• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Lever

An online store page for levers. In the MISUMI e-catalog, a large number of levers ranging from those used for machine doors and exterior to those for furniture is available. We handle ratchet levers as well as clamp levers and cam levers. * Information regarding similar products *Levers can be searched from the category "Lever Handles".

[Applications] Clamp, operation

[Clamp Types] Clamp mechanism, cam mechanism, ratchet mechanism

[Materials] Stainless steel, steel, zinc alloy, resin, etc.

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Application
Type, Clamp
Type, Operation
Operation Direction
Shape
L-Shaped Clamp Lever Shape
Knobbed Lever Shape
Mounting Section Type
Rotating Radius R(mm)
Main Body Material
Main Body, Surface Treatment
Mounting Section, Material
Mounting Section, Surface Treatment
Knob Material
Knob Surface Treatment
Gap Adjustment Screw
Mounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia.
Mounting Section, Length L(mm)

  Clamp Levers/Threaded

   Miniature Clamp Levers/Threaded

    Clamping Lever_LDM/LDF/LDR

     Clamp Lever (KF, KR)

      Resin Clamp Levers/Straight Handle

       Double Arm Clamp Levers

        Resin Clamp Levers/Curved Handle

         Clamp Lever (FKF, FKR)

          Cam Lever

           Clamp Levers/with Pad/Radiused Tip

            Clamp Levers/Threaded/with Washer

             Clamp Levers/Stainless Steel/Threaded/Chrome Plated

              Flat Clamp Lever (HKF/HKR)

               Flat Clamp Levers

                Cam Lever (KCL, KCLS, KCLF)

                 Cam Lever_LWAM/LWAF

                  Cam Lever (QLCL)

                   Push Button Clamp Levers

                    Safety Resin Clamp Levers

                     Miniature Resin Clamp Levers

                      Locking Lever (LL)

                       Resin Clamp Levers/with Push Button

                        Clamp Lever LDMS/LDFS

                         Cam Lever (QLCA)

                          Mini Clamp Lever (MKF, MKR)

                           Cam Lever (ECL, ECLN)

                            Flat Tension Lever (FTF/FT)

                             Platen Clamping Lever_LEM/LEF

                              Mini-Clamping Levers_LDCMS/LDCFS

                               Ratcheting Clamp Levers

                                Clamp Lever_LHM/LHF

                                 Platen Clamping Lever_LEMS/LEFS

                                  Ergostyle Adjustable Clamp Lever (EAL)

                                   Flat Tension Levers

                                    Cam Lever_LWBM/LWBF

                                     Plastic Clamp Lever_LUDM/LUDF

                                      Mini Plastic Clamp Lever_LECM/LECF

                                       Stainless Steel Clamping Lever KRS, KFS

                                        Y-Shaped Clamp Levers

                                         Tension Levers/Safety Tension Levers

                                          Clamp Nut Lever_LNN

                                           Control Lever (CL)

                                            All Stainless Steel Mirror Clamping Lever MRSS, MFSS

                                             Clamp Lever_LDMS-NI/LDFS-NI

                                              Switch Lever (WL)

                                              Brand

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              NBK

                                              IMAO CORPORATION

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              IMAO CORPORATION

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              IMAO CORPORATION

                                              MISUMI

                                              IMAO CORPORATION

                                              NBK

                                              IMAO CORPORATION

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              IMAO CORPORATION

                                              MISUMI

                                              NBK

                                              IMAO CORPORATION

                                              IMAO CORPORATION

                                              IMAO CORPORATION

                                              IMAO CORPORATION

                                              NBK

                                              NBK

                                              MISUMI

                                              NBK

                                              NBK

                                              IMAO CORPORATION

                                              MISUMI

                                              NBK

                                              NBK

                                              NBK

                                              KONISHI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              NBK

                                              IMAO CORPORATION

                                              KONISHI

                                              NBK

                                              IMAO CORPORATION

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              Clamp Levers/Threaded

                                              Miniature Clamp Levers/Threaded

                                              Clamping Lever_LDM/LDF/LDR

                                              Clamp Lever (KF, KR)

                                              Resin Clamp Levers/Straight Handle

                                              Double Arm Clamp Levers

                                              Resin Clamp Levers/Curved Handle

                                              Clamp Lever (FKF, FKR)

                                              Cam Lever

                                              Clamp Levers/with Pad/Radiused Tip

                                              Clamp Levers/Threaded/with Washer

                                              Clamp Levers/Stainless Steel/Threaded/Chrome Plated

                                              Flat Clamp Lever (HKF/HKR)

                                              Flat Clamp Levers

                                              Cam Lever (KCL, KCLS, KCLF)

                                              Cam Lever_LWAM/LWAF

                                              Cam Lever (QLCL)

                                              Push Button Clamp Levers

                                              Safety Resin Clamp Levers

                                              Miniature Resin Clamp Levers

                                              Locking Lever (LL)

                                              Resin Clamp Levers/with Push Button

                                              Clamp Lever LDMS/LDFS

                                              Cam Lever (QLCA)

                                              Mini Clamp Lever (MKF, MKR)

                                              Cam Lever (ECL, ECLN)

                                              Flat Tension Lever (FTF/FT)

                                              Platen Clamping Lever_LEM/LEF

                                              Mini-Clamping Levers_LDCMS/LDCFS

                                              Ratcheting Clamp Levers

                                              Clamp Lever_LHM/LHF

                                              Platen Clamping Lever_LEMS/LEFS

                                              Ergostyle Adjustable Clamp Lever (EAL)

                                              Flat Tension Levers

                                              Cam Lever_LWBM/LWBF

                                              Plastic Clamp Lever_LUDM/LUDF

                                              Mini Plastic Clamp Lever_LECM/LECF

                                              Stainless Steel Clamping Lever KRS, KFS

                                              Y-Shaped Clamp Levers

                                              Tension Levers/Safety Tension Levers

                                              Clamp Nut Lever_LNN

                                              Control Lever (CL)

                                              All Stainless Steel Mirror Clamping Lever MRSS, MFSS

                                              Clamp Lever_LDMS-NI/LDFS-NI

                                              Switch Lever (WL)

                                              CAD
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              Days to Shipวันจัดส่ง Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day 5 Day(s) or more Same day or more Same day or more 3 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day or more 3 Day(s) or more Same day or more 5 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more 4 Day(s) or more Same day or more Same day or more 3 Day(s) or more Same day or more Same day or more 4 Day(s) or more Same day or more Same day or more 3 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day or more 3 Day(s) or more 2 Day(s) or more Same day or more Same day or more
                                              ApplicationClampClampClamp / OperationClampClampClampClampClampClampClampClampClampClampClampClampClampClampClampClampClampClampClampClampClampClampClampClampClampClampClampClampClampClampClampClampClampClampClampClampClampOperationOperationClampClampOperation
                                              Type, ClampClamp MechanismClamp MechanismClamp MechanismClamp MechanismClamp MechanismClamp MechanismClamp MechanismClamp MechanismCam MechanismClamp MechanismClamp MechanismClamp MechanismClamp MechanismClamp MechanismCam MechanismCam MechanismCam MechanismClamp MechanismClamp MechanismClamp MechanismClamp MechanismClamp MechanismClamp MechanismCam MechanismClamp MechanismClamp Mechanism / Cam MechanismClamp MechanismClamp MechanismClamp MechanismRatchet MechanismClamp MechanismClamp MechanismClamp MechanismClamp MechanismCam MechanismClamp MechanismClamp MechanismClamp MechanismClamp MechanismClamp Mechanism--Clamp MechanismClamp Mechanism-
                                              Type, Operation--Not Provided-------------Snap Mechanism-----------------------Not ProvidedNot Provided--Not Provided
                                              Operation DirectionHorizontalHorizontalHorizontalHorizontalHorizontalHorizontalHorizontalHorizontalVerticalHorizontalHorizontalHorizontal-HorizontalVerticalVerticalVerticalHorizontalHorizontalHorizontalHorizontalHorizontalHorizontalVerticalHorizontalVerticalHorizontalHorizontalHorizontalHorizontalHorizontalHorizontalHorizontalHorizontalVerticalHorizontalHorizontalHorizontalHorizontalHorizontalHorizontalHorizontalHorizontalHorizontalHorizontal
                                              ShapeL ShapeL ShapeL ShapeL ShapeL ShapeT ShapeL ShapeL ShapeL ShapeL ShapeL ShapeL ShapeL ShapeL ShapeL ShapeL ShapeL ShapeL ShapeL ShapeL ShapeKnobbed ShapeL ShapeL ShapeL ShapeL ShapeL ShapeKnobbed Shape / KnoblessL ShapeL ShapeL ShapeL ShapeL ShapeL ShapeKnobbed ShapeL ShapeT ShapeL ShapeL ShapeY ShapeKnobbed ShapeL ShapeKnobbed ShapeL ShapeL ShapeKnobbed Shape
                                              L-Shaped Clamp Lever Shape--Set Screw TypeSet Screw Type---Set Screw TypeNo Set Screw Type---Set Screw Type-No Set Screw TypeNo Set Screw TypeSet Screw TypePush Button Type---Push Button TypeSet Screw TypeSet Screw Type / No Set Screw TypeSet Screw TypeNo Set Screw Type-Set Screw TypeSet Screw TypeSet Screw TypeSet Screw TypeSet Screw TypePush Button Type-No Set Screw Type-Set Screw TypeSet Screw Type--No Set Screw Type-Set Screw TypeSet Screw Type-
                                              Knobbed Lever Shape--------------------Ball Knob-----Ball Knob------Ball Knob-----Ball Knob-Single Lever--Single Lever
                                              Mounting Section TypeThreaded / TappedThreaded / TappedThreaded / Tapped / Round BoreThreaded / TappedThreaded / TappedThreaded / TappedThreadedThreaded / TappedThreadedThreadedThreadedThreaded / TappedThreaded / TappedThreadedThreaded / TappedThreaded / TappedThreaded / TappedThreaded / TappedThreadedThreadedTapped / Round BoreThreadedThreaded / TappedThreaded / TappedThreaded / TappedThreaded / TappedThreaded / TappedThreaded / TappedThreaded / TappedThreadedThreaded / TappedThreaded / TappedThreaded / TappedThreaded / TappedThreaded / TappedThreaded / TappedThreaded / TappedThreaded / TappedThreadedThreadedTappedRound BoreThreaded / TappedThreaded / TappedRound Bore
                                              Rotating Radius R(mm)45 ~ 9330 ~ 4245 ~ 10840 ~ 11045 ~ 922548 ~ 9240 ~ 1108045 ~ 78.545 ~ 9345 ~ 9365 ~ 804536.2 ~ 9663 ~ 8263 ~ 8045 ~ 63443050 ~ 10048 ~ 9245 ~ 10840 ~ 1003063 ~ 79102 ~ 14845 ~ 923055 ~ 6845 ~ 7845 ~ 9230 ~ 95100 ~ 15063 ~ 8226 ~ 46.53040 ~ 110459363 ~ 16081 ~ 12730 ~ 11545 ~ 7880 ~ 180
                                              Main Body MaterialZinc AlloyZinc AlloyZinc AlloyZinc AlloyNylonZinc AlloyNylonZinc AlloyZinc AlloyZinc AlloyZinc AlloyStainless Steel / Zinc AlloyZinc AlloyZinc AlloyStainless Steel / AluminumZinc AlloySteelStainless Steel / Zinc AlloyNylonNylonStainless Steel / SteelNylonZinc AlloySteelZinc AlloyPolyamideStainless Steel / SteelNylonZinc AlloyZinc AlloyZinc AlloyNylonPolyamideSteelZinc AlloyNylonNylonZinc AlloyZinc AlloySteelStainless Steel / SteelPolyamideStainless SteelStainless SteelSteel
                                              Main Body, Surface TreatmentBaked CoatingBaked Coating / Chrome PlatingPowder CoatingCoating-Electrostatic Coating-CoatingElectrostatic Coating-Baked CoatingBuffed / Chrome Plating / Nickel PlatingCoatingElectrostatic CoatingElectrolytic Polishing / Powder CoatingElectrostatic CoatingElectroless Nickel PlatingBuffed / Electrostatic Coating--None / Coating-Chrome Plating / Powder CoatingBlack Oxide / Electroless Nickel PlatingCoatingNoneNone / Black OxideNonePowder CoatingElectrostatic CoatingPowder CoatingNoneNoneBlack OxideElectrostatic CoatingNoneNoneElectrostatic CoatingBaked CoatingNoneOthersNoneBuffedNoneBlack Oxide
                                              Mounting Section, MaterialStainless Steel / SteelStainless Steel / SteelSteelStainless Steel / SteelSteelStainless Steel / SteelStainless Steel / SteelStainless Steel / SteelSteelStainless Steel / SteelSteelStainless SteelStainless Steel / SteelStainless Steel / SteelStainless Steel / Steel-SteelStainless Steel / SteelSteelSteelStainless Steel / SteelStainless Steel / SteelStainless SteelSteelSteelStainless Steel / SteelStainless Steel / SteelSteelStainless SteelSteelStainless Steel / SteelStainless SteelStainless Steel / Steel / BrassSteel-SteelSteelStainless SteelStainless Steel / SteelSteelStainless Steel / SteelSteelStainless SteelStainless SteelSteel
                                              Mounting Section, Surface TreatmentNone / Electroless Nickel Plating / Black ChromateNone / Black OxideBlack OxideNone / Black OxideBlack OxideNone / Black OxideNone / Black OxideNone / Black OxideElectroless Nickel PlatingNone / Black ChromateBlack ChromateNoneNone / Black OxideNone / Black OxideNone / Trivalent Chromate-Electroless Nickel PlatingNone / Black OxideBlack OxideBlack OxideNone / CoatingNone / Black OxideNoneElectroless Nickel Plating / Black OxideBlack OxideNone / Zinc PlatingNone / Black OxideBlack OxideNoneBlack OxideNone / Black OxideNoneNone / Zinc PlatingBlack Oxide-Black OxideBlack OxideNoneNone / Black OxideBlack OxideNoneBlack OxideNoneNoneBlack Oxide
                                              Knob Material--------------------ABS Resin-----Phenol------Phenol-----Phenol-Phenol--Phenol
                                              Knob Surface Treatment--------------------None-----None--------------None--None
                                              Gap Adjustment Screw--None----NoneProvided---None-NoneProvided------NoneNoneNoneNone / Provided-NoneNone-NoneNone--None-NoneNone--None-NoneNone-
                                              Mounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia.4 ~ 124 ~ 83 ~ 16M4 ~ M164 ~ 124 ~ 64 ~ 12M5 ~ M165 ~ 85 ~ 106 ~ 124 ~ 12M6 ~ M104 ~ 6M3 ~ M106 ~ 8M6 ~ M84 ~ 84 ~ 64 ~ 610 ~ M164 ~ 123 ~ 16M4 ~ M10M3 ~ M5M6 ~ M8M8 ~ M163 ~ 123 ~ 65 ~ 103 ~ 123 ~ 12M4 ~ M128 ~ 166 ~ 83 ~ 123 ~ 64 ~ 164 ~ 610 ~ 168 ~ 208 ~ 104 ~ M163 ~ 108 ~ 16
                                              Mounting Section, Length L(mm)7 ~ 637 ~ 326 ~ 8010 ~ 608 ~ 507 ~ 3212 ~ 5010 ~ 9030 ~ 6012 ~ 4012 ~ 507 ~ 5015 ~ 6012 ~ 3210 ~ 25010 ~ 6022 ~ 527 ~ 4012 ~ 3212 ~ 40-12 ~ 506 ~ 8015 ~ 5010 ~ 5025 ~ 5030 ~ 606 ~ 806 ~ 5016 ~ 506 ~ 806 ~ 8010 ~ 6030 ~ 6310 ~ 606 ~ 806 ~ 509 ~ 8012 ~ 3230 ~ 6012.5 ~ 31-9 ~ 806 ~ 80-

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Lever