• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
  If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.
 • บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจในการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าและบางสินค้ามีระยะเวลาในการนำส่งนานกว่าปกติในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากข้อกำหนดที่เข้มงวด ในการนำเข้า/ส่งออก เรามีความพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าให้ท่านตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ดูรายละเอียด
  We apologize for delay of delivery and long lead time for some product because of import/export restrictions. We are ready to deliver product to you as usual from November 15th onwards. more information  

Handle(Mounting Section Surface Treatment:Chrome Plating)

Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 23 Day(s) or Less
 1. 1
Brand
Product Series
CAD
Days to Ship
Type
Shape
Handle Material
Handle Surface
Mounting Section Material
Mounting Section Surface Treatment
Mounting Method
Nominal of Thread M
Handle Length H(mm)

  Stationary Handles/with Cylindrical Knob

   Handle Made of SteelRotation Handle Made of Steel (SA, RA)

    Stationary Levers/Cost Efficient Product

     Engineering plastic handle (ER, FR, SFR)

      Engineering plastic rotation grip ER

       Plastic Grip Lever_LRG

        Revolving Grips/Ergonomic

         Revolving Handles/Folding

          Safe Engineering Plastic Rotation GripSER and SER-sus

           Oval Grip Lever (OGL)

            Steel Grip AS

             Revolving Handles/Cost Efficient Product

              Pillar Grip Lever PGL

               Straight plated/sandblast rotating clip

                Mushroom-shaped knob

                 Folding Handles

                  Taper Rotation Grip_NP

                   Plating Fixed Grip_SM

                    Rotation Grip Made of Steel G

                     Rubber Revolving Handle

                      Cone Shaped Levers/Cost Efficient Product

                       Rubber Ball Rotation Grip_GGB

                        Plating Rotation Grip_RM

                         Pillar Grip Lever (PGL)

                          Engineering Plastic Handle, Engineering Plastic Rotating Handle (JIS Type) (NA, GR)

                           Oval Grip Lever OGL

                            Engineering plastic rotation grip E

                             Acetal Revolving Handle NR

                              Steel Grip (Double Chamfered Type) A

                               Steel Handle (Insert Type) B

                                Rotation Grip Made of Steel C

                                 Steel type cylindrical grip F

                                  Steel grip I

                                   Steel Grip (Insert Type) J

                                    Plastic Parts Rotation Handle KRM-H Model

                                     Aluminum zinc alloy plated / sandblast rotating clip

                                      Aluminum Zinc Alloy Plated Rotating Grip

                                       Stationary Handles

                                        Rotating handle (bearing type)

                                        Brand

                                        MISUMI

                                        IMAO CORPORATION

                                        MISUMI

                                        MiSUMi C-VALUE

                                        IMAO CORPORATION

                                        KONISHI

                                        NBK

                                        MISUMI

                                        MISUMI

                                        KONISHI

                                        IMAO CORPORATION

                                        KONISHI

                                        MISUMI

                                        MiSUMi C-VALUE

                                        KONISHI

                                        FLAIR

                                        RICHENGINEERING

                                        FLAIR

                                        NBK

                                        NBK

                                        KONISHI

                                        FLAIR

                                        MISUMI

                                        MiSUMi C-VALUE

                                        NBK

                                        NBK

                                        IMAO CORPORATION

                                        IMAO CORPORATION

                                        KONISHI

                                        KONISHI

                                        KONISHI

                                        KONISHI

                                        KONISHI

                                        KONISHI

                                        KONISHI

                                        KONISHI

                                        KONISHI

                                        KYOWA

                                        FLAIR

                                        FLAIR

                                        FLAIR

                                        FLAIR

                                        Product Series

                                        Stationary Handles/with Cylindrical Knob

                                        Handle Made of SteelRotation Handle Made of Steel (SA, RA)

                                        Stationary Levers/Cost Efficient Product

                                        Engineering plastic handle (ER, FR, SFR)

                                        Engineering plastic rotation grip ER

                                        Plastic Grip Lever_LRG

                                        Revolving Grips/Ergonomic

                                        Revolving Handles/Folding

                                        Safe Engineering Plastic Rotation GripSER and SER-sus

                                        Oval Grip Lever (OGL)

                                        Steel Grip AS

                                        Revolving Handles/Cost Efficient Product

                                        Pillar Grip Lever PGL

                                        Straight plated/sandblast rotating clip

                                        Mushroom-shaped knob

                                        Folding Handles

                                        Taper Rotation Grip_NP

                                        Plating Fixed Grip_SM

                                        Rotation Grip Made of Steel G

                                        Rubber Revolving Handle

                                        Cone Shaped Levers/Cost Efficient Product

                                        Rubber Ball Rotation Grip_GGB

                                        Plating Rotation Grip_RM

                                        Pillar Grip Lever (PGL)

                                        Engineering Plastic Handle, Engineering Plastic Rotating Handle (JIS Type) (NA, GR)

                                        Oval Grip Lever OGL

                                        Engineering plastic rotation grip E

                                        Acetal Revolving Handle NR

                                        Steel Grip (Double Chamfered Type) A

                                        Steel Handle (Insert Type) B

                                        Rotation Grip Made of Steel C

                                        Steel type cylindrical grip F

                                        Steel grip I

                                        Steel Grip (Insert Type) J

                                        Plastic Parts Rotation Handle KRM-H Model

                                        Aluminum zinc alloy plated / sandblast rotating clip

                                        Aluminum Zinc Alloy Plated Rotating Grip

                                        Stationary Handles

                                        Rotating handle (bearing type)

                                        CAD
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D
                                        • 2D
                                        • 2D
                                        • 2D
                                        • 2D
                                        • 2D
                                        • 2D
                                        • 2D
                                        • 2D
                                        • 2D / 3D
                                        • 2D / 3D
                                        • 3D
                                        • 3D
                                        Days to Ship Same day or more Same day or more Same day Same day or more 2 Day(s) or more 4 Day(s) or more Same day or more Same day Same day or more Same day or more 2 Day(s) or more Same day 4 Day(s) or more 2 Day(s) or more 29 Day(s) 2 Day(s) or more 4 Day(s) or more Same day or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more Same day Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more 4 Day(s) or more 3 Day(s) or more 4 Day(s) or more 2 Day(s) or more 3 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 7 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more Same day or more
                                        TypeFixed TypeFixed Type / Rotation TypeFixed TypeRotation Type / Rotating Folding TypeRotation TypeFixed TypeFixed Type / Rotation TypeRotating Folding TypeRotating Folding TypeFixed TypeFixed TypeRotation TypeFixed TypeRotation TypeFixed TypeRotating Folding TypeRotation TypeFixed TypeRotation TypeRotation TypeFixed TypeRotation TypeRotation TypeFixed TypeFixed Type / Rotation TypeFixed TypeRotation TypeRotation TypeFixed TypeFixed TypeRotation TypeFixed TypeFixed TypeFixed TypeRotation TypeRotation TypeRotation TypeFixed TypeRotation Type
                                        ShapeStick Type (Straight) / Ball ShapeConstricted ShapeStick Type (Taper)Stick Type (Straight)Stick Type (Straight)Stick Type (Straight)Constricted ShapeStick Type (Straight)Stick Type (Straight)Egg ShapeConstricted ShapeStick Type (Straight)Stick Type (Taper)Stick Type (Straight)Mushroom ShapeStick Type (Straight)Stick Type (Taper)Constricted ShapeStick Type (Straight)Stick Type (Taper)Stick Type (Taper)Ball ShapeConstricted ShapeStick Type (Straight)Constricted ShapeEgg ShapeStick Type (Taper)Constricted ShapeConstricted ShapeConstricted ShapeConstricted ShapeStick Type (Straight)Constricted ShapeConstricted ShapeStick Type (Taper)Constricted ShapeConstricted ShapeConstricted ShapeStick Type (Straight)
                                        Handle MaterialPhenol / MelamineSteelABS ResinPolyamidePolypropylenePhenolAluminum / Steel / PolypropyleneNylonPolypropylenePhenolSteelSteelPhenolSteelPhenolPhenolNylonSteelSteelPolypropyleneSteelEthylene Propylene RubberSteelPhenolPolypropylenePhenolNylonPolyacetalSteelSteelSteelSteelSteelSteelPolyamideAluminumAluminumAluminumAluminum
                                        Handle SurfaceNoneChrome PlatingNoneNoneNoneNoneNone / Chrome Plating / SandblastingNoneNoneNoneChrome PlatingChrome PlatingNoneChrome Plating / SandblastingAnodizeNoneNoneChrome PlatingChrome PlatingNoneChrome PlatingNoneChrome PlatingNoneNoneNoneNoneNoneChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingNoneChrome Plating / SandblastingChrome PlatingChrome PlatingElectrolytic Polishing
                                        Mounting Section MaterialSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteel
                                        Mounting Section Surface TreatmentChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome PlatingChrome Plating
                                        Mounting MethodThreadedThreadedThreadedThreaded / TappedThreadedThreadedThreadedThreadedThreadedThreadedThreadedThreadedThreadedThreadedThreadedThreadedThreadedThreadedThreadedThreadedPress FitThreadedThreadedThreadedThreadedThreadedThreadedThreadedThreadedPress FitThreadedThreadedThreadedPress FitThreadedThreadedThreadedThreadedThreaded
                                        Nominal of Thread MM6 / M8 / M10 / M12M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 / M16M8 / M10 / M12M6 / M8 / M10 / M12M6 / M8 / M10 / M12 / M16M6 / M8 / M10 / M12M5 / M6 / M8 / M10M8 / M10M6 / M8 / M10 / M12 / M16M6 / M8 / M10 / M12M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 / M16M8 / M10 / M12M6 / M8 / M10 / M12M6 / M8 / M10 / M12M5 / M6 / M8 / M10M6 / M10M6 / M8 / M10 / M12M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 / M16M5 / M6 / M8 / M10 / M12 / M16M8 / M10 / M12-M6 / M8 / M10M6 / M8 / M10 / M12 / M16M6 / M8 / M10 / M12M6 / M8 / M10 / M12M6 / M8 / M10 / M12M8 / M10 / M12 / M16M6 / M8 / M10 / M12M8 / M10 / M12 / M16-M5 / M6 / M8 / M10 / M12 / M16M5 / M6 / M8 / M10 / M12 / M16M5 / M6 / M8 / M10 / M12 / M16-M6 / M8 / M10 / M12M6 / M8 / M10 / M12M6 / M8 / M10M12M10
                                        Handle Length H(mm)18 ~ 8532 ~ 12542 ~ 6066 ~ 12057 ~ 9340 ~ 8548.5 ~ 87.355 ~ 10457 ~ 9331 ~ 6828 ~ 9863 ~ 10040 ~ 10250 ~ 90-65 ~ 9043 ~ 8828 ~ 9835 ~ 9853 ~ 81-37.5 ~ 5048 ~ 10740 ~ 8054 ~ 10831 ~ 6857.5 ~ 10046 ~ 9456 ~ 9828 ~ 9835 ~ 10635 ~ 9830 ~ 9030 ~ 907 ~ 8946 ~ 8550 ~ 8045 ~ 8395

                                        Loading...

                                        1. 1

                                        Related Categories to Handle