• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Metal Joints(Page4)

Days to Shipวันจัดส่ง
 • All
 • Same day
 • 2 Day(s) or Less
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • 8 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
CAD
Days to Shipวันจัดส่ง
Type
Joint Type
Corner Type
Intermediate/Corner Type
Intermediate Joint Type
Accessory Type
Mounting Method
Operating Environment
Material
Surface Treatment
Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre)

  45° Connector, Outer Type

   Angle Connector DX

    Double Connector P19.5C Kit

     Pipe Holder

      Bridge Connector

       Straight Connector

        Adjuster Caster Connector A

         Base Stand

          Linear Bushing

           Raise/Lower Motion Lock

            GF L/R Detachable Hinges

             Panel Catch

              Metal Side Face Cap

               Single Saddle

                Free Connector Fixed Side

                 45° Outer Type G Connector

                  Multi-Connector Inner Type S

                   Multi-Connector Inner Type SR

                    Straight Connector S

                     Folding Unit

                      Metal Joint GA-15H

                       Metal Joint GA-6B-33

                        Slide Support GS-A-33

                         GF-SF Connector Kit For Green Beam Frame P250

                          Metal Joint Set For Pipe Frames (Set Product), NSJ16 Series

                           Point Connector Cross

                            Hard Stopper G

                             Rotary Connector G

                              Hard Slide Connector

                               Rotary Connector With Rotary Damper

                                Hanging Hook Connector S

                                 ø28 Metal Joints, Panel Metal Joint HPEJ-2

                                  Stainless-Steel Erector Parts, Stainless-Steel Metal Joint HJ-1 SUS

                                   Pipe Frame Caster Attachment Brackets, JB-001/JB-001-33

                                    Pipe Frame Caster Attachment Brackets, JB-002

                                     Pipe Frame Caster Attachment Brackets, JB-004L/R

                                      Pipe Frame Caster Attachment Brackets, JB-005/JB-005-33

                                       Pipe Frame Caster Attachment Brackets, JB-006

                                        Pipe Frame Caster Attachment Brackets JB-007LN/JB-007RN

                                         Pipe Frame Caster Attachment Brackets JB-008

                                          Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-12/NS-12N

                                           Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-2/NS-2N

                                            Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-3/NS-3N

                                             Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-4/NS-4N

                                              Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Component NS-6/NS-6N

                                              Brand

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              TMEHJAPAN

                                              TMEHJAPAN

                                              TMEHJAPAN

                                              TMEHJAPAN

                                              SUS

                                              SPACIO

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              SUS

                                              YAZAKI

                                              YAZAKI

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              SPACIO

                                              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                              45° Connector, Outer Type

                                              Angle Connector DX

                                              Double Connector P19.5C Kit

                                              Pipe Holder

                                              Bridge Connector

                                              Straight Connector

                                              Adjuster Caster Connector A

                                              Base Stand

                                              Linear Bushing

                                              Raise/Lower Motion Lock

                                              GF L/R Detachable Hinges

                                              Panel Catch

                                              Metal Side Face Cap

                                              Single Saddle

                                              Free Connector Fixed Side

                                              45° Outer Type G Connector

                                              Multi-Connector Inner Type S

                                              Multi-Connector Inner Type SR

                                              Straight Connector S

                                              Folding Unit

                                              Metal Joint GA-15H

                                              Metal Joint GA-6B-33

                                              Slide Support GS-A-33

                                              GF-SF Connector Kit For Green Beam Frame P250

                                              Metal Joint Set For Pipe Frames (Set Product), NSJ16 Series

                                              Point Connector Cross

                                              Hard Stopper G

                                              Rotary Connector G

                                              Hard Slide Connector

                                              Rotary Connector With Rotary Damper

                                              Hanging Hook Connector S

                                              ø28 Metal Joints, Panel Metal Joint HPEJ-2

                                              Stainless-Steel Erector Parts, Stainless-Steel Metal Joint HJ-1 SUS

                                              Pipe Frame Caster Attachment Brackets, JB-001/JB-001-33

                                              Pipe Frame Caster Attachment Brackets, JB-002

                                              Pipe Frame Caster Attachment Brackets, JB-004L/R

                                              Pipe Frame Caster Attachment Brackets, JB-005/JB-005-33

                                              Pipe Frame Caster Attachment Brackets, JB-006

                                              Pipe Frame Caster Attachment Brackets JB-007LN/JB-007RN

                                              Pipe Frame Caster Attachment Brackets JB-008

                                              Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-12/NS-12N

                                              Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-2/NS-2N

                                              Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-3/NS-3N

                                              Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, NS-4/NS-4N

                                              Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Component NS-6/NS-6N

                                              CAD
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              • 2D / 3D
                                              Days to Shipวันจัดส่ง Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 2 Day(s) or more 6 Day(s) or more 30 Day(s) 2 Day(s) or more 4 Day(s) or more Same day 4 Day(s) or more 2 Day(s) or more 8 Day(s) or more 2 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 7 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 7 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 2 Day(s) or more 2 Day(s) or more 4 Day(s) or more 2 Day(s) or more
                                              TypeMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointAccessoriesMetal JointMetal JointAccessoriesMetal JointMetal Joint-Metal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal JointMetal Joint
                                              Joint TypeReinforcing / FixingCornerCenterCenterCenterCenterSingle ItemSingle ItemCenterSingle ItemSingle ItemSingle ItemSingle ItemSingle ItemSingle ItemCenterCenterCenterCenterCenterCenterCenterReinforcing / FixingSingle ItemCornerReinforcing / Fixing-CenterCenter-CenterCornerCenterReinforcing / FixingReinforcing / FixingReinforcing / FixingReinforcing / FixingReinforcing / FixingReinforcing / FixingReinforcing / FixingSingle ItemSingle ItemSingle ItemSingle ItemSingle Item
                                              Corner Type-L Type-1----------------------L Type-1------L Type-1-------------
                                              Intermediate/Corner Type---------------------------------------------
                                              Intermediate Joint Type--ParallelParallelParallelFitting--Through------AngledT-Shaped (1 Direction Through)T-Shaped (1 Direction Through)FittingFittingThroughOthers-----ThroughThrough-T-Shaped-T-Shaped (1 Direction Through)------------
                                              Accessory Type----------Hinged-Cap (End)-------------Absorber--Absorber---------------
                                              Mounting MethodClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningPlug-In TypeClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningPlug-In TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeClamp Type Screw FasteningClamp Type Screw FasteningScrew-Fixed TypePlug-In TypePlug-In TypePlug-In TypePlug-In TypeScrew-Fixed TypeClamp Type Screw FasteningPlug-In Type, Nut TighteningScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed TypeScrew-Fixed Type
                                              Operating Environment-------------------StandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard / AntistaticStandard / AntistaticStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandard
                                              MaterialAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumStainless SteelAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumStainless SteelAluminumAluminumAluminumStainless Steel / AluminumAluminumStainless SteelResinResinResinResinAluminumSteelOthersAluminumAluminumAluminumAluminumAluminumSteelStainless SteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteel
                                              Surface TreatmentNot Provided / Sprayed and Baked PaintNickel PlatingNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedCathodic Electrodeposition Coating / Chrome PlatingCathodic Electrodeposition Coating / Chrome PlatingChrome PlatingNot ProvidedCathodic Electrodeposition Coating------Nickel Plating-Trivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateTrivalent ChromateCathodic Electrodeposition Coating / Nickel PlatingCathodic Electrodeposition Coating / Nickel PlatingCathodic Electrodeposition Coating / Nickel PlatingCathodic Electrodeposition Coating / Nickel PlatingCathodic Electrodeposition Coating / Nickel Plating
                                              Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre)28-28-------------19191928----27.5------2827-------27.527.527.527.527.5

                                              Loading...กำลังโหลด …

                                              Application example related to this categoryตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

                                              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Metal Joints