• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2562 คลิก
  MISUMI's Holiday in November 2019 click

Casters(Wheel Material:Engineering Plastics)

Search by specifying the lower class categoryค้นหาโดยระบุหมวดหมู่ที่ต่ำกว่า

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Caster Type
Mounting Height H(mm)
Load Range(daN)
Stopper (Detail)
Wheel Material
Wheel Characteristics
Fitting Material
Mounting Hole Type
Mounting Hole Pitch, Long Length Direction L1(mm)
Mounting Hole Pitch, Short Length Direction W1(mm)
Thread Dia.
Wheel Dia. D(Ø)
Mounting Hole Pitch Circular Diameter(mm)

  Casters - Low Profile - Swivel / Fixed / Stopper

   Casters - Heavy Load

    Casters/Low Floor Type/Screw-in Type

     Casters/Very Heavy Load/Swivel Type

      Casters/Medium to Heavy Load Type

       Casters with Adjustment Pads/Heavy Load/Integrated Type

        Casters with Adjustment Pads/Heavy Load Type

         Industrial Caster, STM Series Freely Swiveling Type

          Foot Master Adjustable Caster Swivel

           JB Model Swivel Wheel Plate Type (With Double Stopper)

            Industrial Caster SKM Series Fixed

             Functional Type, 100HB2AF-EP, Track Type, for Use with Heavy Loads/Low Floors, Includes Adjuster Foot, Engineered Plastic (EP) Wheel (Packing Caster)

              Industrial Casters - STH Series, Swivel

               Stainless Steel Caster SU-STC Series Swivel

                Stainless Steel Caster, SU-STC Series, Includes Independent Stopper

                 Industrial Casters - STM Series, Swivel Type with Stopper (S-2/S-3)

                  J2K Model Swivel Wheel (Swivel Rigid Type) Plate Type

                   Caster with Adjuster Foot Free Wheel Plate Type

                    K Model Rigid Wheel Plate Type

                     J-S Model Swivel Wheel Plate Type (With Stopper)

                      Foot jack with caster CFJ type

                       Stainless Steel Caster SU-SKC Series Fixed

                        Industrial Casters - SKH Series, Fixed

                         Industrial Caster, SMT Series, Independent Stopper (W-3) Included

                          J Model Swivel Wheel Plate Type

                           Heavy-Duty Low Floor Type Swivel Caster and Adjuster without Stopper, K-100HB2-AF

                            Low-Floor Type Fixed Casters for Heavy Loads Without Stopper K-600HB2

                             Series with Adjuster Foot, HG-AF Model

                              Casters/Ultra Low Profile and Lightweight

                               UHG Independent Wheel Plate Type

                                KB Model Rigid Wheel Plate Type (With Stopper)

                                 EP Engineering Plastic Wheel (Packing Caster) with Heavy Class 600HB2-EP Fixed Type Small Heavy Duty Radial Bearings

                                  Caster Model UHWG for Heavy Loads

                                   J2K-S Model Swivel Wheel (Swivel Rigid Type) Plate Type

                                    J2 Model Swivel Wheel Plate Type

                                     JK-S Swivel Wheel (Swivel Rigid Type) Plate Type

                                      JK Model Swivel Wheel (Swivel Rigid Type) Plate Type

                                       K2 Model Fixed Wheel Plate Type

                                        J2-S Model Swivel Wheel Plate Type (With Stopper)

                                         HSG Free Swivel Plate Type

                                          SUS-HSG Free Swivel Plate Type

                                           PWD/PWDS type

                                            PWD/PWDS type, Bolt Type

                                             Dual-Wheel Caster, TX40/TX50

                                              Dual-Wheel Caster, TX40N/TX50N

                                              Brand

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              MISUMI

                                              NANSIN

                                              NANSIN

                                              YUEI CASTER

                                              NANSIN

                                              UCHIMURA

                                              NANSIN

                                              NANSIN

                                              NANSIN

                                              NANSIN

                                              YUEI CASTER

                                              YUEI CASTER

                                              YUEI CASTER

                                              YUEI CASTER

                                              NABEYA

                                              NANSIN

                                              NANSIN

                                              NANSIN

                                              YUEI CASTER

                                              TAKIGEN

                                              TAKIGEN

                                              YUEI CASTER

                                              MISUMI

                                              YUEI CASTER

                                              YUEI CASTER

                                              UCHIMURA

                                              YUEI CASTER

                                              YUEI CASTER

                                              YUEI CASTER

                                              YUEI CASTER

                                              YUEI CASTER

                                              YUEI CASTER

                                              YUEI CASTER

                                              YUEI CASTER

                                              YUEI CASTER

                                              TOSHINCASTER

                                              TOSHINCASTER

                                              TOKAI CASTER

                                              TOKAI CASTER

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              Casters - Low Profile - Swivel / Fixed / Stopper

                                              Casters - Heavy Load

                                              Casters/Low Floor Type/Screw-in Type

                                              Casters/Very Heavy Load/Swivel Type

                                              Casters/Medium to Heavy Load Type

                                              Casters with Adjustment Pads/Heavy Load/Integrated Type

                                              Casters with Adjustment Pads/Heavy Load Type

                                              Industrial Caster, STM Series Freely Swiveling Type

                                              Foot Master Adjustable Caster Swivel

                                              JB Model Swivel Wheel Plate Type (With Double Stopper)

                                              Industrial Caster SKM Series Fixed

                                              Functional Type, 100HB2AF-EP, Track Type, for Use with Heavy Loads/Low Floors, Includes Adjuster Foot, Engineered Plastic (EP) Wheel (Packing Caster)

                                              Industrial Casters - STH Series, Swivel

                                              Stainless Steel Caster SU-STC Series Swivel

                                              Stainless Steel Caster, SU-STC Series, Includes Independent Stopper

                                              Industrial Casters - STM Series, Swivel Type with Stopper (S-2/S-3)

                                              J2K Model Swivel Wheel (Swivel Rigid Type) Plate Type

                                              Caster with Adjuster Foot Free Wheel Plate Type

                                              K Model Rigid Wheel Plate Type

                                              J-S Model Swivel Wheel Plate Type (With Stopper)

                                              Foot jack with caster CFJ type

                                              Stainless Steel Caster SU-SKC Series Fixed

                                              Industrial Casters - SKH Series, Fixed

                                              Industrial Caster, SMT Series, Independent Stopper (W-3) Included

                                              J Model Swivel Wheel Plate Type

                                              Heavy-Duty Low Floor Type Swivel Caster and Adjuster without Stopper, K-100HB2-AF

                                              Low-Floor Type Fixed Casters for Heavy Loads Without Stopper K-600HB2

                                              Series with Adjuster Foot, HG-AF Model

                                              Casters/Ultra Low Profile and Lightweight

                                              UHG Independent Wheel Plate Type

                                              KB Model Rigid Wheel Plate Type (With Stopper)

                                              EP Engineering Plastic Wheel (Packing Caster) with Heavy Class 600HB2-EP Fixed Type Small Heavy Duty Radial Bearings

                                              Caster Model UHWG for Heavy Loads

                                              J2K-S Model Swivel Wheel (Swivel Rigid Type) Plate Type

                                              J2 Model Swivel Wheel Plate Type

                                              JK-S Swivel Wheel (Swivel Rigid Type) Plate Type

                                              JK Model Swivel Wheel (Swivel Rigid Type) Plate Type

                                              K2 Model Fixed Wheel Plate Type

                                              J2-S Model Swivel Wheel Plate Type (With Stopper)

                                              HSG Free Swivel Plate Type

                                              SUS-HSG Free Swivel Plate Type

                                              PWD/PWDS type

                                              PWD/PWDS type, Bolt Type

                                              Dual-Wheel Caster, TX40/TX50

                                              Dual-Wheel Caster, TX40N/TX50N

                                              CAD
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              • 2D
                                              Days to Shipวันจัดส่ง Same day or more Same day Same day or more Same day Same day or more Same day Same day Same day or more 98 Day(s) or more 12 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 10 Day(s) or more 2 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 7 Day(s) or more 6 Day(s) or more Same day or more 4 Day(s) or more 12 Day(s) or more Same day Same day or more 4 Day(s) or more Same day or more 2 Day(s) or more 10 Day(s) or more 2 Day(s) or more 6 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 10 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more Quote Quote 2 Day(s) or more Same day or more
                                              Caster TypePlate Type Swivel / Plate Type FixedPlate Type Swivel / Plate Type FixedScrew-In TypePlate Type Swivel / Plate Type FixedPlate Type SwivelWith Leveling Mounts-Plate Type SwivelPlate Type Swivel / With Leveling MountsPlate Type SwivelPlate Type FixedPlate Type Swivel / With Leveling MountsPlate Type SwivelPlate Type SwivelPlate Type SwivelPlate Type SwivelPlate Type SwivelPlate Type Swivel / With Leveling MountsPlate Type FixedPlate Type SwivelWith Leveling MountsPlate Type FixedPlate Type FixedPlate Type SwivelPlate Type SwivelPlate Type Swivel / With Leveling MountsPlate Type Fixed / OthersPlate Type Swivel / With Leveling Mounts / OthersPlate Type SwivelPlate Type Swivel / OthersPlate Type FixedPlate Type FixedPlate Type Swivel / Dual WheelsPlate Type SwivelPlate Type SwivelPlate Type SwivelPlate Type SwivelPlate Type FixedPlate Type SwivelPlate Type SwivelPlate Type SwivelPlate Type Swivel / Others / Dual WheelsScrew-In Type / Others / Dual WheelsPlate Type Swivel / Dual WheelsScrew-In Type / Dual Wheels
                                              Mounting Height H(mm)68 ~ 10668 ~ 10674 ~ 10779 ~ 10779 ~ 10092 ~ 10692 ~ 106100 ~ 250131-100 ~ 25060 ~ 70144 ~ 198130 ~ 250130 ~ 190144 ~ 250170120--92 ~ 106130 ~ 250144 ~ 198100 ~ 250-60 ~ 7060 ~ 10692 ~ 10688 ~ 9879 ~ 140-60 ~ 106150 ~ 200170170--17017079 ~ 10079 ~ 10070.56448 ~ 63.543 ~ 56
                                              Load Range(daN)80.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.0080.01~140.00 / 140.01~220.00320.01~485.00 / 485.01~750.00220.01~320.00220.01~320.00 / 320.01~485.00220.01~320.00 / 320.01~485.0080.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00485.01~750.0080.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.0080.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00140.01~220.00 / 220.01~320.00320.01~485.00 / 485.01~750.0080.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.0080.01~140.00 / 140.01~220.00140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00140.01~220.00220.01~320.0080.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.0080.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00220.01~320.00 / 320.01~485.0080.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00320.01~485.00 / 485.01~750.0080.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.0080.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00140.01~220.00 / 220.01~320.00140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00220.01~320.00220.01~320.00320.01~485.00 / 485.01~750.00 / 750.01~80.01~140.00 / 140.01~220.00 / 220.01~320.00140.01~220.00 / 220.01~320.00 / 320.01~485.00750.01~140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00220.01~320.00220.01~320.00~35.00~35.0035.01~80.0035.01~80.00
                                              Stopper (Detail)Not Provided / With Rotation StopperNot ProvidedNot Provided / With Rotation StopperNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedWith Double Stopper (Rotation + Swivel)Not ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedWith Rotation StopperWith Rotation StopperWith Swivel StopperNot ProvidedNot ProvidedWith Rotation StopperNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedWith Double Stopper (Rotation + Swivel)Not ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedWith Rotation StopperNot ProvidedNot ProvidedWith Double Stopper (Rotation + Swivel)Not ProvidedWith Double Stopper (Rotation + Swivel)With Swivel StopperNot ProvidedWith Rotation StopperNot ProvidedNot ProvidedNot Provided / With Rotation StopperNot Provided / With Rotation StopperNot ProvidedNot Provided
                                              Wheel MaterialEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering PlasticsEngineering Plastics
                                              Wheel CharacteristicsNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided-Oil ResistanceOil ResistanceAbrasion Resistance / Gasoline Resistant (including Light Oil) / Oil Resistance / Chemical ResistanceOil ResistanceAbrasion Resistance / Gasoline Resistant (including Light Oil) / Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat Resistance / Low Temp. ResistanceOil ResistanceOil ResistanceOil ResistanceOil ResistanceAbrasion Resistance / Gasoline Resistant (including Light Oil) / Oil Resistance / Chemical ResistanceAbrasion Resistance / Gasoline Resistant (including Light Oil) / Oil ResistanceAbrasion Resistance / Gasoline Resistant (including Light Oil) / Oil Resistance / Chemical ResistanceAbrasion Resistance / Gasoline Resistant (including Light Oil) / Oil Resistance / Chemical ResistanceNot ProvidedOil ResistanceOil ResistanceOil ResistanceAbrasion Resistance / Gasoline Resistant (including Light Oil) / Oil Resistance / Chemical ResistanceChemical Resistance / Heat Resistance / Low Temp. ResistanceChemical Resistance / Heat Resistance / Low Temp. ResistanceAbrasion Resistance / Chemical Resistance / AntistaticNot ProvidedAbrasion Resistance / Gasoline Resistant (including Light Oil) / Oil Resistance / Chemical ResistanceAbrasion Resistance / Gasoline Resistant (including Light Oil) / Oil Resistance / Chemical ResistanceAbrasion Resistance / Gasoline Resistant (including Light Oil) / Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat Resistance / Low Temp. ResistanceAbrasion Resistance / Chemical ResistanceAbrasion Resistance / Gasoline Resistant (including Light Oil) / Oil Resistance / Chemical ResistanceAbrasion Resistance / Gasoline Resistant (including Light Oil) / Oil Resistance / Chemical ResistanceAbrasion Resistance / Gasoline Resistant (including Light Oil) / Oil Resistance / Chemical ResistanceAbrasion Resistance / Gasoline Resistant (including Light Oil) / Oil Resistance / Chemical ResistanceAbrasion Resistance / Gasoline Resistant (including Light Oil) / Oil Resistance / Chemical ResistanceAbrasion Resistance / Gasoline Resistant (including Light Oil) / Oil Resistance / Chemical ResistanceNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedAbrasion Resistance / Oil Resistance / Chemical ResistanceAbrasion Resistance / Oil Resistance / Chemical Resistance
                                              Fitting MaterialSteel / Stainless SteelSteelSteelSteelSteel / Stainless SteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelStainless SteelStainless SteelSteelSteelSteelSteelSteel-Stainless SteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelStainless SteelSteelSteelSteelSteel
                                              Mounting Hole Type-------Round Hole / Slotted HoleRound HoleSlotted HoleRound HoleRound HoleRound HoleSlotted HoleSlotted HoleSlotted HoleSlotted HoleSlotted HoleRound Hole / Slotted HoleSlotted HoleRound HoleRound Hole / Slotted HoleRound Hole / Slotted HoleRound Hole / Slotted HoleSlotted HoleRound HoleRound HoleRound Hole-Round HoleRound Hole / Slotted HoleRound HoleSlotted HoleSlotted HoleSlotted HoleSlotted HoleSlotted HoleSlotted HoleSlotted HoleRound HoleRound HoleRound Hole-Round Hole / Round Holes (3 Holes)-
                                              Mounting Hole Pitch, Long Length Direction L1(mm)50 ~ 10354 ~ 103-64 ~ 7863717163 ~ 105(115)7067 (74) ~ 105 (115)63 ~ 11275 ~ 908068(71) ~ 105(115)68(71) ~ 75(80)70(73) ~ 105(115)-115(105)100 (112)67 (74) ~ 105 (115)7180(90) ~ 11298(108) ~ 10063 ~ 105(115)67 (74) ~ 105 (115)75 ~ 9060 ~ 103717164 ~ 121100 (112)60 ~ 103105--87 (94)87 (94)--636326-26 ~ 46-
                                              Mounting Hole Pitch, Short Length Direction W1(mm)36 ~ 7136 ~ 71-64 ~ 7863717163 ~ 105(115)7067 (74) ~ 105 (115)40 ~ 6375 ~ 908068(71) ~ 105(115)68(71) ~ 75(80)70(73) ~ 105(115)-115(105)50 (56)67 (74) ~ 105 (115)7145(50) ~ 6349(55) ~ 5663 ~ 105(115)67 (74) ~ 105 (115)75 ~ 9030 ~ 52717159 ~ 7850 (56)30 ~ 5270(80)--87 (94)87 (94)--636326-26 ~ 35-
                                              Thread Dia.--M16 ~ M20----------------------M12 ~ M14----------------UNF1/2 ~ M12-UNF1/2 ~ M12(P1.75)
                                              Wheel Dia. D(Ø)50 ~ 7550 ~ 7550 ~ 7550 ~ 7550 ~ 7565 ~ 7565 ~ 7575 ~ 20097-75 ~ 20040 ~ 50100 ~ 150100 ~ 200100 ~ 150100 ~ 200-75--65 ~ 75100 ~ 200100 ~ 15075 ~ 200-40 ~ 5040 ~ 7565 ~ 7565 ~ 7550 ~ 100-40 ~ 75100 ~ 150------50 ~ 7550 ~ 75505038 ~ 4738 ~ 47
                                              Mounting Hole Pitch Circular Diameter(mm)-------------------------------------------39 ~ 54-

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Casters