• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Cylinders, Rotary Actuators

In the MISUMI e-catalog, we sell cylinders and actuators that can be found with various conditions such as single-acting/double-acting, rod diameter and stroke.

[What is a cylinder/rotary actuator/chuck?]
Driving parts in pneumatic equipment. At MISUMI, you can purchase pneumatic equipment all at once from fittings to tubes, actuators and cylinders