• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
  Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

Handles(Page8)


Caster
Screw Fitting
Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 14 Day(s) or Less
Brand
Product Series
CAD
Days to Ship
Main Body Type
Surfaced Type Category
U Shape
Pitch P(mm)
Main Body Material
Height H(mm)
Additional Function
Main Body, Surface Treatment
Mounting Method
Handle Thickness D(mm)
Handle Cross Sectional Shape

  Soft Antibacterial Handle A-224

   Tapered Square Handle A-43

    Plastic Pipe Handle Holder AP-216

     Vinyl Handle A-164

      Push Button-Type Rotation Handle A-174-P

       Plastic Grab Handle AP-826

        Plastic Grab Handle AP-827

         Handle with Plastic Spring, AP-87

          Plastic One-Touch Handle AP-267

           Plastic Square No. 7 Handle AP-173

            Plastic Square Knob AP-83

             Round-Shaped Plastic Pull AP-42-C

              Hard Plastic Vinyl Chloride Handle AP-566

               Plastic Triangular Handle AP-281

                Plastic Handle AP-145

                 Plastic Pull AP-324

                  Plastic Handle AP-525

                   Plastic Handle AP-526

                    Plastic Pull AP-828

                     Plastic Handle Type 2 AP-3

                      Plastic Handle Type 6 AP-67

                       Plastic Large-Scale Antibacterial Handle AP-44

                        Embedded Plastic Handle AP-30

                         One-Touch Flat Handle A-86

                          Rotation Handle A-174-2L

                           Square Type No. 7 Handle A-173

                            Square Shape Aluminum Handle A-561

                             Square Leather Handle A-141

                              Leather Handle A-70

                               Lightweight Handle A-236

                                Antibacterial Plastic Handle AP-334

                                 Handle A-73

                                  Handle Type 2 A-3

                                   Handle Type 5 A-66

                                    Handle Type 6 A-67

                                     Concave Handle A-12

                                      Large Handle A-69

                                       Large-Scale Embedded Handle A-282

                                        Box-Shaped Handle A-5-A

                                         Protection Bar A-223

                                          Protective Bar Joint Metal Fitting A-223-J

                                           Embedded Handle A-185

                                            Embedded Handle A-560

                                             Handle - Oval Handle -

                                              Oval-Type Handle

                                              Brand

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              FLAIR

                                              RICH ENGINEERIN

                                              Product Series

                                              Soft Antibacterial Handle A-224

                                              Tapered Square Handle A-43

                                              Plastic Pipe Handle Holder AP-216

                                              Vinyl Handle A-164

                                              Push Button-Type Rotation Handle A-174-P

                                              Plastic Grab Handle AP-826

                                              Plastic Grab Handle AP-827

                                              Handle with Plastic Spring, AP-87

                                              Plastic One-Touch Handle AP-267

                                              Plastic Square No. 7 Handle AP-173

                                              Plastic Square Knob AP-83

                                              Round-Shaped Plastic Pull AP-42-C

                                              Hard Plastic Vinyl Chloride Handle AP-566

                                              Plastic Triangular Handle AP-281

                                              Plastic Handle AP-145

                                              Plastic Pull AP-324

                                              Plastic Handle AP-525

                                              Plastic Handle AP-526

                                              Plastic Pull AP-828

                                              Plastic Handle Type 2 AP-3

                                              Plastic Handle Type 6 AP-67

                                              Plastic Large-Scale Antibacterial Handle AP-44

                                              Embedded Plastic Handle AP-30

                                              One-Touch Flat Handle A-86

                                              Rotation Handle A-174-2L

                                              Square Type No. 7 Handle A-173

                                              Square Shape Aluminum Handle A-561

                                              Square Leather Handle A-141

                                              Leather Handle A-70

                                              Lightweight Handle A-236

                                              Antibacterial Plastic Handle AP-334

                                              Handle A-73

                                              Handle Type 2 A-3

                                              Handle Type 5 A-66

                                              Handle Type 6 A-67

                                              Concave Handle A-12

                                              Large Handle A-69

                                              Large-Scale Embedded Handle A-282

                                              Box-Shaped Handle A-5-A

                                              Protection Bar A-223

                                              Protective Bar Joint Metal Fitting A-223-J

                                              Embedded Handle A-185

                                              Embedded Handle A-560

                                              Handle - Oval Handle -

                                              Oval-Type Handle

                                              CAD
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 3D
                                              • 2D / 3D
                                              Days to Ship 14 Day(s) 25 Day(s) 14 Day(s) or more 14 Day(s) 14 Day(s) or more 14 Day(s) 14 Day(s) 14 Day(s) or more 14 Day(s) 14 Day(s) 14 Day(s) 14 Day(s) 14 Day(s) or more 14 Day(s) or more 14 Day(s) 14 Day(s) 14 Day(s) or more 14 Day(s) Same day 14 Day(s) or more 14 Day(s) or more 14 Day(s) 14 Day(s) or more 14 Day(s) 14 Day(s) 14 Day(s) 20 Day(s) 14 Day(s) or more 14 Day(s) or more 14 Day(s) or more 14 Day(s) 14 Day(s) or more Same day Same day 17 Day(s) 20 Day(s) 17 Day(s) 20 Day(s) 14 Day(s) 14 Day(s) or more 14 Day(s) or more 14 Day(s) 14 Day(s) or more 2 Day(s) 7 Day(s) or more
                                              Main Body TypeSurfacedSurfacedSurfacedSpecialRotary Pull HandlesSpecialSpecialTrunkSurfacedSurfacedSurfacedSurfacedEmbeddedSurfacedSpecialSpecialSurfacedSurfacedSurfacedSurfacedSurfacedSurfacedEmbeddedTrunkRotary Pull HandlesSurfacedSpecialSpecialSpecialSurfacedSurfacedSpecialSurfacedSurfacedSurfacedEmbeddedSurfacedTrunkSpecialSurfacedSurfacedEmbeddedEmbeddedSurfacedSurfaced
                                              Surfaced Type CategoryU ShapeU ShapeU Shape-----U ShapeU ShapeU ShapeU Shape-U Shape--U ShapeU ShapeU ShapeArch ShapeU ShapeU Shape---U Shape---U ShapeU Shape-Arch ShapeArch ShapeU Shape-U Shape--U ShapeU Shape--U ShapeU Shape
                                              U ShapeAssemblyDeformationAssembly-----DeformationStraightDeformationStraight-Straight--Straight / DeformationStraightStraight-StraightStraight---Straight---StraightStraight---Straight-Deformation--StraightAssembly--StraightStraight
                                              Pitch P(mm)-65 ~ 8030 ~ 5014878 ~ 115150172-102100 ~ 192117188 ~ 288104 ~ 11060-14864 ~ 128160 ~ 26921086 ~ 10270425---100 ~ 302119-15 ~ 23-400 ~ 600105 ~ 11086 ~ 102947088--75 ~ 138240 ~ 940-32 ~ 6070 ~ 11090 ~ 239100 ~ 132
                                              Main Body MaterialAluminum + PlasticZinc DiecastPolyamidePVCZinc DiecastPolyurethaneOthersABSABSABSPolystyrenePolypropyleneOthersABSPVCElastomerPolyamidePolyamidePolypropyleneABSABSPolypropylenePolycarbonateZinc DiecastZinc DiecastZinc DiecastAluminum + PlasticOthersOthersAluminum + PlasticABSBrassZinc DiecastZinc DiecastZinc DiecastZinc DiecastZinc DiecastSteelZinc DiecastAluminum + PlasticAluminum + PlasticZinc DiecastSteel / Aluminum + PlasticPhenolSUS304 / Aluminum
                                              Height H(mm)-15 ~ 2541 ~ 80------40 ~ 44------32 ~ 5665 ~ 85-23 ~ 30-----34 ~ 4023.531 ~ 43---11 ~ 1223 ~ 30---36 ~ 44-16 ~ 20----45 ~ 6040 ~ 56
                                              Additional FunctionNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedFoldingStorageNot ProvidedNot ProvidedFolding / StorageNot ProvidedNot ProvidedFoldingNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedFoldingNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedOthersNot ProvidedFolding / StorageStorage / With LockNot ProvidedNot ProvidedFoldingFoldingNot ProvidedNot ProvidedFoldingNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided-
                                              Main Body, Surface TreatmentBaked PaintChrome PlatingNot ProvidedNot ProvidedBaked PaintNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedBaked PaintBaked PaintChrome PlatingAnodizeNot ProvidedNot ProvidedAnodizeNot ProvidedChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingOthersBaked PaintAnodizeChrome Plating / Anodize-Anodize / Chromate-Buffed / Black Oxide
                                              Mounting MethodRound HoleTappedRound HoleRound HoleTappedRound HoleRound HoleThreadedOne-TouchTapped / Round HoleThreadedTappedTappedTappedRound HoleRound HoleRound HoleTappedRound HoleTappedTappedTappedOne-TouchRound HoleTappedTappedTappedRound HoleRound HoleRound HoleRound HoleRound HoleTappedTappedTappedThreadedRound HoleRound HoleThreadedRound HoleRound HoleTapped-TappedTapped / Round Hole
                                              Handle Thickness D(mm)--19 ~ 25-------------10 ~ 2024 ~ 38-------------------------20 ~ 29-
                                              Handle Cross Sectional ShapeOthersOthersRound Shape-----OthersSquare ShapeSquare ShapeRound Shape-Round Shape--Round ShapeRound ShapeSquare Shape-OthersRound Shape---Square Shape---Round ShapeOthers---Others-Others--Round ShapeRound Shape--Round ShapeRound Shape

                                              Loading...

                                              Related Categories to Handles