• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Metal Joints(Page7)

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Type
Joint Type
Corner Type
Intermediate/Corner Type
Intermediate Joint Type
Accessory Type
Mounting Method
Operating Environment
Material
Surface Treatment
Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre)

  Free Connector, Inner Type, V-M

   Free Connector, Inner Type V-M1

    Free Connector, Outer Type H-F

     Free Connector, Inner Type H-M

      Multi Connector, Outer Type W

       10°, Connector Inner Type

        45°, Connector Inner Type

         45°, Connector Inner Type, Gray Paint

          Long Joint Connector

           Double Connector P19.5C Kit

            Parallel Holder

             Parallel Holder HS

              Straight Connector

               Straight Joint

                Adjuster Caster Connector B

                 Pipe Stand A

                  Free Size Hinge Connector

                   ⌀48 Idler

                    Includes Frame Catch Switch

                     Frame Catch

                      Catch Kit for Area Guard

                       SS Slot Assist

                        Single Saddle

                         Tool Bracket

                          Hanging Hook Connector

                           Outer-Type G-N Multi-Connector

                            Outer-Type G Angle Connector

                             Outer-Type GM Multi-Connector

                              Free Connector Inner Type G

                               Board Holder G for Inner Use

                                Multi-Connector Inner Type L

                                 Multi-Connector Inner Type L-G

                                  Press Connector L

                                   Hook Connector L

                                    Double Connector L

                                     Double Connector L-G

                                      Metal Cap L

                                       Board Holder G

                                        Outer Type S Multi-Connector

                                         Link Connector SV

                                          Outer Type S Angle Connector

                                           Point Connector S

                                            Point Connector N-S

                                             45° Outer Type N-S Connector

                                              45° Connector Inner Type S

                                              Brand

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              Free Connector, Inner Type, V-M

                                              Free Connector, Inner Type V-M1

                                              Free Connector, Outer Type H-F

                                              Free Connector, Inner Type H-M

                                              Multi Connector, Outer Type W

                                              10°, Connector Inner Type

                                              45°, Connector Inner Type

                                              45°, Connector Inner Type, Gray Paint

                                              Long Joint Connector

                                              Double Connector P19.5C Kit

                                              Parallel Holder

                                              Parallel Holder HS

                                              Straight Connector

                                              Straight Joint

                                              Adjuster Caster Connector B

                                              Pipe Stand A

                                              Free Size Hinge Connector

                                              ⌀48 Idler

                                              Includes Frame Catch Switch

                                              Frame Catch

                                              Catch Kit for Area Guard

                                              SS Slot Assist

                                              Single Saddle

                                              Tool Bracket

                                              Hanging Hook Connector

                                              Outer-Type G-N Multi-Connector

                                              Outer-Type G Angle Connector

                                              Outer-Type GM Multi-Connector

                                              Free Connector Inner Type G

                                              Board Holder G for Inner Use

                                              Multi-Connector Inner Type L

                                              Multi-Connector Inner Type L-G

                                              Press Connector L

                                              Hook Connector L

                                              Double Connector L

                                              Double Connector L-G

                                              Metal Cap L

                                              Board Holder G

                                              Outer Type S Multi-Connector

                                              Link Connector SV

                                              Outer Type S Angle Connector

                                              Point Connector S

                                              Point Connector N-S

                                              45° Outer Type N-S Connector

                                              45° Connector Inner Type S

                                              CAD
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              Days to Shipวันจัดส่ง Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day or more Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day
                                              TypeMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal Joint
                                              Joint TypeCenterCenterCenterCenterCenterCenterReinforcing / FixingReinforcing / FixingReinforcing / FixingCenterCenterCenterCenterCenterSingle ItemSingle ItemCenterSingle ItemSingle ItemSingle ItemSingle ItemSingle ItemSingle ItemSingle ItemSingle ItemIntermediate/CornerCornerCenterCenterSingle ItemCenterCenterReinforcing / FixingSingle ItemCenterCenterSingle ItemSingle ItemCenterCenterCornerReinforcing / FixingReinforcing / FixingCenterCenter
                                              Corner Type--------------------------L Type-1-------------L Type-1----
                                              Intermediate/Corner Type-------------------------L-Shaped (1 Direction Through)-------------------
                                              Intermediate Joint TypeT-Shaped (1 Direction Through)T-Shaped (1 Direction Through)FittingFittingParallelAngled--ParallelParallelParallelParallelFittingFitting--Through----------T-Shaped (1 Direction Through)T-Shaped (1 Direction Through)-T-Shaped (1 Direction Through)T-Shaped (1 Direction Through)--ParallelParallel--T-Shaped (1 Direction Through)T-Shaped (1 Direction Through)---AngledAngled
                                              Accessory Type-----------------Pulley, Pulley Unit---------------Cap (End)--Cap (End)--------
                                              Mounting MethodClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningPlug-In TypeClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningPlug-In TypeClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw Fastening
                                              Operating Environment---------------------------------------------
                                              MaterialAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumStainless SteelAluminumAluminumStainless SteelAluminumSteelAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminum
                                              Surface TreatmentNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedSprayed and Baked PaintNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided / Sprayed and Baked PaintNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided
                                              Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre)28282828--2828-28---------------434343--535353535353--19191919191919

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Metal Joints