• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
  If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.
 • บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจในการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าและบางสินค้ามีระยะเวลาในการนำส่งนานกว่าปกติในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากข้อกำหนดที่เข้มงวด ในการนำเข้า/ส่งออก เรามีความพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าให้ท่านตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ดูรายละเอียด
  We apologize for delay of delivery and long lead time for some product because of import/export restrictions. We are ready to deliver product to you as usual from November 15th onwards. more information  

Handle(Mounting Section Material:Stainless Steel)

Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 23 Day(s) or Less
 1. 1
Brand
Product Series
CAD
Days to Ship
Type
Shape
Handle Material
Handle Surface
Mounting Section Material
Mounting Section Surface Treatment
Mounting Method
Nominal of Thread M
Handle Length H(mm)

  Ball Knobs/Resin

   Stationary Handles/with Cylindrical Knob

    Stationary Handle

     Stationary/Revolving Handles/Stainless Steel

      Engineering plastic handle (ER, FR, SFR)

       Plastic Grip Lever_LRG

        Stationary Handles/Offset/Spherical Knob

         Safe Engineering Plastic Rotation GripSER and SER-sus

          Stainless Steel Rotating Handle (SRG)

           Rotation Grip_GRP

            Conical Grip Lever_LCGS

             Rotary Grip (RG, RGS)

              Oval Grip Lever (OGL)

               Stainless Steel Knob (SB-SUS)

                Bar Grip (BG)

                 Miniature Revolving Handle/Stainless Steel

                  Plastic Stationary Grip GTM / GTF

                   Phenol Rotating Grip (Stainless Steel) FR-sus

                    Small Stainless Steel Rotating Grip (SRG-S)

                     Stainless Steel Rotary Grip SSR

                      Mini Stainless Steel Rotary Grip MSSR

                       Mini Rotary Grip (Stainless Steel) MRGS, MRFGS

                        Engineering plastic rotation grip (stainless steel) ER-sus

                         Oval Grip Lever (Stainless Steel) OGL-sus

                          Mini Plastic Rotating Grip_GMP

                           Revolving Grip GDP

                            Stainless Steel Fixed Grip_GSS

                             Retractable Rotation Grip GDR

                              Pillar Grip Lever (PGL)

                               Stainless Steel Bar Grip (SBG)

                                Rotating Grip RG, RG-N, RG-N-sus

                                 Stainless Steel Tube-shaped Grip SSG

                                  Pillar Grip Lever (Stainless Steel) PGL-sus

                                  • On Sale Till 31/12/2018

                                  Core-less Stainless Steel Ball

                                  Brand

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  MISUMI

                                  IMAO CORPORATION

                                  NBK

                                  MISUMI

                                  KONISHI

                                  IMAO CORPORATION

                                  NBK

                                  NBK

                                  IMAO CORPORATION

                                  IMAO CORPORATION

                                  IMAO CORPORATION

                                  IMAO CORPORATION

                                  MISUMI

                                  NBK

                                  KONISHI

                                  IMAO CORPORATION

                                  KONISHI

                                  KONISHI

                                  KONISHI

                                  KONISHI

                                  KONISHI

                                  NBK

                                  NBK

                                  NBK

                                  NBK

                                  IMAO CORPORATION

                                  IMAO CORPORATION

                                  KONISHI

                                  KONISHI

                                  KONISHI

                                  TRUSCO

                                  Product Series

                                  Ball Knobs/Resin

                                  Stationary Handles/with Cylindrical Knob

                                  Stationary Handle

                                  Stationary/Revolving Handles/Stainless Steel

                                  Engineering plastic handle (ER, FR, SFR)

                                  Plastic Grip Lever_LRG

                                  Stationary Handles/Offset/Spherical Knob

                                  Safe Engineering Plastic Rotation GripSER and SER-sus

                                  Stainless Steel Rotating Handle (SRG)

                                  Rotation Grip_GRP

                                  Conical Grip Lever_LCGS

                                  Rotary Grip (RG, RGS)

                                  Oval Grip Lever (OGL)

                                  Stainless Steel Knob (SB-SUS)

                                  Bar Grip (BG)

                                  Miniature Revolving Handle/Stainless Steel

                                  Plastic Stationary Grip GTM / GTF

                                  Phenol Rotating Grip (Stainless Steel) FR-sus

                                  Small Stainless Steel Rotating Grip (SRG-S)

                                  Stainless Steel Rotary Grip SSR

                                  Mini Stainless Steel Rotary Grip MSSR

                                  Mini Rotary Grip (Stainless Steel) MRGS, MRFGS

                                  Engineering plastic rotation grip (stainless steel) ER-sus

                                  Oval Grip Lever (Stainless Steel) OGL-sus

                                  Mini Plastic Rotating Grip_GMP

                                  Revolving Grip GDP

                                  Stainless Steel Fixed Grip_GSS

                                  Retractable Rotation Grip GDR

                                  Pillar Grip Lever (PGL)

                                  Stainless Steel Bar Grip (SBG)

                                  Rotating Grip RG, RG-N, RG-N-sus

                                  Stainless Steel Tube-shaped Grip SSG

                                  Pillar Grip Lever (Stainless Steel) PGL-sus

                                  Core-less Stainless Steel Ball

                                  CAD
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D
                                  • 2D
                                  • 2D
                                  • 2D
                                  • 2D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D / 3D
                                  • 2D
                                  • 2D
                                  • 2D
                                  Days to Ship Same day Same day or more Same day or more Same day 3 Day(s) or more 4 Day(s) or more Same day or more 2 Day(s) or more Same day or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 3 Day(s) or more Same day or more Same day or more 4 Day(s) or more Same day Same day or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 2 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 2 Day(s) or more 4 Day(s) or more 6 Day(s) or more Same day or more 4 Day(s) or more Same day or more 4 Day(s) or more 3 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 4 Day(s) or more
                                  TypeFixed TypeFixed TypeFixed TypeFixed Type / Rotation TypeRotation TypeFixed TypeFixed TypeRotating Folding TypeRotation TypeRotation TypeFixed TypeRotation TypeFixed TypeFixed TypeFixed TypeRotation TypeFixed TypeRotation TypeRotation TypeRotation TypeRotation TypeRotation TypeRotation TypeFixed TypeRotation TypeRotation TypeFixed TypeRotating Folding TypeFixed TypeFixed TypeRotation TypeFixed TypeFixed TypeFixed Type
                                  ShapeBall ShapeStick Type (Straight) / Ball ShapeStick Type (Straight)Stick Type (Straight)Stick Type (Straight)Stick Type (Straight)AngledStick Type (Straight)Stick Type (Straight)Stick Type (Straight)Stick Type (Straight)Stick Type (Straight)Egg ShapeBall ShapeStick Type (Straight)Stick Type (Straight)Stick Type (Straight)Stick Type (Straight)Stick Type (Straight)Stick Type (Straight)Stick Type (Straight)Stick Type (Straight)Stick Type (Straight)Egg ShapeStick Type (Straight)Stick Type (Straight)Stick Type (Straight)Stick Type (Straight)Stick Type (Straight)Stick Type (Straight)Stick Type (Straight)Stick Type (Straight)Stick Type (Taper)Ball Shape
                                  Handle MaterialStainless SteelPhenol / MelaminePhenolStainless SteelPolyamidePhenolPhenolPolypropyleneStainless SteelPhenolPhenolPolypropylenePhenolStainless SteelPolypropyleneStainless SteelNylonPhenolStainless SteelStainless SteelStainless SteelPhenolPolypropylenePhenolNylonNylonStainless SteelNylonPhenolStainless SteelPolypropyleneStainless SteelPhenolStainless Steel
                                  Handle SurfaceBuffedNoneNoneElectrolytic PolishingNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneElectrolytic PolishingNoneElectrolytic PolishingNoneNoneNoneBuffedNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneBuffedNoneNone
                                  Mounting Section MaterialStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless Steel
                                  Mounting Section Surface TreatmentNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneBuffedNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneBuffedNoneNone
                                  Mounting MethodTappedThreadedThreadedThreadedThreadedThreadedThreadedThreadedThreadedThreaded, with Hex SocketThreadedThreadedThreadedTappedTappedThreadedThreaded / TappedThreadedThreadedThreadedThreadedThreaded / TappedThreadedThreadedThreadedThreaded, with Hex SocketThreadedTappedThreadedTappedThreaded, with Hex SocketThreadedThreadedTapped
                                  Nominal of Thread MM3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10M6 / M8 / M10 / M12M6 / M8 / M10 / M12M5 / M6 / M8 / M10M8 / M10 / M12M6 / M8 / M10 / M12M5 / M6 / M8 / M10 / M12M6 / M8 / M10 / M12 / M16M5 / M6 / M8 / M10M6 / M8 / M10 / M12M6 / M8 / M10 / M12M6 / M8 / M10M6 / M8 / M10 / M12M5 / M6 / M8 / M10 / M12M6 / M8 / M10 / M12 / M16M6M5 / M6 / M8 / M10 / M12M5 / M6 / M8 / M10 / M12 / M16M5 / M6 / M8 / M10M6 / M8 / M10 / M12M5 / M6 / M8 / M10M5 / M6 / M8 / M10M6 / M8 / M10 / M12 / M16M6 / M8 / M10 / M12M6M6 / M8 / M10M5 / M6 / M8 / M10 / M12M5 / M6M6 / M8 / M10 / M12M6 / M8 / M10 / M12 / M16M6 / M10 / M12M6 / M8 / M10 / M12M6 / M8 / M10 / M12M5 / M6 / M8 / M10 / M12
                                  Handle Length H(mm)13.5 ~ 3718 ~ 8540 ~ 8539 ~ 7066 ~ 10740 ~ 8524 ~ 6557 ~ 9345 ~ 8040 ~ 10230 ~ 5340 ~ 9031 ~ 6818 ~ 3759 ~ 971650 ~ 9536 ~ 11023 ~ 4045 ~ 8519 ~ 3018 ~ 3057 ~ 9331 ~ 6818.8 ~ 23.841.5 ~ 8440 ~ 10043 ~ 8640 ~ 8059 ~ 9740 ~ 9050 ~ 10040 ~ 10218 ~ 37

                                  Loading...

                                  1. 1

                                  Related Categories to Handle