• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Casters(Page17)

Search by specifying the lower class categoryค้นหาโดยระบุหมวดหมู่ที่ต่ำกว่า

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Caster Type
Mounting Height H(mm)
Load Range(daN)
Stopper (Detail)
Wheel Material
Wheel Characteristics
Fitting Material
Mounting Hole Type
Mounting Hole Pitch, Long Length Direction L1(mm)
Mounting Hole Pitch, Short Length Direction W1(mm)
Thread Dia.
Wheel Dia. D(Ø)
Mounting Hole Pitch Circular Diameter(mm)

  Ball Caster (Die Cast) Bolt Type

   Ball Caster (Urethane Foam Rolled) Bolt Type

    DB Ball Caster, Bolt Type

     Ductile Casters (for Heavy Loads) (Swivel Car) O Type

      Ductile Caster (for Heavy Loads) (Non-Fixed-Path Car) LR Type

       Press Caster (Free Wheel) S Type

        Casters with, Adjuster, L-75

         Steel Plate Caster, Free Swivel/Stopper, Inlucdes JB Metal Fitting, MCB/JB

          Stainless Steel Caster - Fixed - KS Metal Fittings - F/KS

           Stainless Steel Caster, Fixed, with KS Metal Fitting, MCB/KS

            Stainless Steel Casters, Mounted, Includes KS Metal Fittings, UP/KS

             Stainless Steel Casters, Swivel, with JS Metal Fittings, F / JS

              Stainless Steel Caster, Freely Swiveling, Includes JS Metal Fittings, MCB/JS

               Stainless Steel Casters, Independent, with JS Metal Fittings, UP / JS

                Stainless Steel Caster, Swivel / Stopper, Includes JSZ Metal Fittings, F/JSZ

                 Stainless Steel Casters Free Stopper, with JSZ Metal Fittings MCB/JSZ

                  Stainless Steel Casters, Freely Swiveling, Stopper with JSZ Metal Fittings, UP/JSZ

                   Ductile Caster Angle Wheel, R-Type

                    Ductile Caster - Wide - Fixed - MG-W with Metal Fittings - EU/MG-W

                     Ductile Caster Wide Type, Swiveling MG-O Metal Fittings, E/MG-O

                      Steel Plate Caster, Fixed, Includes K Fitting, F/K

                       Steel Plate Caster, with Fixed K Fitting MCB/K

                        Steel Plate Caster - with Fixed K Fitting UP / K

                         Steel Plate Caster, Free, with J Bracket, F/J

                          Steel Plate Caster, Freely Swiveling, J Bracket, MCB/J

                           Steel Plate Caster, Free, with J Bracket, UP/J

                            Steel Casters - Flexible - Stopper - with JB Fittings - UP/JB

                             Pneumatic Wheels for Industrial Wheels H/J

                              Air Filled Wheels H/K for Industrial Vehicles

                               Small Caster for Heavy Loads, with Adjuster L-JW Fitting L-MCB/JW

                                Small Casters for Heavy Loads, with Fixed KW Fittings MCB/KW

                                 Small Caster for Heavy Loads, with Fixed KW, Fittings N/KW

                                  MCB/JW with Small Heavy Duty Caster Free JW Fitting

                                   Small Caster for Heavy Loads, with Free JW Fittings, N/KW

                                    Dual-Wheel Caster, TY40N/TY50N

                                     Dual-Wheel Caster, TY40NSV/TY50NSV/TY60JNSV

                                      Dual-Wheel Caster, TY60N/TY75N

                                       Low-Vehicle Model Freely Swiveling Casters, UT-50

                                        Suspension Caster CT100

                                         Caster with Dust Cover CF050

                                          Caster with Dust Cover CF075

                                           Caster with Dust Cover CF050N

                                            Dual-Wheel Caster, TFW40N

                                             Dual-Wheel Caster, TFW50

                                              Dual-Wheel Caster, TFW50N

                                              Brand

                                              TOSHINCASTER

                                              TOSHINCASTER

                                              TOSHINCASTER

                                              SUEHIRO

                                              SUEHIRO

                                              SUEHIRO

                                              OKAMOTO KOKI

                                              OKAMOTO KOKI

                                              OKAMOTO KOKI

                                              OKAMOTO KOKI

                                              OKAMOTO KOKI

                                              OKAMOTO KOKI

                                              OKAMOTO KOKI

                                              OKAMOTO KOKI

                                              OKAMOTO KOKI

                                              OKAMOTO KOKI

                                              OKAMOTO KOKI

                                              OKAMOTO KOKI

                                              OKAMOTO KOKI

                                              OKAMOTO KOKI

                                              OKAMOTO KOKI

                                              OKAMOTO KOKI

                                              OKAMOTO KOKI

                                              OKAMOTO KOKI

                                              OKAMOTO KOKI

                                              OKAMOTO KOKI

                                              OKAMOTO KOKI

                                              OKAMOTO KOKI

                                              OKAMOTO KOKI

                                              OKAMOTO KOKI

                                              OKAMOTO KOKI

                                              OKAMOTO KOKI

                                              OKAMOTO KOKI

                                              OKAMOTO KOKI

                                              OKAMOTO KOKI

                                              OKAMOTO KOKI

                                              OKAMOTO KOKI

                                              OKAMOTO KOKI

                                              TOKAI CASTER

                                              TOKAI CASTER

                                              TOKAI CASTER

                                              TOKAI CASTER

                                              TOKAI CASTER

                                              TOKAI CASTER

                                              TOKAI CASTER

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              Ball Caster (Die Cast) Bolt Type

                                              Ball Caster (Urethane Foam Rolled) Bolt Type

                                              DB Ball Caster, Bolt Type

                                              Ductile Casters (for Heavy Loads) (Swivel Car) O Type

                                              Ductile Caster (for Heavy Loads) (Non-Fixed-Path Car) LR Type

                                              Press Caster (Free Wheel) S Type

                                              Casters with, Adjuster, L-75

                                              Steel Plate Caster, Free Swivel/Stopper, Inlucdes JB Metal Fitting, MCB/JB

                                              Stainless Steel Caster - Fixed - KS Metal Fittings - F/KS

                                              Stainless Steel Caster, Fixed, with KS Metal Fitting, MCB/KS

                                              Stainless Steel Casters, Mounted, Includes KS Metal Fittings, UP/KS

                                              Stainless Steel Casters, Swivel, with JS Metal Fittings, F / JS

                                              Stainless Steel Caster, Freely Swiveling, Includes JS Metal Fittings, MCB/JS

                                              Stainless Steel Casters, Independent, with JS Metal Fittings, UP / JS

                                              Stainless Steel Caster, Swivel / Stopper, Includes JSZ Metal Fittings, F/JSZ

                                              Stainless Steel Casters Free Stopper, with JSZ Metal Fittings MCB/JSZ

                                              Stainless Steel Casters, Freely Swiveling, Stopper with JSZ Metal Fittings, UP/JSZ

                                              Ductile Caster Angle Wheel, R-Type

                                              Ductile Caster - Wide - Fixed - MG-W with Metal Fittings - EU/MG-W

                                              Ductile Caster Wide Type, Swiveling MG-O Metal Fittings, E/MG-O

                                              Steel Plate Caster, Fixed, Includes K Fitting, F/K

                                              Steel Plate Caster, with Fixed K Fitting MCB/K

                                              Steel Plate Caster - with Fixed K Fitting UP / K

                                              Steel Plate Caster, Free, with J Bracket, F/J

                                              Steel Plate Caster, Freely Swiveling, J Bracket, MCB/J

                                              Steel Plate Caster, Free, with J Bracket, UP/J

                                              Steel Casters - Flexible - Stopper - with JB Fittings - UP/JB

                                              Pneumatic Wheels for Industrial Wheels H/J

                                              Air Filled Wheels H/K for Industrial Vehicles

                                              Small Caster for Heavy Loads, with Adjuster L-JW Fitting L-MCB/JW

                                              Small Casters for Heavy Loads, with Fixed KW Fittings MCB/KW

                                              Small Caster for Heavy Loads, with Fixed KW, Fittings N/KW

                                              MCB/JW with Small Heavy Duty Caster Free JW Fitting

                                              Small Caster for Heavy Loads, with Free JW Fittings, N/KW

                                              Dual-Wheel Caster, TY40N/TY50N

                                              Dual-Wheel Caster, TY40NSV/TY50NSV/TY60JNSV

                                              Dual-Wheel Caster, TY60N/TY75N

                                              Low-Vehicle Model Freely Swiveling Casters, UT-50

                                              Suspension Caster CT100

                                              Caster with Dust Cover CF050

                                              Caster with Dust Cover CF075

                                              Caster with Dust Cover CF050N

                                              Dual-Wheel Caster, TFW40N

                                              Dual-Wheel Caster, TFW50

                                              Dual-Wheel Caster, TFW50N

                                              CAD
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              Days to Shipวันจัดส่ง 10 Day(s) or more 2 Day(s) or more 8 Day(s) or more 13 Day(s) or more 11 Day(s) or more 2 Day(s) or more Same day Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more Same day or more 4 Day(s) or more Same day or more 4 Day(s) or more 2 Day(s) or more 13 Day(s) or more 11 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day Same day or more Same day or more Same day or more Same day 4 Day(s) or more 2 Day(s) or more Same day Same day or more 11 Day(s) or more Same day Same day 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more 11 Day(s) or more 2 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 8 Day(s) or more
                                              Caster TypeScrew-In TypeScrew-In TypeScrew-In TypePlate Type SwivelPlate Type SwivelPlate Type SwivelWith Leveling MountsPlate Type SwivelPlate Type FixedPlate Type FixedPlate Type FixedPlate Type SwivelPlate Type SwivelPlate Type SwivelPlate Type SwivelPlate Type SwivelPlate Type SwivelPlate Type FixedPlate Type FixedPlate Type SwivelPlate Type FixedPlate Type FixedPlate Type FixedPlate Type SwivelPlate Type SwivelPlate Type SwivelPlate Type SwivelPlate Type SwivelPlate Type FixedWith Leveling MountsPlate Type FixedPlate Type FixedPlate Type SwivelPlate Type SwivelScrew-In Type / Dual WheelsScrew-In Type / Dual WheelsScrew-In Type / Dual WheelsPlate Type SwivelPlate Type Swivel / Dual WheelsPlate Type Swivel / Dual WheelsPlate Type SwivelScrew-In TypeScrew-In Type / Dual WheelsPlate Type Swivel / Dual WheelsScrew-In Type / Dual Wheels
                                              Mounting Height H(mm)61 ~ 7261 ~ 6670140 ~ 195220200124.5101 ~ 178101 ~ 178101 ~ 178101 ~ 178101 ~ 178101 ~ 178101 ~ 178144 ~ 178144 ~ 178144 ~ 17874 ~ 142140 ~ 300140 ~ 350101 ~ 178101 ~ 178101 ~ 178101 ~ 178101 ~ 178101 ~ 178101 ~ 178293 ~ 378.5293 ~ 378.592 ~ 10668 ~ 10668 ~ 10668 ~ 10668 ~ 10643.5 ~ 57.543.5 ~ 68.569 ~ 84.555133.5669358.546.5 ~ 486658.5
                                              Load Range(daN)35.01~80.00~35.00 / 35.01~80.0035.01~80.00140.01~220.00 / 320.01~485.00485.01~750.00140.01~220.00 / 220.01~320.00140.01~220.0035.01~80.00 / 80.01~140.0035.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00220.01~320.00 / 320.01~485.00 / 485.01~750.0080.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.0035.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00220.01~320.00 / 320.01~485.00 / 485.01~750.0080.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.0080.01~140.00 / 140.01~220.00220.01~320.00 / 485.01~750.00140.01~220.00 / 220.01~320.0080.01~140.00 / 220.01~320.00320.01~485.00 / 485.01~750.00 / 750.01~80.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00 / 485.01~750.0035.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.0080.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.0035.01~80.00 / 80.01~140.00 / 140.01~220.00140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.0080.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.0080.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.0080.01~140.00 / 140.01~220.0080.01~140.00 / 140.01~220.00220.01~320.00 / 320.01~485.00140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.0035.01~80.0035.01~80.00 / 80.01~140.00140.01~220.0035.01~80.00~35.00 / 35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00
                                              Stopper (Detail)Not ProvidedNot ProvidedNot Provided / With Rotation StopperNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedWith Double Stopper (Rotation + Swivel)Not ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedWith Double Stopper (Rotation + Swivel)With Double Stopper (Rotation + Swivel)With Double Stopper (Rotation + Swivel)Not ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedWith Double Stopper (Rotation + Swivel)Not ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided / With Rotation StopperNot Provided / With Rotation StopperNot ProvidedNot Provided / With Rotation StopperNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided / With Rotation StopperNot Provided / With Rotation StopperNot Provided / With Rotation Stopper
                                              Wheel MaterialSteelUrethaneUrethaneUrethaneUrethaneSynthetic Rubber / UrethaneSteelNylonRubberNylonUrethaneRubberNylonUrethaneRubberNylonUrethaneSteelUrethaneRubberRubberNylonUrethaneRubberNylonUrethaneUrethaneRubberRubberNylonNylonOthersNylonOthersNylonNylonNylonUrethaneElastomerElastomerElastomerElastomerNylonNylonNylon
                                              Wheel Characteristics-Not ProvidedNot ProvidedOil ResistanceOil ResistanceOil Resistance--------------------------------Abrasion Resistance / Oil Resistance / Chemical ResistanceAbrasion Resistance / Oil Resistance / Chemical ResistanceAbrasion Resistance / Oil Resistance / Chemical ResistanceAbrasion Resistance / Oil Resistance / Chemical ResistanceAbrasion Resistance / Oil Resistance / Chemical ResistanceAbrasion Resistance / Oil Resistance / Chemical ResistanceAbrasion Resistance / Oil Resistance / Chemical Resistance
                                              Fitting MaterialSteelSteelSteelSteelSteelOthersSteelSteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteel
                                              Mounting Hole Type---Slotted HoleSlotted HoleSlotted Hole-Round HoleRound HoleRound HoleRound HoleRound HoleRound HoleRound HoleRound HoleRound HoleRound HoleRound holes (two holes)Round HoleRound HoleRound HoleRound HoleRound HoleRound HoleRound HoleRound HoleRound HoleRound HoleRound Hole-Round HoleRound HoleRound HoleRound Hole---Round HoleRound HoleRound Hole / Round Holes (3 Holes)Round Hole--Round Hole / Round Holes (3 Holes)-
                                              Mounting Hole Pitch, Long Length Direction L1(mm)---80(90) ~ 95(105)110(125)90(100)-63 ~ 8063 ~ 10063 ~ 10063 ~ 10063 ~ 8063 ~ 8063 ~ 8071 ~ 8071 ~ 8071 ~ 8095 ~ 170114 ~ 172114 ~ 18463 ~ 10063 ~ 10063 ~ 10063 ~ 8063 ~ 8063 ~ 8063 ~ 80125 ~ 140125 ~ 140-66 ~ 10366 ~ 10354 ~ 7154 ~ 71---94504646--46-
                                              Mounting Hole Pitch, Short Length Direction W1(mm)---80(90) ~ 95(105)110(125)90(100)-63 ~ 8040 ~ 5640 ~ 5640 ~ 5663 ~ 8063 ~ 8063 ~ 8071 ~ 8071 ~ 8071 ~ 80-50 ~ 8050 ~ 8040 ~ 5640 ~ 5640 ~ 5663 ~ 8063 ~ 8063 ~ 8063 ~ 80125 ~ 140125 ~ 140-36 ~ 5236 ~ 5236 ~ 7136 ~ 71---94503535--35-
                                              Thread Dia.UNF3/8 ~ M8UNF3/8 ~ M8UNF3/8 ~ M8--------------------------------M8 ~ M12M12 ~ M16----UNF1/2 ~ M12(P1.75)W3/8 ~ M12(P1.75)-UNF1/2 ~ M12(P1.75)
                                              Wheel Dia. D(Ø)51 ~ 61.554 ~ 6163100 ~ 1501501507575 ~ 13075 ~ 13075 ~ 13075 ~ 13075 ~ 13075 ~ 13075 ~ 130100 ~ 130100 ~ 130100 ~ 13075 ~ 150100 ~ 250100 ~ 30075 ~ 13075 ~ 13075 ~ 13075 ~ 13075 ~ 13075 ~ 13075 ~ 130250 ~ 350250 ~ 35065 ~ 7550 ~ 7550 ~ 7550 ~ 7550 ~ 7540 ~ 5040 ~ 6060 ~ 7550100507550405050
                                              Mounting Hole Pitch Circular Diameter(mm)---------------------------------------54---54-

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Casters