• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Rotation Handles, Crank Handles(Page2)

This is the selection page for rotary handles and crank handles. We offer knurled, solid, flat spoke, 2-spoke, disk, morning glory, control, crank handle, 2-arm and 4-arm handle types.
Handles with various characteristics such as general-purpose standard handles, lightweight handles with high mechanical strength, corrosion-resistant handles that can be used for food machinery and outdoor equipment, handles with high impact resistance and chemical resistance are available.
Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 12 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Handwheel Type
Handle, Outer Dia. D(Ø)
Handle, Material
Mounting Section, Hole Machining
Grip
Grip Type
Handle, Surface
Grip Material
Handle Surface
Set Screw Flat Machining
Round Hole Thickness h

  Plated Handle, HB Series

   Square Hole Crank Handles/Ribbed

    Aluminum knurled handle _HAK

     Two-arm Handle, Four-arm Handle (TA, FA)

      End Washer (EW, EW-SUS)

       Twin-Spoked Handwheels (NTW, TW)

        Four-arm Handle (Oval Grip) FA

         Stainless Steel Crank Handle CHS-N

          Balanced Handle TH-N

           Speed Handle SH

            Plated handle HA series

             Black electrodeposition handle

              Crank handle - rubber handle

               Adjusting Collars

                Two-Spoke Handwheel HSN

                 Aluminum Two-Spoke Handwheel HSS

                  Aluminum crank handles _HAG

                   Plastic solid handle _HPS

                    Asiago aluminum handle _AV

                     Aluminum disk handle _HDA/HDB

                      Small aluminum handwheel (AH,AHG,AHR,AHRS)

                       Solid Handwheel (NSH, SH)

                        Aluminum Two-spoked Handle Wheel (AL2SP)

                         Board Crank Handle (BCH)

                          Twin-Spoked Handle Wheel TW

                           Square Rim Bell-shaped Handle Wheel KN, K-N

                            Two Arm Handle TA

                             Four-arm Handle FA

                              Bored Crank Handle BCH-S

                               Crank Handle (Straight) QA-N, QB-N

                                Crank handle - electroplated cast iron handle

                                 Crank handle-3 ball handle

                                  Crank Handle

                                   Grill Knob (With Revolving Grip)

                                    SUS Twin Spoke Handwheel

                                     Machine Handle DIN98, Rotation Type

                                      Plastic Solid Handwheel

                                       Aluminum Revolving Crank Handle HAF

                                        Aluminum Control Handle_HCB

                                         Aluminum control handle_HCS

                                          Flat Aluminum Handle AH

                                           Aluminum Disk Handle_HCH

                                            Ergo Board Clamp Handle (EBCH-R)

                                             Stainless Steel Two-Spoke Handwheel (NSTH, STH)

                                              Balanced Handle (BA)

                                              Brand

                                              FLAIR

                                              MISUMI

                                              NBK

                                              IMAO CORPORATION

                                              IMAO CORPORATION

                                              IMAO CORPORATION

                                              KONISHI

                                              KONISHI

                                              KONISHI

                                              KONISHI

                                              FLAIR

                                              FLAIR

                                              FLAIR

                                              MISUMI

                                              NBK

                                              NBK

                                              NBK

                                              NBK

                                              NBK

                                              NBK

                                              IMAO CORPORATION

                                              IMAO CORPORATION

                                              IMAO CORPORATION

                                              IMAO CORPORATION

                                              KONISHI

                                              KONISHI

                                              KONISHI

                                              KONISHI

                                              KONISHI

                                              KONISHI

                                              FLAIR

                                              FLAIR

                                              IMAO CORPORATION

                                              IMAO CORPORATION

                                              IMAO CORPORATION

                                              HALDER

                                              IMAO CORPORATION

                                              NBK

                                              NBK

                                              NBK

                                              NBK

                                              NBK

                                              IMAO CORPORATION

                                              IMAO CORPORATION

                                              IMAO CORPORATION

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              Plated Handle, HB Series

                                              Square Hole Crank Handles/Ribbed

                                              Aluminum knurled handle _HAK

                                              Two-arm Handle, Four-arm Handle (TA, FA)

                                              End Washer (EW, EW-SUS)

                                              Twin-Spoked Handwheels (NTW, TW)

                                              Four-arm Handle (Oval Grip) FA

                                              Stainless Steel Crank Handle CHS-N

                                              Balanced Handle TH-N

                                              Speed Handle SH

                                              Plated handle HA series

                                              Black electrodeposition handle

                                              Crank handle - rubber handle

                                              Adjusting Collars

                                              Two-Spoke Handwheel HSN

                                              Aluminum Two-Spoke Handwheel HSS

                                              Aluminum crank handles _HAG

                                              Plastic solid handle _HPS

                                              Asiago aluminum handle _AV

                                              Aluminum disk handle _HDA/HDB

                                              Small aluminum handwheel (AH,AHG,AHR,AHRS)

                                              Solid Handwheel (NSH, SH)

                                              Aluminum Two-spoked Handle Wheel (AL2SP)

                                              Board Crank Handle (BCH)

                                              Twin-Spoked Handle Wheel TW

                                              Square Rim Bell-shaped Handle Wheel KN, K-N

                                              Two Arm Handle TA

                                              Four-arm Handle FA

                                              Bored Crank Handle BCH-S

                                              Crank Handle (Straight) QA-N, QB-N

                                              Crank handle - electroplated cast iron handle

                                              Crank handle-3 ball handle

                                              Crank Handle

                                              Grill Knob (With Revolving Grip)

                                              SUS Twin Spoke Handwheel

                                              Machine Handle DIN98, Rotation Type

                                              Plastic Solid Handwheel

                                              Aluminum Revolving Crank Handle HAF

                                              Aluminum Control Handle_HCB

                                              Aluminum control handle_HCS

                                              Flat Aluminum Handle AH

                                              Aluminum Disk Handle_HCH

                                              Ergo Board Clamp Handle (EBCH-R)

                                              Stainless Steel Two-Spoke Handwheel (NSTH, STH)

                                              Balanced Handle (BA)

                                              CAD
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more Same day or more 4 Day(s) or more 5 Day(s) or more 6 Day(s) or more Same day or more 3 Day(s) or more 4 Day(s) or more Same day or more 5 Day(s) or more 3 Day(s) or more Same day or more 3 Day(s) or more 4 Day(s) or more 2 Day(s) or more 13 Day(s) or more 2 Day(s) or more 3 Day(s) or more 4 Day(s) or more 2 Day(s) or more 4 Day(s) or more Same day or more 5 Day(s) or more 30 Day(s) 5 Day(s) or more 6 Day(s) or more 7 Day(s) or more Same day or more 3 Day(s) or more Quote 3 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more
                                              Handwheel Type5-SpokeRevolving Crank HandleKnurling2-Arm, 4-ArmRelated Components2-Spoke2-Arm, 4-ArmRevolving Crank HandleRevolving Crank Handle2-Arm, 4-ArmSolid5-SpokeRevolving Crank HandleRelated Components2-Spoke2-SpokeRevolving Crank HandleSolidSolid / 2-Spoke / 5-SpokeSolidKnurlingSolid2-SpokeRevolving Crank Handle2-Spoke5-Spoke2-Arm, 4-Arm2-Arm, 4-ArmRevolving Crank HandleRevolving Crank HandleRevolving Crank HandleRevolving Crank HandleRevolving Crank HandleKnurling2-SpokeRelated ComponentsSolidRevolving Crank HandleControlControlSolid / Flat SpokeSolidRevolving Crank Handle2-SpokeRevolving Crank Handle
                                              Handle, Outer Dia. D(Ø)75 ~ 516-40 ~ 80200 ~ 31216 ~ 5280 ~ 375200 ~ 312-40 ~ 155100109 ~ 15080 ~ 250110.5 ~ 174-125 ~ 315125 ~ 250-80 ~ 20080 ~ 30082 ~ 20432 ~ 80100 ~ 20080 ~ 250-80 ~ 24980 ~ 250180 ~ 360250 ~ 360--111.5 ~ 26482 ~ 161.5-39.5 ~ 10080 ~ 200-50 ~ 300-52 ~ 6252 ~ 6280 ~ 300140 ~ 160-100 ~ 20065 ~ 140
                                              Handle, MaterialZinc DiecastNylonAluminumPolyamideSteel / Stainless SteelPolypropyleneNylonStainless SteelSteelSteelZinc DiecastSteel / AluminumPolypropylene-SteelAluminumAluminumPhenolAluminumAluminumAluminumSteel / PolyamideAluminumPolyamidePolypropyleneSteelSteelSteelPhenolSteel / Stainless SteelZinc DiecastZinc DiecastPolyamidePolypropyleneSteel / Polypropylene-PhenolAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumPolyamideStainless SteelPhenol / Polyamide
                                              Mounting Section, Hole MachiningRound Bore (Through Hole)Square BoreRound Bore (Blind Hole) / Round Bore (Reamer Finishing)Round Bore (Reamer Finishing)Round Bore (Through Hole)Round Bore (Blind Hole) / Round Bore (Reamer Finishing)Round Bore (Through Hole)None / Square BoreRound Bore (Through Hole)Round Bore (Blind Hole) / Round Bore (Reamer Finishing) / TappedRound Bore (Through Hole)Round Bore (Through Hole)Round Bore (Through Hole) / Square Bore-NoneRound Bore (Through Hole)Round Bore (Through Hole) / Square BoreRound Bore (Blind Hole)NoneNoneRound Bore (Blind Hole) / Round Bore (Reamer Finishing)None / Round Bore (Reamer Finishing)Round Bore (Reamer Finishing)Round Bore (Reamer Finishing) / Square BoreRound Bore (Blind Hole)NoneRound Bore (Blind Hole)Round Bore (Blind Hole)Square BoreNone / Square BoreRound Bore (Through Hole) / Square BoreRound Bore (Through Hole)Round Bore (Blind Hole)Round Bore (Blind Hole)Round Bore (Blind Hole)-Round Bore (Blind Hole)Round Bore (Through Hole) / Square BoreRound Bore (Through Hole)Round Bore (Through Hole)NoneRound Bore (Through Hole)Round Bore (Reamer Finishing)NoneRound Bore (Reamer Finishing)
                                              GripNone (With Grip Mounting Hole)ProvidedNone (No Grip Mounting Hole) / None (With Grip Mounting Hole) / None (With Finger Hole)Provided-None (No Grip Mounting Hole) / ProvidedProvidedNone (With Grip Mounting Hole)None (With Grip Mounting Hole)None (No Grip Mounting Hole)None (With Grip Mounting Hole)None (With Grip Mounting Hole)None (With Grip Mounting Hole)-ProvidedProvidedProvidedNone (No Grip Mounting Hole) / None (With Grip Mounting Hole)None (No Grip Mounting Hole) / None (With Grip Mounting Hole)None (No Grip Mounting Hole) / None (With Grip Mounting Hole)None (No Grip Mounting Hole) / ProvidedNone (No Grip Mounting Hole) / ProvidedNone (No Grip Mounting Hole) / None (With Grip Mounting Hole)ProvidedProvidedNone (No Grip Mounting Hole) / None (With Grip Mounting Hole)ProvidedProvidedProvidedNone (With Grip Mounting Hole)None (With Grip Mounting Hole)None (With Grip Mounting Hole)ProvidedProvidedProvided-None (No Grip Mounting Hole) / ProvidedProvidedNone (No Grip Mounting Hole)None (No Grip Mounting Hole) / ProvidedNone (No Grip Mounting Hole) / None (With Grip Mounting Hole)None (With Grip Mounting Hole)ProvidedNone (No Grip Mounting Hole) / None (With Grip Mounting Hole)Provided
                                              Grip Type-Rotating-Fixed Type-Rotating / Folding HandleFixed Type-------Folding HandleFolding HandleFolding Handle---Fixed Type / RotatingRotating / Folding Handle-Rotating / Folding HandleRotating-Fixed TypeFixed TypeRotating--Fixed TypeRotatingRotatingRotating / Folding HandleRotatingRotating / Folding HandleFolding Handle-Rotating--Rotating-Rotating
                                              Handle, SurfaceChrome Plating-Clear Anodize / Black AnodizeNoneNone / Black OxideNoneNoneElectrolytic PolishingChrome PlatingBlack CoatingChrome PlatingBlack CoatingNone-Powder CoatingBuffedPowder CoatingNoneBuffedShot BlastingBlack AnodizeNoneBuffedNoneNoneChrome PlatingBlack OxideBlack OxideNoneNone / CoatingCoatingShot BlastingNoneNoneNone-NonePowder CoatingBlack AnodizeBlack AnodizeBuffedNoneNoneElectrolytic PolishingNone
                                              Grip Material-Phenol-Phenol / Polyamide-Polypropylene / PolyamidePhenol-------PhenolPhenolPhenol---Steel / Phenol / PolyamidePolyamide-PolypropylenePolypropylene-PhenolPhenolPhenol---PolyamidePolyamidePolyamideSteelPhenolPhenol-Nylon--Polypropylene-Phenol
                                              Handle Surface---None-NoneNone-------NoneNoneNone---None / Chrome PlatingNone-NoneNone-NoneNoneNone---NoneNoneNoneChrome PlatingNoneNone-None--None-None
                                              Set Screw Flat MachiningNoneNoneNone / Provided (1 Place)NoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNone--NoneNoneNone--NoneNoneNoneNoneNone-NoneNoneNoneNoneNoneNoneProvided (1 Place)Provided (1 Place)None-NoneNoneNoneNone-NoneNone-None
                                              Round Hole Thickness h---------------------------------------------

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Rotation Handles, Crank Handles