• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
  Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

Handles(Page11)


Caster
Screw Fitting
Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 14 Day(s) or Less
Brand
Product Series
CAD
Days to Ship
Main Body Type
Surfaced Type Category
U Shape
Pitch P(mm)
Main Body Material
Height H(mm)
Additional Function
Main Body, Surface Treatment
Mounting Method
Handle Thickness D(mm)
Handle Cross Sectional Shape

  [Stainless Steel] Handle EA948BM-26

   [Stainless Steel] Handle EA948BM-29

    [Stainless Steel] Handle EA948BM-32

     [Stainless Steel] Handle EA948BM-41

      [Stainless Steel] Handle EA948BM-62

       [Stainless Steel] Handle EA948BM-63

        [Stainless Steel] Handle EA948BM-64

         [Stainless Steel] Handle EA948BM-65

          [Stainless Steel] Handle EA948BM-66

           [Reinforced Nylon] Handle EA948BM-71

            [Reinforced Nylon] Handle EA948BM-73

             [Reinforced Nylon] Handle EA948BM-74

              [Reinforced Nylon] Handle EA948BM-75

               [Aluminum] Handle EA948BM-81

                [Aluminum] Handle EA948BM-82

                 [Aluminum] Handle EA948BM-83

                  [Aluminum] Handle EA948BM-84

                   [Aluminum] Handle EA948BM-91

                    [Aluminum] Handle EA948BM-92

                     [Aluminum] Handle EA948BM-93

                      [Aluminum] Handle EA948BM-94

                       [Stainless Steel] Rotary Handle EA948BN-22

                        [Stainless Steel] Rotary Handle EA948BN-41

                         [Stainless Steel] Rotary Handle EA948BN-42

                          [Stainless Steel] Rotary Handle EA948BN-43

                           Plastic Handle EA948BP-21

                            Plastic Handle EA948BP-22

                             [Steel] Snap Lock Handle EA948BS-17

                              [Steel] Snap Lock Handle EA948BS-18

                               [Aluminum] Pull Handle EA948BT-15

                                [Aluminum] Pull Handle EA948BT-16

                                 [Aluminum] Pull Handle EA948BT-18

                                  [Aluminum] Pull Handle EA948BT-22

                                   [Aluminum] Pull Handle EA948BT-24

                                    [Aluminum] Pull Handle EA948BT-26

                                     [Aluminum] Pull Handle EA948BT-31

                                      [Aluminum] Pull Handle EA948BT-36

                                       [Aluminum] Pull Handle EA948BT-4

                                        [Aluminum] Pull Handle EA948BT-6

                                         [Aluminum] Pull Handle EA948BT-8

                                          [Aluminum] Handle EA948CE-1

                                           [Aluminum] Rotary Handle EA948CE-11

                                            [Steel] Square Hole Crank Handle EA948CE-112

                                             [Steel] Square Hole Crank Handle EA948CE-113

                                              [Steel] Square Hole Crank Handle EA948CE-114

                                              Brand

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              ESCO

                                              Product Series

                                              [Stainless Steel] Handle EA948BM-26

                                              [Stainless Steel] Handle EA948BM-29

                                              [Stainless Steel] Handle EA948BM-32

                                              [Stainless Steel] Handle EA948BM-41

                                              [Stainless Steel] Handle EA948BM-62

                                              [Stainless Steel] Handle EA948BM-63

                                              [Stainless Steel] Handle EA948BM-64

                                              [Stainless Steel] Handle EA948BM-65

                                              [Stainless Steel] Handle EA948BM-66

                                              [Reinforced Nylon] Handle EA948BM-71

                                              [Reinforced Nylon] Handle EA948BM-73

                                              [Reinforced Nylon] Handle EA948BM-74

                                              [Reinforced Nylon] Handle EA948BM-75

                                              [Aluminum] Handle EA948BM-81

                                              [Aluminum] Handle EA948BM-82

                                              [Aluminum] Handle EA948BM-83

                                              [Aluminum] Handle EA948BM-84

                                              [Aluminum] Handle EA948BM-91

                                              [Aluminum] Handle EA948BM-92

                                              [Aluminum] Handle EA948BM-93

                                              [Aluminum] Handle EA948BM-94

                                              [Stainless Steel] Rotary Handle EA948BN-22

                                              [Stainless Steel] Rotary Handle EA948BN-41

                                              [Stainless Steel] Rotary Handle EA948BN-42

                                              [Stainless Steel] Rotary Handle EA948BN-43

                                              Plastic Handle EA948BP-21

                                              Plastic Handle EA948BP-22

                                              [Steel] Snap Lock Handle EA948BS-17

                                              [Steel] Snap Lock Handle EA948BS-18

                                              [Aluminum] Pull Handle EA948BT-15

                                              [Aluminum] Pull Handle EA948BT-16

                                              [Aluminum] Pull Handle EA948BT-18

                                              [Aluminum] Pull Handle EA948BT-22

                                              [Aluminum] Pull Handle EA948BT-24

                                              [Aluminum] Pull Handle EA948BT-26

                                              [Aluminum] Pull Handle EA948BT-31

                                              [Aluminum] Pull Handle EA948BT-36

                                              [Aluminum] Pull Handle EA948BT-4

                                              [Aluminum] Pull Handle EA948BT-6

                                              [Aluminum] Pull Handle EA948BT-8

                                              [Aluminum] Handle EA948CE-1

                                              [Aluminum] Rotary Handle EA948CE-11

                                              [Steel] Square Hole Crank Handle EA948CE-112

                                              [Steel] Square Hole Crank Handle EA948CE-113

                                              [Steel] Square Hole Crank Handle EA948CE-114

                                              CAD
                                              Days to Ship 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 7 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 7 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 7 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 7 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 7 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 6 Day(s) 7 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 6 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) Quote
                                              Main Body Type---------------------------------------------
                                              Surfaced Type Category---------------------------------------------
                                              U Shape---------------------------------------------
                                              Pitch P(mm)---------------------------------------------
                                              Main Body Material---------------------------------------------
                                              Height H(mm)---------------------------------------------
                                              Additional Function---------------------------------------------
                                              Main Body, Surface Treatment---------------------------------------------
                                              Mounting Method---------------------------------------------
                                              Handle Thickness D(mm)---------------------------------------------
                                              Handle Cross Sectional Shape---------------------------------------------

                                              Loading...

                                              Related Categories to Handles