle

                                     F.R.L. unit N series Set of 3

                                     F.R.L. unit Set of 3

                                     Filtered Regulator N Series

                                     L Shaped Steel Bracket BRT-C Type for F.R.L. Unit

                                     L Shaped Steel Bracket BRT-B Type for F.R.L. Unit

                                     F.R.L. unit modular holder BRT-15D/30D

                                     F.R.L. unit modular holder BRT-15E/30E

                                     Modular Holder BRT-60D for F.R.L. Unit

                                     F.R.L. unit iron bracket NBRT-10C

                                     F.R.L. unit iron bracket NBRT-50C

                                     F.R.L. unit iron bracket NBRT-20C

                                     F.R.L. unit iron bracket NBRT-10B

                                     F.R.L. unit iron bracket NBRT-30C

                                     F.R.L. unit iron bracket NBRT-20B

                                     F.R.L. unit iron bracket NBRT-40C

                                     F.R.L. unit iron bracket NBRT-30B

                                     F.R.L. unit iron bracket NBRT-40B

                                     F.R.L. unit modular holder NBRT-10D type

                                     F.R.L. unit modular holder NBRT-40D type

                                     F.R.L. unit iron bracket NBRT-50B

                                     F.R.L. unit modular holder NBRT-20D type

                                     F.R.L. unit modular holder NBRT-50D type

                                     F.R.L. unit modular holder NBRT-30D type

                                     F.R.L. unit Set of 2

                                     FRL unit 3 point set

                                     Pressure gauge for air-unit

                                     Filter Regulator EFR2 Series

                                     Filter Regulator MFR2 Series

                                     Filter Regulator SFR2 Series

                                     Air Control Unit SKL2 Series

                                     Filter Regulator With Built-In Pressure Gauge And Back Flow Mechanism AWG20K, 30K, 40K

                                     Soft Start-Up Valve AV2000-A/3000-A/4000-A/5000-A Series

                                     Air Combination, Filter Regulator + Lubricator, ACG20A, ACG30A, ACG40A

                                     Air Combination, Air Filter + Regulator, ACG20B, ACG30B, ACG40B

                                     Air Combination, Air Filter + Mist Separator + Regulator, ACG20C, ACG30C, ACG40C

                                     Air Combination, Filter Regulator + Mist Separator, ACG20D, ACG30D, ACG40D

                                     CAD
                                     • 2D
                                     • 2D / 3D
                                     • 2D / 3D
                                     • 2D / 3D
                                     • 3D
                                     • 2D / 3D
                                     • 2D / 3D
                                     • 2D / 3D
                                     • 2D / 3D
                                     • 2D / 3D
                                     • 2D / 3D
                                     Days to Shipวันจัดส่ง 12 Day(s) or more 16 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 19 Day(s) 19 Day(s) 19 Day(s) 19 Day(s) 7 Day(s) 25 Day(s) 19 Day(s) 25 Day(s) 25 Day(s) 19 Day(s) 25 Day(s) 19 Day(s) 19 Day(s) 19 Day(s) 25 Day(s) 19 Day(s) 19 Day(s) 25 Day(s) 7 Day(s) 19 Day(s) 14 Day(s) Same day or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 8 Day(s) or more 4 Day(s) or more 46 Day(s) or more Same day or more 46 Day(s) or more 45 Day(s) or more 46 Day(s) or more 46 Day(s) or more
                                     Regulator Unit CombinationFilter Regulator + Lubricator-Filter + Regulator + LubricatorFilter + Regulator + LubricatorFilter RegulatorOther Related ComponentsOther Related ComponentsOther Related ComponentsOther Related ComponentsOther Related ComponentsOther Related ComponentsOther Related ComponentsOther Related ComponentsOther Related ComponentsOther Related ComponentsOther Related ComponentsOther Related ComponentsOther Related ComponentsOther Related ComponentsOther Related ComponentsOther Related ComponentsOther Related ComponentsOther Related ComponentsOther Related ComponentsOther Related ComponentsFilter Regulator + LubricatorFilter + Regulator + LubricatorOther Related ComponentsFilter RegulatorFilter RegulatorFilter RegulatorFilter Regulator + LubricatorFilter RegulatorOther FRL Combination DevicesFilter Regulator + LubricatorFilter + RegulatorFilter + Mist Filter + RegulatorFilter Regulator + Mist Filter
                                     Connection Dia.Rc1/8 / Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2-Rc1/8 / Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / Rc3/4 / Rc1 / M5Rc1/8 / Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / Rc3/4Rc1/8 / Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / Rc3/4 / Rc1 / M5--------------------Rc1/4Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2-Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2Rc1/2 / Rc3/4Rc1/8Rc1/8 / Rc1/4Rc1/8 / Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT1/8 / G1/8 / G1/2Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / Rc3/4 / Rc1 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT3/4 / NPT1 / G1/2 / G3/4 / G1Rc1/8 / Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT1/8 / G1/8 / G1/2Rc1/8 / Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / NPT1/2 / NPT1/8 / G1/8 / G1/2Rc1/8 / Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT1/8 / G1/8 / G1/2Rc1/8 / Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 / NPT1/2 / NPT1/8 / G1/8 / G1/2
                                     Filter, Filtration Level5µm / 40µm-5µm5µm5µm--------------------5µm5µm-5µm5µm5µm5µm5µm-5µm5µm5µm5µm
                                     Compressed Air QualityGeneral Quality Dry Air-General Quality Dry AirGeneral Quality Dry AirGeneral Quality Dry Air--------------------General Quality Dry AirGeneral Quality Dry Air-Clean Dry AirClean Dry AirClean Dry AirClean Dry AirGeneral Quality Dry AirGeneral Quality Dry AirGeneral Quality Dry AirGeneral Quality Dry AirGeneral Quality Dry AirGeneral Quality Dry Air
                                     Max. Operating Pressure(MPa)1-0.950.950.95--------------------0.951-0.930.930.930.93111111
                                     Relief Mechanism----------------------------Non-ReliefNon-ReliefNon-ReliefNon-ReliefNon-Relief / Relief-Non-Relief / ReliefNon-Relief / ReliefNon-Relief / ReliefNon-Relief / Relief
                                     Flow DirectionStandard Flow (Left to Right)-Standard Flow (Left to Right)Standard Flow (Left to Right)Standard Flow (Left to Right)--------------------Standard Flow (Left to Right)--Standard Flow (Left to Right)Standard Flow (Left to Right)Standard Flow (Left to Right)Standard Flow (Left to Right)Standard Flow (Left to Right)Standard Flow (Left to Right) / Reverse Flow (Right to Left)Standard Flow (Left to Right) / Reverse Flow (Right to Left)Standard Flow (Left to Right) / Reverse Flow (Right to Left)Standard Flow (Left to Right) / Reverse Flow (Right to Left)Standard Flow (Left to Right) / Reverse Flow (Right to Left)
                                     Drain CockAutomatic-Manual / AutomaticManual / AutomaticManual / Automatic--------------------AutomaticManual-ManualManualManualManualManual / Auto/Manual / Not Provided-Manual / Auto/Manual / Not ProvidedManual / Auto/Manual / Not ProvidedManual / Auto/Manual / Not ProvidedManual / Auto/Manual / Not Provided
                                     Pressure GaugeNone (Pressure Port Plug available) / With Standard Pressure Gauge-With Standard Pressure GaugeWith Standard Pressure Gauge---------------------With Standard Pressure GaugeWith Standard Pressure Gauge-With Standard Pressure GaugeWith Standard Pressure GaugeWith Standard Pressure GaugeWith Standard Pressure GaugeWith Standard Pressure GaugeNone (Pressure Port Plug not available) / With Standard Pressure GaugeWith Standard Pressure GaugeWith Standard Pressure GaugeWith Standard Pressure GaugeWith Standard Pressure Gauge

                                     Loading...กำลังโหลด …

                                     Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                                     Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ FRL Units